summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/debian/po/cs.po
blob: 4a2e66ff2642b233a04f57ed63f06fd291f70bf1 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
# Czech translation of pam debconf mesages.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the pam package.
# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2007-2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pam\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pam@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-04 16:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-03-09 19:58+0100\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid "Services to restart for PAM library upgrade:"
msgstr "Služby, které se mají restartovat po aktualizaci knihovny PAM:"

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid ""
"Most services that use PAM need to be restarted to use modules built for "
"this new version of libpam. Please review the following space-separated "
"list of init.d scripts for services to be restarted now, and correct it if "
"needed."
msgstr ""
"Aby se začaly používat moduly z nové verze knihovny libpam, musí se většina "
"služeb používajících PAM restartovat. Zkontrolujte prosím následující seznam "
"služeb (init.d skriptů), které se mají nyní restartovat a v případě potřeby "
"seznam opravte."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
msgid "Display manager must be restarted manually"
msgstr "Správce displeje se musí restartovat ručně"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
msgid ""
"The kdm, wdm, and xdm display managers require a restart for the new version "
"of libpam, but there are X login sessions active on your system that would "
"be terminated by this restart. You will therefore need to restart these "
"services by hand before further X logins will be possible."
msgstr ""
"Správcové displejů kdm, wdm a xdm musí být s novou verzí knihovny libpam "
"restartováni. Restart těchto služeb by však ukončil probíhající X sezení a "
"proto je ponechán restart zmíněných správců displejů na vás, až určíte, že "
"nastal vhodný okamžik. S restartem byste neměli otálet, protože do té doby "
"se pomocí nich nebudou moci uživatelé přihlásit."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid "Failure restarting some services for PAM upgrade"
msgstr "Restartování některých služeb při aktualizaci PAMu selhalo"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid ""
"The following services could not be restarted for the PAM library upgrade:"
msgstr ""
"Následující služby nemohly být při aktualizaci knihovny PAM restartovány:"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid ""
"You will need to start these manually by running '/etc/init.d/<service> "
"start'."
msgstr ""
"Tyto služby budete muset spustit ručně příkazem '/etc/init.d/<služba> start'."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:1001
msgid "PAM profiles to enable:"
msgstr "PAM profily, které se mají povolit:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:1001
msgid ""
"Pluggable Authentication Modules (PAM) determine how authentication, "
"authorization, and password changing are handled on the system, as well as "
"allowing configuration of additional actions to take when starting user "
"sessions."
msgstr ""
"Moduly PAM (Pluggable Authentication Modules) určují, jakým způsobem je na "
"systému řešena autentizace, autorizace, změna hesel a také umožňují nastavit "
"dodatečné akce při spouštění uživatelských sezení."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:1001
msgid ""
"Some PAM module packages provide profiles that can be used to automatically "
"adjust the behavior of all PAM-using applications on the system. Please "
"indicate which of these behaviors you wish to enable."
msgstr ""
"Některé balíky s PAM moduly poskytují profily, které mohou automaticky "
"upravit chování všech aplikací používajících PAM. Vyberte si, která chování "
"chcete povolit."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid "Incompatible PAM profiles selected."
msgstr "Vybrány nekompatibilní PAM profily."

#. Type: error
#. Description
#. This paragraph is followed by a (currently) non-translatable list of
#. PAM profile names.
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid "The following PAM profiles cannot be used together:"
msgstr "Následující PAM profily nelze používat současně:"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid "Please select a different set of modules to enable."
msgstr "Povolte prosím jinou sadu modulů."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:3001
msgid "Override local changes to /etc/pam.d/common-*?"
msgstr "Přepsat místní změny v /etc/pam.d/common-*?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:3001
msgid ""
"One or more of the files /etc/pam.d/common-{auth,account,password,session} "
"have been locally modified. Please indicate whether these local changes "
"should be overridden using the system-provided configuration. If you "
"decline this option, you will need to manage your system's authentication "
"configuration by hand."
msgstr ""
"Některé ze souborů /etc/pam.d/common-{auth,account,password,session} "
"obsahují místní úpravy. Vyberte si, zda se mají tyto změny přepsat verzí z "
"balíku. Zamítnete-li tuto možnost, budete muset spravovat tyto soubory ručně."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid "Incompatible PAM profiles selected."
msgid "No PAM profiles have been selected."
msgstr "Vybrány nekompatibilní PAM profily."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:4001
msgid ""
"No PAM profiles have been selected for use on this system. This would grant "
"all users access without authenticating, and is not allowed. Please select "
"at least one PAM profile from the available list."
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:5001
msgid "Your system allowed access without a password!"
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:5001
msgid ""
"A bug in a previous version of libpam-runtime resulted in no PAM profiles "
"being selected for use on this system. As a result, access was allowed for "
"a time to all accounts on your system, with or without a correct password. "
"Especially if this system can be accessed from the Internet, it is likely "
"that it has been compromised. Unless you are familiar with recovering from "
"security failures, viruses, and malicious software, you should re-install "
"this system from scratch or obtain the services of a skilled system "
"administrator. For more information, see:"
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:5001
msgid "http://www.debian.org/security/pam-auth"
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:5001
msgid ""
"The bug that allowed this wrong configuration is fixed in the current "
"version of libpam-runtime, and your configuration has now been corrected. We "
"apologize that previous versions of libpam-runtime did not detect and "
"prevent this situation."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:1001
msgid "xscreensaver and xlockmore must be restarted before upgrading"
msgstr ""
"Programy xscreensaver a xlockmore musí být před aktualizací restartovány"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:1001
msgid ""
"One or more running instances of xscreensaver or xlockmore have been "
"detected on this system. Because of incompatible library changes, the "
"upgrade of the libpam-modules package will leave you unable to authenticate "
"to these programs. You should arrange for these programs to be restarted or "
"stopped before continuing this upgrade, to avoid locking your users out of "
"their current sessions."
msgstr ""
"Zdá se, že v systému běží jedna nebo více instancí programu xscreensaver "
"resp. xlockmore. Z důvodu nekompatibilních změn v knihovnách se po "
"aktualizaci balíku libpam-modules nebudete moci pomocí těchto programů "
"autentizovat. To jinými slovy znamená, že se uživatelé nedostanou ke svým "
"uzamčeným sezením. Abyste tomu předešli, měli byste před aktualizací zmíněné "
"programy zastavit, nebo je ve vhodný čas restartovat."