summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/zu.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/zu.po')
-rw-r--r--po/zu.po495
1 files changed, 495 insertions, 0 deletions
diff --git a/po/zu.po b/po/zu.po
new file mode 100644
index 00000000..d606e869
--- /dev/null
+++ b/po/zu.po
@@ -0,0 +1,495 @@
+# Copyright (C) 2006 SuSE Linux Products GmbH, Nuernberg
+# This file is distributed under the same license as the package.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: Linux-PAM\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/projects/pam\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-03-12 13:15+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-11-03 12:03\n"
+"Last-Translator: Novell Language <language@novell.com>\n"
+"Language-Team: Novell Language <language@novell.com>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#: libpam_misc/misc_conv.c:33
+msgid "...Time is running out...\n"
+msgstr "...Isikhathi siyaphela...\n"
+
+#: libpam_misc/misc_conv.c:34
+msgid "...Sorry, your time is up!\n"
+msgstr "...Uxolo, isikhathi sakho sesiphelile!\n"
+
+#: libpam_misc/misc_conv.c:343
+#, c-format
+msgid "erroneous conversation (%d)\n"
+msgstr "ingxoxo enephutha (%d)\n"
+
+#: libpam/pam_item.c:271
+msgid "login:"
+msgstr "ngena:"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:40
+msgid "Success"
+msgstr "Impumelelo"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:42
+msgid "Critical error - immediate abort"
+msgstr "Iphutha elibucayi - yeka ngokushesha"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:44
+msgid "Failed to load module"
+msgstr "Ihlulekile ukunezela umkhiqizo owenezelwayo"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:46
+msgid "Symbol not found"
+msgstr "Uphawu alutholakali"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:48
+msgid "Error in service module"
+msgstr "Iphutha kwimoduli yesevisi"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:50
+msgid "System error"
+msgstr "Iphutha lesistimu"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:52
+msgid "Memory buffer error"
+msgstr "Iphutha lengobo yesikhashana yememori"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:54
+msgid "Permission denied"
+msgstr "Imvume inqatshiwe"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:56
+msgid "Authentication failure"
+msgstr "Ukwehluleka kokugunyaza"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:58
+msgid "Insufficient credentials to access authentication data"
+msgstr "Izinhlamvu zamagama ezinganele zokungena ekwazisweni kokugunyaza"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:60
+msgid "Authentication service cannot retrieve authentication info"
+msgstr "Isevisi yokugunyaza ayikwazi ukulanda ukwaziswa kokugunyaza"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:62
+msgid "User not known to the underlying authentication module"
+msgstr "Umsebenzisi akaziwa kwimoduli yokugunyaza engabonakali"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:64
+msgid "Have exhausted maximum number of retries for service"
+msgstr "Isifinyelele ekugcineni kwezikhathi ezivumelekile zokuzama le sevisi"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:66
+msgid "Authentication token is no longer valid; new one required"
+msgstr "Isiqinisekiso sokugunyaza asisasebenzi, kudingeka esisha"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:68
+msgid "User account has expired"
+msgstr "I-akhawunti yomsebenzisi iphelelwe isikhathi"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:70
+msgid "Cannot make/remove an entry for the specified session"
+msgstr "Ayikwazi ukwakha/ukususa okufakiwe kohlelo olubonisiwe"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:72
+msgid "Authentication service cannot retrieve user credentials"
+msgstr "Isevisi yokugunyaza ayikwazi ukulanda izinhlamvu zomsebenzisi"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:74
+msgid "User credentials expired"
+msgstr "Izinhlamvu zomsebenzisi ziphelelwe isikhathi"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:76
+msgid "Failure setting user credentials"
+msgstr "Ukwehluleka ukusetha izinhlamvu zomsebenzisi"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:78
+msgid "No module specific data is present"
+msgstr "Akukho ukwaziswa okuthile kwemoduli okutholakalayo"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:80
+msgid "Bad item passed to pam_*_item()"
+msgstr "Into embi idluliselwe kwi-pam_*_item()"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:82
+msgid "Conversation error"
+msgstr "Iphutha lengxoxo"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:84
+msgid "Authentication token manipulation error"
+msgstr "Iphutha lokufaka isiqinisekiso sokugunyaza"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:86
+msgid "Authentication information cannot be recovered"
+msgstr "Ukwaziswa kokugunyaza akukwazi ukubuyiseka"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:88
+msgid "Authentication token lock busy"
+msgstr "Isihluthulelo sesiqinisekiso sokugunyaza simatasa"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:90
+msgid "Authentication token aging disabled"
+msgstr "Ukuphela kwesikhathi sesiqinisekiso sokugunyaza kucishiwe"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:92
+msgid "Failed preliminary check by password service"
+msgstr "Ukuhlola kokuqala okuhlulekile ngesevisi yephasiwedi"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:94
+msgid "The return value should be ignored by PAM dispatch"
+msgstr "I-value yokubuyisa kufanele inganakwa ukuthumela kwe-PAM "
+
+#: libpam/pam_strerror.c:96
+msgid "Module is unknown"
+msgstr "Imoduli ayaziwa"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:98
+msgid "Authentication token expired"
+msgstr "Isiqinisekiso sokugunyaza siphelelwe isikhathi"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:100
+msgid "Conversation is waiting for event"
+msgstr "Ingxoxo ilinde isenzakalo"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:102
+msgid "Application needs to call libpam again"
+msgstr "Uhlelo ludinga ukubiza i-libpam futhi"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:105
+msgid "Unknown PAM error"
+msgstr "Iphutha le-PAM elingaziwa"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:60
+#, c-format
+msgid "New %s%spassword: "
+msgstr "%s%siphasiwedi entsha: "
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:62
+#, c-format
+msgid "Retype new %s%spassword: "
+msgstr "Thayipha kabusha %s%siphasiwedi entsha: "
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:63
+msgid "Sorry, passwords do not match."
