summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/debian/po/da.po
blob: c332eac5f0af0534bd041f538287dfa010af8244 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
# Danish translation pam.
# Copyright (C) 2011 pam & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the pam package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pam\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pam@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-10-30 15:05-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2011-11-10 19:21+0100\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid "Services to restart for PAM library upgrade:"
msgstr "Tjenester at genstarte for PAM-biblioteksopgradering:"

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid ""
"Most services that use PAM need to be restarted to use modules built for "
"this new version of libpam.  Please review the following space-separated "
"list of init.d scripts for services to be restarted now, and correct it if "
"needed."
msgstr ""
"De fleste tjenester, som bruger PAM, har brug for at blive genstartet for at "
"kunne bruge moduler bygget til denne nye version af libpam. Gennemgå "
"venligst den følgende mellemrumsadskilte liste af init.d-skripter for "
"tjenester som genstartes nu, og ret den hvis behovet er der."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
msgid "Display manager must be restarted manually"
msgstr "Visningshåndtering skal genstartes manuelt"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
msgid ""
"The wdm and xdm display managers require a restart for the new version of "
"libpam, but there are X login sessions active on your system that would be "
"terminated by this restart.  You will therefore need to restart these "
"services by hand before further X logins will be possible."
msgstr ""
"wdm- og xdm-visningshåndteringerne kræver en genstart for den nye version af "
"libpam, men der er X-logindsessioner, som er aktive på dit system og som vil "
"blive afsluttet af denne genstart. Du skal derfor manuelt genstarte disse "
"tjenester, før yderligere X-logind'er vil være mulige."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid "Failure restarting some services for PAM upgrade"
msgstr ""
"Der opstod en fejl under genstart af nogle tjenester til PAM-opgradering"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid ""
"The following services could not be restarted for the PAM library upgrade:"
msgstr ""
"De følgende tjenester kunne ikke genstartes for PAM-biblioteksopgraderingen:"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid ""
"You will need to start these manually by running '/etc/init.d/<service> "
"start'."
msgstr ""
"Du skal starte disse manuelt ved at køre '/etc/init.d/<tjeneste> start'"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam0g.templates:4001
msgid "Restart services during package upgrades without asking?"
msgstr "Genstart tjenester under pakkeopgradering uden at spørge?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam0g.templates:4001
msgid ""
"There are services installed on your system which need to be restarted when "
"certain libraries, such as libpam, libc, and libssl, are upgraded. Since "
"these restarts may cause interruptions of service for the system, you will "
"normally be prompted on each upgrade for the list of services you wish to "
"restart.  You can choose this option to avoid being prompted; instead, all "
"necessary restarts will be done for you automatically so you can avoid being "
"asked questions on each library upgrade."
msgstr ""
"Der er tjenester installeret på dit system som skal genstartes, når bestemte "
"biblioteker - såsom libpam, libc og libssl - opgraderes. Da disse genstarter "
"kan medføre afbrydelser af tjeneste for systemet, vil du normalt blive "
"spurgt ved hver opgradering for listen af tjenester, du ønsker at genstarte. "
"Du kan vælge denne indstilling for at undgå at blive spurgt; i stedet for "
"vil alle nødvendige genstarter automatisk blive udført, så du kan undgå at "
"få stillet spørgsmålene ved hver biblioteksopgradering."

#. Type: title
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:1001
msgid "PAM configuration"
msgstr "PAM-konfiguration"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid "PAM profiles to enable:"
msgstr "PAM-profiler at aktivere:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid ""
"Pluggable Authentication Modules (PAM) determine how authentication, "
"authorization, and password changing are handled on the system, as well as "
"allowing configuration of additional actions to take when starting user "
"sessions."
msgstr ""
"Pluggable Authentication Modules (PAM) afgør hvordan ændring af godkendelse, "
"autorisation og adgangskode håndteres på systemet, samt tillader "
"konfiguration af yderligere handlinger, der skal igangsættes ved opstart af "
"brugersessioner."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid ""
"Some PAM module packages provide profiles that can be used to automatically "
"adjust the behavior of all PAM-using applications on the system.  Please "
"indicate which of these behaviors you wish to enable."
msgstr ""
"Nogle PAM-modulpakker tilbyder profiler som automatisk kan justere "
"opførelsen af alle PAM-brugende programmer på systemet. Indiker venligst "
"hvilke af disse profiler du ønsker at aktivere."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:3001
msgid "Incompatible PAM profiles selected."
msgstr "Inkompatible PAM-profiler valgt."

#. Type: error
#. Description
#. This paragraph is followed by a (currently) non-translatable list of
#. PAM profile names.
#: ../libpam-runtime.templates:3001
msgid "The following PAM profiles cannot be used together:"
msgstr "De følgende PAM-profiler kan ikke bruges sammen:"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:3001
msgid "Please select a different set of modules to enable."
msgstr "Vælg venligst et andet sæt af moduler at aktivere."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:4001
msgid "Override local changes to /etc/pam.d/common-*?"
msgstr "Overskriv lokale ændringer til /etc/pam.d/common-*?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:4001
msgid ""
"One or more of the files /etc/pam.d/common-{auth,account,password,session} "
"have been locally modified.  Please indicate whether these local changes "
"should be overridden using the system-provided configuration.  If you "
"decline this option, you will need to manage your system's authentication "
"configuration by hand."
msgstr ""
"En eller flere af filerne /etc/pam.d/common-{auth,account,password,session} "
"er blevet overskrevet lokalt. Indiker venligst hvorvidt disse lokale "
"ændringer skal overskrives med den systemtilbudte konfiguration. Hvis du "
"afslår denne indstilling, skal du på egen hånd håndtere systemets "
"godkendelseskonfiguration."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:5001
msgid "No PAM profiles have been selected."
msgstr "Ingen PAM-profiler er blevet valgt."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:5001
msgid ""
"No PAM profiles have been selected for use on this system.  This would grant "
"all users access without authenticating, and is not allowed.  Please select "
"at least one PAM profile from the available list."
msgstr ""
"Ingen PAM-profiler er blevet valgt til brug på dette system. Dette vil "
"tildele alle brugere adgang uden godkendelse, og er ikke tilladt. Vælg "
"venligst mindst en PAM-profil fra den tilgængelige liste."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:1001
msgid "xscreensaver and xlockmore must be restarted before upgrading"
msgstr "xscreensaver og xlockmore skal genstartes før opgradering"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:1001
msgid ""
"One or more running instances of xscreensaver or xlockmore have been "
"detected on this system.  Because of incompatible library changes, the "
"upgrade of the libpam-modules package will leave you unable to authenticate "
"to these programs.  You should arrange for these programs to be restarted or "
"stopped before continuing this upgrade, to avoid locking your users out of "
"their current sessions."
msgstr ""
"En eller flere kørende instanser af xscreensaver eller xlockmore er blevet "
"fundet på dette system. På grund af inkompatible biblioteksændringer vil "
"opgradering af pakken libpam-modules gøre, at du ikke kan bekræfte ægtheden "
"af disse programmer. Du skal sørge for at disse programmer bliver genstartet "
"eller stoppet, før du fortsætter med opgraderingen, for at undgå låsning af "
"dine brugere i deres aktuelle sessioner."