summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/debian/po/sv.po
blob: 5302fd76ae0d802f91d4a4ab43cdeda00a40fb07 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
# Debconf questions for the pam package translated to Swedish.
# Copyright (C) 2007 Steve Langasek <vorlon@debian.org>
# This file is distributed under the same license as the pam package.
#
# Martin Bagge <brother@bsnet.se>, 2009, 2010, 2011
# Christer Andersson <klamm@comhem.se>, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pam 0.99.7.1-5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pam@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-10-30 15:05-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-06 21:31+0100\n"
"Last-Translator: Martin Bagge / brother <brother@bsnet.se>\n"
"Language-Team: Swedish <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Swedish\n"
"X-Poedit-Country: Sweden\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid "Services to restart for PAM library upgrade:"
msgstr "Tjänster att starta om efter uppgradering av PAM-biblioteket:"

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid ""
"Most services that use PAM need to be restarted to use modules built for "
"this new version of libpam. Please review the following space-separated "
"list of init.d scripts for services to be restarted now, and correct it if "
"needed."
msgstr ""
"De flesta tjänster som använder PAM behöver startas om för att använda "
"moduler som byggts för denna nya libpam-version. Gå igenom följande lista av "
"init.d-skript (separerade med mellanslag) för tjänster som nu kommer att "
"startas om och korrigera den om nödvändigt."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
msgid "Display manager must be restarted manually"
msgstr "Skärmhanterare måste startas om manuellt"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
msgid ""
"The wdm and xdm display managers require a restart for the new version of "
"libpam, but there are X login sessions active on your system that would be "
"terminated by this restart. You will therefore need to restart these "
"services by hand before further X logins will be possible."
msgstr ""
"Skärmhanterarna wdm och xdm måste startas om för den nya versionen av libpam "
"men det finns X-inloggningssessioner som skulle avslutas av en sådan "
"omstart. Du behöver därför starta om dessa tjänster manuellt innan "
"ytterligare X-inloggningar är möjliga."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid "Failure restarting some services for PAM upgrade"
msgstr "Misslyckades med att starta om vissa tjänster för PAM-uppgradering"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid ""
"The following services could not be restarted for the PAM library upgrade:"
msgstr ""
"Följande tjänster kunde inte startas om efter uppgraderingen av PAM-"
"biblioteket:"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid ""
"You will need to start these manually by running '/etc/init.d/<service> "
"start'."
msgstr ""
"Du behöver starta om dessa manuellt genom att köra \"/etc/init.d/<tjänst> "
"start\"."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam0g.templates:4001
msgid "Restart services during package upgrades without asking?"
msgstr ""
"Ska tjänster startas om vid paketuppgraderingar utan att först fråga om det?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam0g.templates:4001
msgid ""
"There are services installed on your system which need to be restarted when "
"certain libraries, such as libpam, libc, and libssl, are upgraded. Since "
"these restarts may cause interruptions of service for the system, you will "
"normally be prompted on each upgrade for the list of services you wish to "
"restart. You can choose this option to avoid being prompted; instead, all "
"necessary restarts will be done for you automatically so you can avoid being "
"asked questions on each library upgrade."
msgstr ""
"Det finns tjänster installerade på systemet som behöver startas om när vissa "
"bibliotek (ex. libpam, libc och libc) uppdateras. Eftersom dessa omstarter "
"kan innebära avbrott i tjänsterna på systemet kommer du vanligen att få en "
"fråga för varje uppgradering med en lista över tjänster som ska startas om. "
"Du kan välja detta alternativ för att undvika att frågan ställs. Istället "
"kommer alla nödvändiga omstarter att skötas automatiskt och du undviker "
"frågor vid varje biblioteksuppgradering."

#. Type: title
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:1001
msgid "PAM configuration"
msgstr "PAM-inställningar"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid "PAM profiles to enable:"
msgstr "Aktivera följande PAM-profiler:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid ""
"Pluggable Authentication Modules (PAM) determine how authentication, "
"authorization, and password changing are handled on the system, as well as "
"allowing configuration of additional actions to take when starting user "
"sessions."
msgstr ""
"Pluggable Authentication Modules (PAM) hanterar hur autentisering, "
"identifiering och byte av lösenord ska utföras på systemet. Dessutom "
"hanteras särskilda åtgärder som ska vidtas vid uppstarta av "
"användarsessioner."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid ""
"Some PAM module packages provide profiles that can be used to automatically "
"adjust the behavior of all PAM-using applications on the system. Please "
"indicate which of these behaviors you wish to enable."
msgstr ""
"Vissa paket med PAM-moduler tillhandahåller profiler som kan användas för "
"att automatiskt justera hur applikationer som använder PAM fungerar på "
"systemet. Ange vilka av dessa funktioner du önskar aktivera."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:3001
msgid "Incompatible PAM profiles selected."
msgstr "Inkompatibla PAM-profiler valdes."