+msgstr "Uxolo, amaphasiwedi awahambelani."
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:378
+msgid "is the same as the old one"
+msgstr "iyafana nendala"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:389
+msgid "is a palindrome"
+msgstr "iyi-palindrome"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:392
+msgid "case changes only"
+msgstr "kushintshe onobumba kuphela"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:395
+msgid "is too similar to the old one"
+msgstr "ifana kakhulu nendala"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:398
+msgid "is too simple"
+msgstr "ilula kakhulu"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:401
+msgid "is rotated"
+msgstr "ijikelezisiwe"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:436
+msgid "has been already used"
+msgstr "isisetshenziswe ngothile."
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:464
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:975
+msgid "No password supplied"
+msgstr "Ayikho iphasiwedi enikeziwe"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:464
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:975
+msgid "Password unchanged"
+msgstr "Iphasiwedi ayishintshwanga"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:487
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:615
+#, c-format
+msgid "BAD PASSWORD: %s"
+msgstr "IPHASIWEDI ENGASEBENZI: %s"
+
+#: modules/pam_exec/pam_exec.c:118
+#, c-format
+msgid "%s failed: exit code %d"
+msgstr ""
+
+#: modules/pam_exec/pam_exec.c:126
+#, c-format
+msgid "%s failed: caught signal %d%s"
+msgstr ""
+
+#: modules/pam_exec/pam_exec.c:134
+#, c-format
+msgid "%s failed: unknown status 0x%x"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: "strftime options for date of last login"
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:190
+msgid " %a %b %e %H:%M:%S %Z %Y"
+msgstr "%a %b %e %H:%M:%S %Z %Y"
+
+#. TRANSLATORS: " from <host>"
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:199
+#, c-format
+msgid " from %.*s"
+msgstr "kusukela %.*s"
+
+#. TRANSLATORS: " on <terminal>"
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:211
+#, c-format
+msgid " on %.*s"
+msgstr "ku-%.*s"
+
+#. TRANSLATORS: "Last login: <date> from <host> on <terminal>"
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:220
+#, c-format
+msgid "Last login:%s%s%s"
+msgstr "Ukungena kokugcina:%s%s%s"
+
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:226
+msgid "Welcome to your new account!"
+msgstr "Uyamukelwa kwi-akhawunti yakho entsha!"
+
+#: modules/pam_limits/pam_limits.c:647
+#, c-format
+msgid "Too many logins for '%s'."
+msgstr "Kuningi kakhulu ukungena kwi- '%s' osekwenziwe."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:313
+msgid "No mail."
+msgstr "Ayikho imeyili."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:316
+msgid "You have new mail."
+msgstr "Unemeyili entsha."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:319
+msgid "You have old mail."
+msgstr "Unemeyili endala."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:323
+msgid "You have mail."
+msgstr "Unemeyili."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:330
+#, c-format
+msgid "You have no mail in folder %s."
+msgstr "Akukho meyili onayo kwifolda %s."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:334
+#, c-format
+msgid "You have new mail in folder %s."
+msgstr "Unemeyili entsha kwifolda %s."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:338
+#, c-format
+msgid "You have old mail in folder %s."
+msgstr "Unemeyili endala kwifolda %s."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:343
+#, c-format
+msgid "You have mail in folder %s."
+msgstr "Unemeyili kwifolda %s."
+
+#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:140
+#, c-format
+msgid "Creating directory '%s'."
