summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/debian/po/nl.po
blob: fd96e244625b828ef3b47b3493621a1015fcd7f4 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
# Dutch translation of pam debconf templates.
# Copyright (C) 2007 Steve Langasek <vorlon@debian.org>
# This file is distributed under the same license as the pam package.
# Bart Cornelis <cobaco@skolelinux.no>, 2007.
# Eric Spreen <erispre@gmail.com>, 2010.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pam 1.1.3-6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pam@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-10-30 15:05-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2011-11-25 16:33+0100\n"
"Last-Translator: Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>\n"
"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid "Services to restart for PAM library upgrade:"
msgstr "Bij de opwaardering van de PAM-bibliotheek te herstarten diensten:"

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid ""
"Most services that use PAM need to be restarted to use modules built for "
"this new version of libpam.  Please review the following space-separated "
"list of init.d scripts for services to be restarted now, and correct it if "
"needed."
msgstr ""
"De meeste PAM-gebruikende diensten moeten herstart worden voor ze gebruik "
"kunnen maken van modules die gebouwd zijn voor de nieuwe libpam-versie. De "
"volgende, met spaties gescheiden, lijst van init.d scripts wordt herstart. "
"Gelieve deze lijst te controleren en indien nodig aan te passen."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
msgid "Display manager must be restarted manually"
msgstr "De beeldschermbeheerder dient handmatig herstart te worden"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
msgid ""
"The wdm and xdm display managers require a restart for the new version of "
"libpam, but there are X login sessions active on your system that would be "
"terminated by this restart.  You will therefore need to restart these "
"services by hand before further X logins will be possible."
msgstr ""
"De beelschermbeheerders wdm en xdm vereisen een herstart vanwege de nieuwe "
"libpam-versie. Er zijn echter X-login-sessies actief op uw systeem die "
"hierdoor afgesloten zouden worden. Nieuwe X-sessies starten via deze "
"diensten is pas mogelijk eens u ze handmatig herstart heeft."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid "Failure restarting some services for PAM upgrade"
msgstr "Herstarten van sommige diensten bij de PAM-opwaardering is mislukt"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid ""
"The following services could not be restarted for the PAM library upgrade:"
msgstr ""
"De volgende diensten konden niet herstart worden bij de opwaardering van de "
"PAM-bibliotheek:."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid ""
"You will need to start these manually by running '/etc/init.d/<service> "
"start'."
msgstr ""
"U dient deze diensten handmatig op te starten via het commando '/etc/init.d/"
"<dienst> start'."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam0g.templates:4001
msgid "Restart services during package upgrades without asking?"
msgstr "Diensten zonder vragen herstarten bij het opwaarderen van pakketten?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam0g.templates:4001
msgid ""
"There are services installed on your system which need to be restarted when "
"certain libraries, such as libpam, libc, and libssl, are upgraded. Since "
"these restarts may cause interruptions of service for the system, you will "
"normally be prompted on each upgrade for the list of services you wish to "
"restart.  You can choose this option to avoid being prompted; instead, all "
"necessary restarts will be done for you automatically so you can avoid being "
"asked questions on each library upgrade."
msgstr ""
"Er zijn diensten op uw systeem geïnstalleerd die moeten worden herstart "
"wanneer bepaalde bibliotheken, zoals libpam, libc en libssl, worden "
"opgewaardeerd. Omdat deze herstarts dienstonderbrekingen op uw systeem "
"kunnen veroorzaken wordt u normaal gesproken bij elke opwaardering gevraagd "
"welke diensten u wilt herstarten. Als u voor deze optie kiest wordt dit niet "
"meer aan u gevraagd. In plaats daarvan worden alle noodzakelijke herstarts "
"automatisch gedaan zodat u geen vragen krijgt bij elke opwaardering van een "
"bibliotheek."

