summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/debian/po/fi.po
blob: 45dd5f778dc08dfb3942ff4a01699f5076438032 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pam 0.99.7.1-4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pam@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-04 16:34+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-03-22 19:57+0200\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Finnish\n"
"X-Poedit-Country: FINLAND\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid "Services to restart for PAM library upgrade:"
msgstr "Palvelut, jotka käynnistetään uudelleen PAM-kirjastoa päivitettäessä:"

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid ""
"Most services that use PAM need to be restarted to use modules built for "
"this new version of libpam. Please review the following space-separated "
"list of init.d scripts for services to be restarted now, and correct it if "
"needed."
msgstr ""
"Useimmat PAMia käyttävät palvelut pitää käynnistää uudelleen libpamin uuden "
"version käyttöön ottamiseksi. Tarkista seuraava välilyönnein eroteltu lista "
"niiden palveluiden init.d-komentotiedostoista, jotka käynnistetään "
"uudelleen, ja muokkaa listaa tarvittaessa."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
msgid "Display manager must be restarted manually"
msgstr "Näytönhallintaohjelma tulee käynnistää uudelleen käsin"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
msgid ""
"The kdm, wdm, and xdm display managers require a restart for the new version "
"of libpam, but there are X login sessions active on your system that would "
"be terminated by this restart. You will therefore need to restart these "
"services by hand before further X logins will be possible."
msgstr ""
"Näytönhallintaohjelma kdm, wdm tai xdm tulee käynnistää uudelleen, jotta "
"libpamin uusi versio tulee käyttöön. Järjestelmässä on kuitenkin aktiivisia "
"X-istuntoja, jotka lopetettaisiin uudelleenkäynnistyksen yhteydessä. Tästä "
"syystä palvelu tulee käynnistää uudelleen käsin ennen kuin uusia X-istuntoja "
"voidaan avata."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid "Failure restarting some services for PAM upgrade"
msgstr "Virhe käynnistettäessä uudelleen palveluita PAMin päivitystä varten"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid ""
"The following services could not be restarted for the PAM library upgrade:"
msgstr ""
"Seuraavia palveluita ei voitu käynnistää uudelleen PAM-kirjastoa "
"päivitettäessä:"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid ""
"You will need to start these manually by running '/etc/init.d/<service> "
"start'."
msgstr ""
"Nämä palvelut tulee käynnistää uudelleen ajamalla ”/etc/init.d/<palvelu> "
"start”."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:1001
msgid "PAM profiles to enable:"
msgstr "Käyttöön otettavat PAM-profiilit:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:1001
msgid ""
"Pluggable Authentication Modules (PAM) determine how authentication, "
"authorization, and password changing are handled on the system, as well as "
"allowing configuration of additional actions to take when starting user "
"sessions."
msgstr ""
"Pluggable Authentication Modules (PAM) määrittää kuinka tunnistautuminen, "
"oikeuksien hallinta ja salasanan vaihto tehdään järjestelmässä. Se "
"mahdollistaa myös käyttäjäistuntojen käynnistyksen yhdessä suoritettavien "
"lisätoimintojen asetusten muokkaamisen."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:1001
msgid ""
"Some PAM module packages provide profiles that can be used to automatically "
"adjust the behavior of all PAM-using applications on the system. Please "
"indicate which of these behaviors you wish to enable."
msgstr ""
"Eräiden PAMin moduulipakettien tarjoamien profiilien avulla voidaan "
"automaattisesti muokata järjestelmän kaikkien PAMia käyttävien ohjelmien "
"toimintaa. Valitse mitkä näistä toiminnoista otetaan käyttöön."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid "Incompatible PAM profiles selected."
msgstr "Epäyhteensopivia PAM-profiileita valittu"

#. Type: error
#. Description
#. This paragraph is followed by a (currently) non-translatable list of
#. PAM profile names.
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid "The following PAM profiles cannot be used together:"
msgstr "Seuraavia PAM-profiileita ei voida käyttää yhdessä:"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid "Please select a different set of modules to enable."
msgstr "Valitse uusi käyttöön otettavien moduulien joukko."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:3001
msgid "Override local changes to /etc/pam.d/common-*?"
msgstr ""
"Kirjoitetaanko paikallisten muutosten päälle tiedostoissa /etc/pam.d/common-"
"*?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:3001
msgid ""
"One or more of the files /etc/pam.d/common-{auth,account,password,session} "
"have been locally modified. Please indicate whether these local changes "
"should be overridden using the system-provided configuration. If you "
"decline this option, you will need to manage your system's authentication "
"configuration by hand."
msgstr ""
"Joitain tiedostoista /etc/pam.d/common-{auth,account,password,session} on "
"muokattu paikallisesti. Valitse tulisiko paikalliset muutokset korvata "
"järjestelmän tarjoamilla asetuksilla. Jos et valitse tätä vaihtoehtoa, "
"järjestelmän tunnistautumisasetuksia täytyy hallinnoida käsin."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid "Incompatible PAM profiles selected."
msgid "No PAM profiles have been selected."
msgstr "Epäyhteensopivia PAM-profiileita valittu"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:4001
msgid ""
"No PAM profiles have been selected for use on this system. This would grant "
"all users access without authenticating, and is not allowed. Please select "
"at least one PAM profile from the available list."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:5001
msgid "Your system allowed access without a password!"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:5001
msgid ""
"A bug in a previous version of libpam-runtime resulted in no PAM profiles "
"being selected for use on this system. As a result, access was allowed for "
"a time to all accounts on your system, with or without a correct password. "
"Especially if this system can be accessed from the Internet, it is likely "
"that it has been compromised. Unless you are familiar with recovering from "
"security failures, viruses, and malicious software, you should re-install "
"this system from scratch or obtain the services of a skilled system "
"administrator. For more information, see:"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:5001
msgid "http://www.debian.org/security/pam-auth"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:5001
msgid ""
"The bug that allowed this wrong configuration is fixed in the current "
"version of libpam-runtime, and your configuration has now been corrected. We "
"apologize that previous versions of libpam-runtime did not detect and "
"prevent this situation."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:1001
msgid "xscreensaver and xlockmore must be restarted before upgrading"
msgstr "xscreensaver ja xlockmore täytyy käynnistää uudelleen ennen päivitystä"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:1001
msgid ""
"One or more running instances of xscreensaver or xlockmore have been "
"detected on this system. Because of incompatible library changes, the "
"upgrade of the libpam-modules package will leave you unable to authenticate "
"to these programs. You should arrange for these programs to be restarted or "
"stopped before continuing this upgrade, to avoid locking your users out of "
"their current sessions."
msgstr ""
"Järjestelmässä ajetaan parhaillaan yhtä tai useampaa xscreensaverin tai "
"xlockmoren instanssia. Paketin libpam-modules kirjastot ovat muuttuneet "
"niin, että päivityksen jälkeen näihin ohjelmiin ei voitaisi "
"yhteensopivuussyistä enää tunnistautua. Nämä ohjelmat tulisi pysäyttää tai "
"käynnistää uudelleen ennen päivityksen jatkamista, jotta käyttäjät eivät "
"lukitse itseään ulos nykyisistä istunnoistaan."