summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/debian/po/sk.po
blob: 662ac9ada1658296d3e25d4614e60b0280943665 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the pam package.
# Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2008, 2009, 2010, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pam\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pam@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-10-30 15:05-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2012-01-19 22:37+0100\n"
"Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid "Services to restart for PAM library upgrade:"
msgstr "Pri aktualizácii knižnice PAM reštartovať nasledovné služby:"

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid ""
"Most services that use PAM need to be restarted to use modules built for "
"this new version of libpam.  Please review the following space-separated "
"list of init.d scripts for services to be restarted now, and correct it if "
"needed."
msgstr ""
"Väčšinu služieb využívajúcich PAM je potrebné reštartovať, aby začali "
"používať moduly zostavené pre túto novú verziu libpam. Prosím, skontrolujte "
"nasledovný zoznam init.d skriptov (oddelené čiarkami), ktoré sa majú teraz "
"reštartovať a ak je to potrebné, opravte ho."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
msgid "Display manager must be restarted manually"
msgstr "Správcu obrazovky je potrebné reštartovať ručne"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
msgid ""
"The wdm and xdm display managers require a restart for the new version of "
"libpam, but there are X login sessions active on your system that would be "
"terminated by this restart.  You will therefore need to restart these "
"services by hand before further X logins will be possible."
msgstr ""
"Správcovia obrazovky wdm a xdm vyžadujú reštart kvôli novej verzii libpam, "
"ale na vašom systéme sú aktívne prihlasovacie relácie X, ktoré by tento "
"reštart ukončil. Preto tieto služby budete musieť reštartovať ručne predtým, "
"než bude možné uskutočniť ďalšie prihlásenie k X."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid "Failure restarting some services for PAM upgrade"
msgstr "Zlyhal reštart niektorých služieb pri aktualizácii PAM"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid ""
"The following services could not be restarted for the PAM library upgrade:"
msgstr ""
"Nasledovné služby nebolo možné reštartovať pri aktualizácii knižnice PAM:"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid ""
"You will need to start these manually by running '/etc/init.d/<service> "
"start'."
msgstr ""
"Budete ich musieť reštartovať ručne spustením „/etc/init.d/<service> start”."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam0g.templates:4001
msgid "Restart services during package upgrades without asking?"
msgstr "Reštartovať služby počas aktualizácií balíka bez pýtania?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam0g.templates:4001
msgid ""
"There are services installed on your system which need to be restarted when "
"certain libraries, such as libpam, libc, and libssl, are upgraded. Since "
"these restarts may cause interruptions of service for the system, you will "
"normally be prompted on each upgrade for the list of services you wish to "
"restart.  You can choose this option to avoid being prompted; instead, all "
"necessary restarts will be done for you automatically so you can avoid being "
"asked questions on each library upgrade."
msgstr ""
"Na vašom systéme bežia služby, ktoré ne potrebné reštartovať pri "
"aktualizácii určitých knižníc ako libpam, libc a libssl. Pretože tieto "
"reštarty môžu spôsobiť prerušenia služby systému, za bežných okolností "
"budete vyzvaní pri každej aktualizácie so zoznamom služieb, ktoré chcete "
"reštartovať. Túto voľbu môžete vybrať, ak nechcete byť vyzývaný, ale "
"namiesto toho chcete, aby sa všetky potrebné reštarty vykonali automaticky "
"za vás a tak sa vyhnúť kladeniu otázok pri každej aktualizácii knižnice."

#. Type: title
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:1001
msgid "PAM configuration"
msgstr "Konfigurácia PAM"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid "PAM profiles to enable:"
msgstr "Zapnúř nasledovné profily PAM:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid ""
"Pluggable Authentication Modules (PAM) determine how authentication, "
"authorization, and password changing are handled on the system, as well as "
"allowing configuration of additional actions to take when starting user "
"sessions."
msgstr ""
"Zásuvné autentifikačné moduly (PAM) určujú ako systém pracuje s "
"autentifikáciou, autorizáciou, zmenou hesiel a umožňuje tiež nastavenie "
"ďalších operácií, ktoré sa majú vykonať pri prihlásení používateľa."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid ""
"Some PAM module packages provide profiles that can be used to automatically "
"adjust the behavior of all PAM-using applications on the system.  Please "
"indicate which of these behaviors you wish to enable."
msgstr ""
"Niektoré balíky modulov PAM poskytujú profily, ktorými možno automaticky "
"prisôpsobiť správanie všetkých aplikácií v systéme, ktoré používajú PAM. "
"Prosím označte tie z nich, ktoré chcete zapnúť."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:3001
msgid "Incompatible PAM profiles selected."
msgstr "Boli vybrané nekompatibilné profily PAM."

#. Type: error
#. Description
#. This paragraph is followed by a (currently) non-translatable list of
#. PAM profile names.
#: ../libpam-runtime.templates:3001
msgid "The following PAM profiles cannot be used together:"
msgstr "Nasledovné profily PAM nemožno použiť súčasne:"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:3001
msgid "Please select a different set of modules to enable."
msgstr "Prosím, zmeňte množinu modulov, ktoré sa majú zapnúť."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:4001
msgid "Override local changes to /etc/pam.d/common-*?"
msgstr "Prepísať lokálne zmeny v /etc/pam.d/common-*?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:4001
msgid ""
"One or more of the files /etc/pam.d/common-{auth,account,password,session} "
"have been locally modified.  Please indicate whether these local changes "
"should be overridden using the system-provided configuration.  If you "
"decline this option, you will need to manage your system's authentication "
"configuration by hand."
msgstr ""
"Jeden alebo viac zo súborov /etc/pam.d/common-{auth,account,password,"
"session} bolo na lokálnom systéme zmenených. Uveďte prosím, či sa majú tieto "
"lokálne zmeny prepísať štandardnými konfiguračnými voľbami. Ak túto možnosť "
"zamietnete, budete musieť spravovať nastavenia autentifikácie tohto systému "
"ručne."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:5001
msgid "No PAM profiles have been selected."
msgstr "Neboli vybrané žiadne profily PAM."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:5001
msgid ""
"No PAM profiles have been selected for use on this system.  This would grant "
"all users access without authenticating, and is not allowed.  Please select "
"at least one PAM profile from the available list."
msgstr ""
"Pre tento systém neboli vybrané žiadne profily PAM. To by udelilo všetkým "
"používateľom prístup bez overovania a to nie je povolené. Prosím, vyberte "
"aspoň jeden profil PAM zo zoznamu dostupných profilov."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:1001
msgid "xscreensaver and xlockmore must be restarted before upgrading"
msgstr "Pred aktualizáciou je potrebné reštartovať xscreensaver a xlockmore"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:1001
msgid ""
"One or more running instances of xscreensaver or xlockmore have been "
"detected on this system.  Because of incompatible library changes, the "
"upgrade of the libpam-modules package will leave you unable to authenticate "
"to these programs.  You should arrange for these programs to be restarted or "
"stopped before continuing this upgrade, to avoid locking your users out of "
"their current sessions."
msgstr ""
"Na tomto systéme bola zistená jedna alebo viacero bežiacich inštancií "
"programov xscreensaver alebo xlockmore. Z dôvodu nekomaptibilných zmien v "
"knižniciach balíka libpam-modules by ste po aktualizácii neboli schopní "
"overiť sa týmto programom. Mali by ste zariadiť, aby sa tieto programy "
"reštartovali alebo zastavili predtým, než budete v tejto aktualizácii "
"pokračovať, aby ste predišli tomu, že používatelia sa nebudú môcť prihlásiť "
"zo svojich súčasných relácií."