summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/debian/po/sk.po
blob: d18e19a89088e3a8314e491b99060efa764af6b8 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
# Slovak translation of pam
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the pam package.
# Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2008.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pam\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pam@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-12-28 01:17-0600\n"
"PO-Revision-Date: \n"
"Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid "Services to restart for PAM library upgrade:"
msgstr "Pri aktualizácii knižnice PAM reštartovať nasledovné služby:"

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid ""
"Most services that use PAM need to be restarted to use modules built for "
"this new version of libpam.  Please review the following space-separated "
"list of init.d scripts for services to be restarted now, and correct it if "
"needed."
msgstr ""
"Väčšinu služieb využívajúcich PAM je potrebné reštartovať, aby začali "
"používať moduly zostavené pre túto novú verziu libpam. Prosím, skontrolujte "
"nasledovný zoznam init.d skriptov (oddelené čiarkami), ktoré sa majú teraz "
"reštartovať a ak je to potrebné, opravte ho."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
msgid "Display manager must be restarted manually"
msgstr "Správcu obrazovky je potrebné reštartovať ručne"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
msgid ""
"The kdm, wdm, and xdm display managers require a restart for the new version "
"of libpam, but there are X login sessions active on your system that would "
"be terminated by this restart.  You will therefore need to restart these "
"services by hand before further X logins will be possible."
msgstr ""
"Správcovia obrazovky kdm, wdm a xdm vyžadujú reštart kvôli novej verzii "
"libpam, ale na vašom systéme sú aktívne prihlasovacie relácie X, ktoré by "
"tento reštart ukončil. Preto tieto služby budete musieť reštartovať ručne "
"predtým, než bude možné uskutočniť ďalšie prihlásenie k X."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid "Failure restarting some services for PAM upgrade"
msgstr "Zlyhal reštart niektorých služieb pri aktualizácii PAM"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid ""
"The following services could not be restarted for the PAM library upgrade:"
msgstr ""
"Nasledovné služby nebolo možné reštartovať pri aktualizácii knižnice PAM:"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid ""
"You will need to start these manually by running '/etc/init.d/<service> "
"start'."
msgstr ""
"Budete ich musieť reštartovať ručne spustením „/etc/init.d/<service> start”."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:1001
msgid "xscreensaver and xlockmore must be restarted before upgrading"
msgstr "Pred aktualizáciou je potrebné reštartovať xscreensaver a xlockmore"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:1001
msgid ""
"One or more running instances of xscreensaver or xlockmore have been "
"detected on this system.  Because of incompatible library changes, the "
"upgrade of the libpam-modules package will leave you unable to authenticate "
"to these programs.  You should arrange for these programs to be restarted or "
"stopped before continuing this upgrade, to avoid locking your users out of "
"their current sessions."
msgstr ""
"Na tomto systéme bola zistená jedna alebo viacero bežiacich inštancií "
"programov xscreensaver alebo xlockmore. Z dôvodu nekomaptibilných zmien v "
"knižniciach balíka libpam-modules by ste po aktualizácii neboli schopní "
"overiť sa týmto programom. Mali by ste zariadiť, aby sa tieto programy "
"reštartovali alebo zastavili predtým, než budete v tejto aktualizácii "
"pokračovať, aby ste predišli tomu, že používatelia sa nebudú môcť prihlásiť "
"zo svojich súčasných relácií."