summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/debian/po/sk.po
blob: 5c380704c76ba0f15b91294bd11cb00400272cfb (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
# Slovak translation of pam
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the pam package.
# Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2008.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pam\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: vorlon@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-09-24 17:06-0700\n"
"PO-Revision-Date: \n"
"Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid "Services to restart for PAM library upgrade:"
msgstr "Pri aktualizácii knižnice PAM reštartovať nasledovné služby:"

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid ""
"Most services that use PAM need to be restarted to use modules built for "
"this new version of libpam.  Please review the following space-separated "
"list of init.d scripts for services to be restarted now, and correct it if "
"needed."
msgstr ""
"Väčšinu služieb využívajúcich PAM je potrebné reštartovať, aby začali "
"používať moduly zostavené pre túto novú verziu libpam. Prosím, skontrolujte "
"nasledovný zoznam init.d skriptov (oddelené čiarkami), ktoré sa majú teraz "
"reštartovať a ak je to potrebné, opravte ho."

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid ""
"Some other services such as xscreensaver, gnome-screensaver, and xlockmore "
"cannot be restarted for you.  You will not be able to authenticate to these "
"services until you restart them manually."
msgstr ""
"Niektoré ďalšie služby ako xscreensaver, gnome-screensaver a xlockmore nie "
"je možné automaticky reštartovať. Pokým tieto služby nereštartujete ručne, "
"nebudete sa voči nim môcť overovať."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
msgid "Display manager must be restarted manually"
msgstr "Správcu obrazovky je potrebné reštartovať ručne"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
msgid ""
"The kdm, wdm, and xdm display managers require a restart for the new version "
"of libpam, but there are X login sessions active on your system that would "
"be terminated by this restart.  You will therefore need to restart these "
"services by hand before further X logins will be possible."
msgstr ""
"Správcovia obrazovky kdm, wdm a xdm vyžadujú reštart kvôli novej verzii "
"libpam, ale na vašom systéme sú aktívne prihlasovacie relácie X, ktoré by "
"tento reštart ukončil. Preto tieto služby budete musieť reštartovať ručne "
"predtým, než bude možné uskutočniť ďalšie prihlásenie k X."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid "Failure restarting some services for PAM upgrade"
msgstr "Zlyhal reštart niektorých služieb pri aktualizácii PAM"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid ""
"The following services could not be restarted for the PAM library upgrade:"
msgstr ""
"Nasledovné služby nebolo možné reštartovať pri aktualizácii knižnice PAM:"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid ""
"You will need to start these manually by running '/etc/init.d/<service> "
"start'."
msgstr ""
"Budete ich musieť reštartovať ručne spustením „/etc/init.d/<service> start”."