summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/debian/po/sv.po
blob: e380128f213f249f082b055e8abf587a3b1cf6cf (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
# Debconf questions for the Linux-PAM package.
# Copyright (C) 2007 Steve Langasek <vorlon@debian.org>
# This file is distributed under the same license as the pam package.
# Christer Andersson <klamm@comhem.se>, 2007.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pam 0.99.7.1-5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pam@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-04 16:34+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-03-05 13:51+0100\n"
"Last-Translator: Martin Bagge <brother@bsnet.se>\n"
"Language-Team: Swedish <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid "Services to restart for PAM library upgrade:"
msgstr "Tjänster att starta om för PAM-biblioteksuppgradering:"

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid ""
"Most services that use PAM need to be restarted to use modules built for "
"this new version of libpam. Please review the following space-separated "
"list of init.d scripts for services to be restarted now, and correct it if "
"needed."
msgstr ""
"De flesta tjänster som använder PAM behöver startas om för att använda\n"
"moduler som byggts för denna nya libpam-version. Gå igenom följande lista\n"
"av init.d-skript (separerade med mellanslag) för tjänster som nu kommer \n"
"att startas om och korrigera den om nödvändigt."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
msgid "Display manager must be restarted manually"
msgstr "Skärmhanterare måste startas om manuellt"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
msgid ""
"The kdm, wdm, and xdm display managers require a restart for the new version "
"of libpam, but there are X login sessions active on your system that would "
"be terminated by this restart. You will therefore need to restart these "
"services by hand before further X logins will be possible."
msgstr ""
"Skärmhanterarna kdm, wdm och xdm måste startas om för den nya versionen\n"
"av libpam men det finns X-inloggningssessioner som skulle avslutas av en\n"
"sådan omstart. Du behöver därför starta om dessa tjänster manuellt innan\n"
"ytterligare X-inloggningar är möjliga."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid "Failure restarting some services for PAM upgrade"
msgstr "Misslyckades med att starta om vissa tjänster för PAM-uppgradering"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid ""
"The following services could not be restarted for the PAM library upgrade:"
msgstr ""
"Följande tjänster kunde inte startas om efter PAM-biblioteksuppgradering:"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid ""
"You will need to start these manually by running '/etc/init.d/<service> "
"start'."
msgstr ""
"Du behöver starta om dessa manuellt genom att köra \"/etc/init.d/<tjänst> "
"start\"."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:1001
msgid "PAM profiles to enable:"
msgstr "Aktivera följande PAM-profiler:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:1001
msgid ""
"Pluggable Authentication Modules (PAM) determine how authentication, "
"authorization, and password changing are handled on the system, as well as "
"allowing configuration of additional actions to take when starting user "
"sessions."
msgstr ""
"Pluggable Authentication Modules (PAM) hanterar hur autentisering, "
"identifiering och byte av lösenord ska utföras på systemet. Dessutom "
"hanteras särskilda åtgärder som ska vidtas vid uppstarta av "
"användarsessioner."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:1001
msgid ""
"Some PAM module packages provide profiles that can be used to automatically "
"adjust the behavior of all PAM-using applications on the system. Please "
"indicate which of these behaviors you wish to enable."
msgstr ""
"Vissa paket med PAM-moduler tillhandahåller profiler som kan användas för "
"att automatiskt justera hur applikationer som använder PAM fungerar på "
"systemet. Ange vilka av dessa funkitoner du önskar aktivera."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid "Incompatible PAM profiles selected."
msgstr "Inkompatibla PAM-profiler har valdes."

#. Type: error
#. Description
#. This paragraph is followed by a (currently) non-translatable list of
#. PAM profile names.
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid "The following PAM profiles cannot be used together:"
msgstr "Följande PAM-profiler kan inte användas tillsammans:"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid "Please select a different set of modules to enable."
msgstr "Ange en annan uppsättning med moduler som ska aktiveras."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:3001
msgid "Override local changes to /etc/pam.d/common-*?"
msgstr "Skriva över lokala förändringar i /etc/pam.d/common-*?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:3001
msgid ""
"One or more of the files /etc/pam.d/common-{auth,account,password,session} "
"have been locally modified. Please indicate whether these local changes "
"should be overridden using the system-provided configuration. If you "
"decline this option, you will need to manage your system's authentication "
"configuration by hand."
msgstr ""
"En eller flera av filerna /etc/pam.d/common-{auth,account.password,session} "
"har förändrats. Ange om dessa lokala förändringar ska skrivas över med "
"standardinställningarna. Om du avböjer detta alternativ kommer du behöva "
"hantera inställningarna för systemets autentisering manuellt."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid "Incompatible PAM profiles selected."
msgid "No PAM profiles have been selected."
msgstr "Inkompatibla PAM-profiler har valdes."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:4001
msgid ""
"No PAM profiles have been selected for use on this system. This would grant "
"all users access without authenticating, and is not allowed. Please select "
"at least one PAM profile from the available list."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:5001
msgid "Your system allowed access without a password!"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:5001
msgid ""
"A bug in a previous version of libpam-runtime resulted in no PAM profiles "
"being selected for use on this system. As a result, access was allowed for "
"a time to all accounts on your system, with or without a correct password. "
"Especially if this system can be accessed from the Internet, it is likely "
"that it has been compromised. Unless you are familiar with recovering from "
"security failures, viruses, and malicious software, you should re-install "
"this system from scratch or obtain the services of a skilled system "
"administrator. For more information, see:"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:5001
msgid "http://www.debian.org/security/pam-auth"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:5001
msgid ""
"The bug that allowed this wrong configuration is fixed in the current "
"version of libpam-runtime, and your configuration has now been corrected. We "
"apologize that previous versions of libpam-runtime did not detect and "
"prevent this situation."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:1001
msgid "xscreensaver and xlockmore must be restarted before upgrading"
msgstr ""
"xscreensaver och xlockmore måste startas om innan uppgraderingen kan "
"genomföras"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:1001
msgid ""
"One or more running instances of xscreensaver or xlockmore have been "
"detected on this system. Because of incompatible library changes, the "
"upgrade of the libpam-modules package will leave you unable to authenticate "
"to these programs. You should arrange for these programs to be restarted or "
"stopped before continuing this upgrade, to avoid locking your users out of "
"their current sessions."
msgstr ""
"En eller flera instanser av xscreensaver eller xlockmore körs på det här "
"systemet. På grund av förändringar i biblioteket kan uppgraderingen av "
"paketet libpam-modules innebära att du inte kan identifiera dig i dessa "
"program. Programmen behöver startas om eller allra helst stängas av helt "
"före uppgraderingen, resultatet kan annars innebära att du inte kan komma åt "
"dina aktiva sessioner på systemet."