#. Type: title
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:1001
msgid "PAM configuration"
msgstr "PAM-configuratie"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid "PAM profiles to enable:"
msgstr "PAM-profielen die ingeschakeld moeten worden:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid ""
"Pluggable Authentication Modules (PAM) determine how authentication, "
"authorization, and password changing are handled on the system, as well as "
"allowing configuration of additional actions to take when starting user "
"sessions."
msgstr ""
"Pluggable Authentication Modules (PAM) bepalen hoe authenticatie, "
"autorisatie en wachtwoordverandering worden behandeld op het systeem. Ook "
"staat het het instellen van overige acties die moeten worden ondernomen bij "
"het starten van gebruikerssessies toe."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid ""
"Some PAM module packages provide profiles that can be used to automatically "
"adjust the behavior of all PAM-using applications on the system.  Please "
"indicate which of these behaviors you wish to enable."
msgstr ""
"Sommige PAM-modulepakketten leveren profielen die kunnen worden gebruikt om "
"automatisch het gedrag van alle programma's die PAM gebruiken aan te passen. "
"Geeft u alstublieft aan welk van deze instellingen u wilt gebruiken."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:3001
msgid "Incompatible PAM profiles selected."
msgstr "Strijdige PAM-profielen geselecteerd."

#. Type: error
#. Description
#. This paragraph is followed by a (currently) non-translatable list of
#. PAM profile names.
#: ../libpam-runtime.templates:3001
msgid "The following PAM profiles cannot be used together:"
msgstr "De volgende PAM-profielen kunnen niet samen worden gebruikt:"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:3001
msgid "Please select a different set of modules to enable."
msgstr "Selecteer een andere set modules om in te schakelen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:4001
msgid "Override local changes to /etc/pam.d/common-*?"
msgstr "Wilt u de locale veranderingen aan /etc/pam.d/common-* overschrijven?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:4001
msgid ""
"One or more of the files /etc/pam.d/common-{auth,account,password,session} "
"have been locally modified.  Please indicate whether these local changes "
"should be overridden using the system-provided configuration.  If you "
"decline this option, you will need to manage your system's authentication "
"configuration by hand."
msgstr ""
"Een of meer van de bestanden /etc/pam.d/common-{auth,account,password,"
"session} zijn lokaal aangepast. Geef aan of deze lokale veranderingen moeten "
"worden overschreven, door de door het systeem geleverde configuratie te "
"gebruiken. Als u dit weigert, zult u de configuratie van de authenticatie "
"van uw systeem met de hand moeten onderhouden."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:5001
msgid "No PAM profiles have been selected."
msgstr "Er zijn geen PAM-profielen geselecteerd."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:5001
msgid ""
"No PAM profiles have been selected for use on this system.  This would grant "
"all users access without authenticating, and is not allowed.  Please select "
"at least one PAM profile from the available list."
msgstr ""
"Er zijn geen PAM-profielen geselecteerd om gebruikt te worden op dit "
"systeem. Dit zou alle gebruikers toegang geven zonder authenticatie, hetgeen "
"niet is toegestaan. Selecteer minstens een PAM-profiel van de beschikbare "
"lijst."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:1001
msgid "xscreensaver and xlockmore must be restarted before upgrading"
msgstr "xscreensaver en xlockmore moeten worden herstart voor u kunt upgraden"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:1001
msgid ""
"One or more running instances of xscreensaver or xlockmore have been "
"detected on this system.  Because of incompatible library changes, the "
"upgrade of the libpam-modules package will leave you unable to authenticate "
"to these programs.  You should arrange for these programs to be restarted or "
"stopped before continuing this upgrade, to avoid locking your users out of "
"their current sessions."
msgstr ""
"Er zijn een of meer draaiende instanties van xscreensaver of xlockmore "
"gedetecteerd op dit systeem. Wegens strijdige veranderingen in bibliotheken "
"zal de upgrade van het pakket libpam-modules een systeem veroorzaken waarin "
"u zich niet zult kunnen authenticeren tegenover deze programma's. U dient "
"ervoor te zorgen dat deze programma's worden herstart of gestopt voordat u "
"verder gaat met deze upgrade, om te voorkomen dat gebruikers worden "
"uitgesloten van hun huidige sessies."