+msgstr ""
+
+#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:145
+#, c-format
+msgid "Unable to create directory %s: %m"
+msgstr ""
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:102
+#, c-format
+msgid "Your default context is %s. \n"
+msgstr "Indawo okuyo yohlelo ingu-%s. \n"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:105
+msgid "Do you want to choose a different one? [n]"
+msgstr "Ingabe ufuna ukukhetha ehlukile? [n]"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:112
+msgid "Enter number of choice: "
+msgstr "Faka inombolo oyikhethile: "
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:152
+msgid "Would you like to enter a security context? [y] "
+msgstr "Ungathanda ukufaka indawo yokuphepha (security context) [y]"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:169
+msgid "role: "
+msgstr "indima: "
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:177
+msgid "type: "
+msgstr "uhlobo: "
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:187
+msgid "level: "
+msgstr "Izinga: "
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:203
+msgid "Not a valid security context"
+msgstr "Akuyona indawo yokuphepha esemthethweni"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:417
+#, c-format
+msgid "Security Context %s Assigned"
+msgstr "Indawo %s Yokuphepha Yabelwe"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:99
+#, c-format
+msgid "failed to initialize PAM\n"
+msgstr "Ihlulekile ukulungiselela ukuqalisa i-PAM \n"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:105
+#, c-format
+msgid "failed to pam_set_item()\n"
+msgstr "Ihlulekile ukwenza i-pam_set_item()\n"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:133
+#, c-format
+msgid "login: failure forking: %m"
+msgstr "ngena: Ihlulekile ukuhlukanisa: %m"
+
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:476
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Changing STRESS password for %s."
+msgstr "Ukushintsha iphasiwedi ye-STRESS ye-"
+
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:490
+msgid "Enter new STRESS password: "
+msgstr "Faka iphasiwedi entsha ye-STRESS: "
+
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:493
+msgid "Retype new STRESS password: "
+msgstr "Thayipha iphasiwedi entsha ye-STRESS: "
+
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:522
+msgid "Verification mis-typed; password unchanged"
+msgstr "Ukufakazela akuthayiphiwanga kahle; iphasiwedi ayishintshwanga"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:741
+msgid "Authentication error"
+msgstr "Iphutha lokugunyaza"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:742
+msgid "Service error"
+msgstr "Iphutha lesevisi"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:743
+msgid "Unknown user"
+msgstr "Umsebenzisi ongaziwa"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:744
+msgid "Unknown error"
+msgstr "Iphutha elingaziwa"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:760
+#, c-format
+msgid "%s: Bad number given to --reset=\n"
+msgstr "%s: Inombolo eyiphutha enikeziwe ukuba --uqale kabusha=\n"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:764
+#, c-format
+msgid "%s: Unrecognised option %s\n"
+msgstr "%s: Okukhethile okungaziwa %s\n"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:776
+#, c-format
+msgid ""
+"%s: [--file rooted-filename] [--user username] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
+msgstr ""
+"%s: [--file rooted-filename] [--user username] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:850
+#, c-format
+msgid "%s: Can't reset all users to non-zero\n"
+msgstr ""
+"%s: Ayikwazi ukusetha kabusha bonke abasebenzisi ibase enombolweni ongelona "
+"iqanda\n"
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:274 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:301
+msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
+msgstr ""
+"I-akhawunti yakho isiphelelwe isikhathi, sicela uthintana nomqondisi "
+"wesistimu yakho"
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:283
+msgid "You are required to change your password immediately (root enforced)"
+msgstr ""
+"Kudingeka ukuba ushintshe iphasiwedi yakho ngokushesha (iphoqelelwa "
+"ngumqondisi)"
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:310
+msgid "You are required to change your password immediately (password aged)"
+msgstr ""
+"Kudingeka ukuba ushintshe iphasiwedi yakho ngokushesha (iphasiwedi indala)"
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:323 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:330
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Warning: your password will expire in %d day"
+msgid_plural "Warning: your password will expire in %d days"
+msgstr[0] "Isexwayiso: Iphasiwedi yakho izophelelwa isikhathi %d usuku%.2s[T1]"
+msgstr[1] "Isexwayiso: Iphasiwedi yakho izophelelwa isikhathi %d usuku%.2s[T1]"
+
+#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not support
+#. ed
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:336
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Warning: your password will expire in %d days"
+msgstr "Isexwayiso: Iphasiwedi yakho izophelelwa isikhathi %d usuku%.2s[T1]"
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_auth.c:159 modules/pam_userdb/pam_userdb.c:61
+msgid "Password: "
+msgstr "Iphasiwedi: "
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:819
+msgid "NIS password could not be changed."
+msgstr "Iphasiwedi ye-NIS ayivumanga ukushintshwa."
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:996
+msgid "You must choose a longer password"
+msgstr "Kumelwe ukhethe iphasiwedi ethe ukuba yinjana"
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:1001
+msgid "Password has been already used. Choose another."
+msgstr "Le phasiwedi isetshenziswa ngothile. Khetha enye."
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:1108
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Changing password for %s."
+msgstr "Ukushintsha iphasiwedi ye-STRESS ye-"
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:1119
+msgid "(current) UNIX password: "
+msgstr "Iphasiwedi ye-UNIX (yamanje): "
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:1154
+msgid "You must wait longer to change your password"
+msgstr "Kumelwe ulinde isikhashana ukuze ushintshe iphasiwedi yakho"
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:1214
+msgid "Enter new UNIX password: "
+msgstr "Faka iphasiwedi entsha ye-UNIX: "
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:1215
+msgid "Retype new UNIX password: "
+msgstr "Thayipha iphasiwedi entsha ye-UNIX: "
+
+#~ msgid "dlopen() failure"
+#~ msgstr "ukwehluleka kwe-dlopen()"