#. Type: error
#. Description
#. This paragraph is followed by a (currently) non-translatable list of
#. PAM profile names.
#: ../libpam-runtime.templates:3001
msgid "The following PAM profiles cannot be used together:"
msgstr "Följande PAM-profiler kan inte användas tillsammans:"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:3001
msgid "Please select a different set of modules to enable."
msgstr "Ange en annan uppsättning med moduler som ska aktiveras."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:4001
msgid "Override local changes to /etc/pam.d/common-*?"
msgstr "Skriv över lokala förändringar i /etc/pam.d/common-*?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:4001
msgid ""
"One or more of the files /etc/pam.d/common-{auth,account,password,session} "
"have been locally modified. Please indicate whether these local changes "
"should be overridden using the system-provided configuration. If you "
"decline this option, you will need to manage your system's authentication "
"configuration by hand."
msgstr ""
"En eller flera av filerna /etc/pam.d/common-{auth,account.password,session} "
"har förändrats. Ange om dessa lokala förändringar ska skrivas över med "
"standardinställningarna. Om du avböjer detta alternativ kommer du behöva "
"hantera inställningarna för systemets autentisering manuellt."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:5001
msgid "No PAM profiles have been selected."
msgstr "Inga PAM-profiler valdes."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:5001
msgid ""
"No PAM profiles have been selected for use on this system. This would grant "
"all users access without authenticating, and is not allowed. Please select "
"at least one PAM profile from the available list."
msgstr ""
"Inga PAM-profiler används på detta system. Detta skulle ge alla användare "
"tillgång till systemet utan att behöva ange lösenord och det kan inte "
"tillåtas. välj åtminstone en PAM-profil från listan med tillgängliga "
"profiler."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:1001
msgid "xscreensaver and xlockmore must be restarted before upgrading"
msgstr ""
"xscreensaver och xlockmore måste startas om innan uppgraderingen kan "
"genomföras"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:1001
msgid ""
"One or more running instances of xscreensaver or xlockmore have been "
"detected on this system. Because of incompatible library changes, the "
"upgrade of the libpam-modules package will leave you unable to authenticate "
"to these programs. You should arrange for these programs to be restarted or "
"stopped before continuing this upgrade, to avoid locking your users out of "
"their current sessions."
msgstr ""
"En eller flera instanser av xscreensaver eller xlockmore körs på det här "
"systemet. På grund av förändringar i biblioteket kan uppgraderingen av "
"paketet libpam-modules innebära att du inte kan identifiera dig i dessa "
"program. Programmen behöver startas om eller allra helst stängas av helt "
"före uppgraderingen, resultatet kan annars innebära att du inte kan komma åt "
"dina aktiva sessioner på systemet."

#~ msgid "Your system allowed access without a password!"
#~ msgstr "Ditt system tillät anslutningar utan lösenord!"

#~ msgid ""
#~ "A bug in a previous version of libpam-runtime resulted in no PAM profiles "
#~ "being selected for use on this system. As a result, access was allowed "
#~ "for a time to all accounts on your system, with or without a correct "
#~ "password. Especially if this system can be accessed from the Internet, it "
#~ "is likely that it has been compromised. Unless you are familiar with "
#~ "recovering from security failures, viruses, and malicious software, you "
#~ "should re-install this system from scratch or obtain the services of a "
#~ "skilled system administrator. For more information, see:"
#~ msgstr ""
#~ "Ett fel i en tidigare version av libpam-runtime innebar att inga PAM-"
#~ "profiler användes på systemet. Detta betydde i sin tur att alla konton på "
#~ "systemet kunde använda skal, med eller utan ett korrekt lösenord. Om "
#~ "detta system är åtkomligt via nätet är det mycket troligt att det kan ha "
#~ "infiltrerats. Om du inte är säker på hur du ska återställa eventuella fel "
#~ "på grund av intrång, virus eller skadlig programvara bör du installera om "
#~ "systemet från grunden eller inhämta hjälp av en erfaren "
#~ "systemadministratör. Läs mer om detta på:"

#~ msgid ""
#~ "The bug that allowed this wrong configuration is fixed in the current "
#~ "version of libpam-runtime, and your configuration has now been corrected. "
#~ "We apologize that previous versions of libpam-runtime did not detect and "
#~ "prevent this situation."
#~ msgstr ""
#~ "Felet som orsakade dessa problem är åtgärdat i och med den aktuella "
#~ "versionen av libpam-runtime och dina inställningar ha korrigerats. Vi ber "
#~ "om ursäkt för att tidigare versioner av libpam-runtime inte upptäckte och "
#~ "förhindrade att dessa fel uppstod."