summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/debian/po/sv.po
blob: 7ed5fea1d58eb768813c16da670c0e12471480d7 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
# Debconf questions for the Linux-PAM package.
# Copyright (C) 2007 Steve Langasek <vorlon@debian.org>
# This file is distributed under the same license as the pam package.
# Christer Andersson <klamm@comhem.se>, 2007.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pam 0.99.7.1-5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pam@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-12-28 01:17-0600\n"
"PO-Revision-Date: 2009-01-01 10:59+0100\n"
"Last-Translator: Martin Bagge <brother@bsnet.se>\n"
"Language-Team: Swedish <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid "Services to restart for PAM library upgrade:"
msgstr "Tjänster att starta om för PAM-biblioteksuppgradering:"

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid ""
"Most services that use PAM need to be restarted to use modules built for "
"this new version of libpam.  Please review the following space-separated "
"list of init.d scripts for services to be restarted now, and correct it if "
"needed."
msgstr ""
"De flesta tjänster som använder PAM behöver startas om för att använda\n"
"moduler som byggts för denna nya libpam-version. Gå igenom följande lista\n"
"av init.d-skript (separerade med mellanslag) för tjänster som nu kommer \n"
"att startas om och korrigera den om nödvändigt."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
msgid "Display manager must be restarted manually"
msgstr "Skärmhanterare måste startas om manuellt"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
msgid ""
"The kdm, wdm, and xdm display managers require a restart for the new version "
"of libpam, but there are X login sessions active on your system that would "
"be terminated by this restart.  You will therefore need to restart these "
"services by hand before further X logins will be possible."
msgstr ""
"Skärmhanterarna kdm, wdm och xdm måste startas om för den nya versionen\n"
"av libpam men det finns X-inloggningssessioner som skulle avslutas av en\n"
"sådan omstart. Du behöver därför starta om dessa tjänster manuellt innan\n"
"ytterligare X-inloggningar är möjliga."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid "Failure restarting some services for PAM upgrade"
msgstr "Misslyckades med att starta om vissa tjänster för PAM-uppgradering"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid ""
"The following services could not be restarted for the PAM library upgrade:"
msgstr ""
"Följande tjänster kunde inte startas om efter PAM-biblioteksuppgradering:"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid ""
"You will need to start these manually by running '/etc/init.d/<service> "
"start'."
msgstr ""
"Du behöver starta om dessa manuellt genom att köra \"/etc/init.d/<tjänst> "
"start\"."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:1001
msgid "xscreensaver and xlockmore must be restarted before upgrading"
msgstr ""
"xscreensaver och xlockmore måste startas om innan uppgraderingen kan "
"genomföras"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:1001
msgid ""
"One or more running instances of xscreensaver or xlockmore have been "
"detected on this system.  Because of incompatible library changes, the "
"upgrade of the libpam-modules package will leave you unable to authenticate "
"to these programs.  You should arrange for these programs to be restarted or "
"stopped before continuing this upgrade, to avoid locking your users out of "
"their current sessions."
msgstr ""
"En eller flera instanser av xscreensaver eller xlockmore körs på det här "
"systemet. På grund av förändringar i biblioteket kan uppgraderingen av "
"paketet libpam-modules innebära att du inte kan identifiera dig i dessa "
"program. Programmen behöver startas om eller allra helst stängas av helt "
"före uppgraderingen, resultatet kan annars innebära att du inte kan komma åt "
"dina aktiva sessioner på systemet."