summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/bg.po
blob: 1a2e68007b3b4eee617e31f212d4a5b516b96312 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR Linux-PAM Project
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Valentin Laskov <laskov@festa.bg>, 2012-2013
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Linux-PAM\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/projects/pam\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-25 16:52+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-08-09 14:31+0000\n"
"Last-Translator: Valentin Laskov <laskov@festa.bg>\n"
"Language-Team: Bulgarian <trans-bg@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: bg\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: libpam_misc/misc_conv.c:33
msgid "...Time is running out...\n"
msgstr "...Времето изтича...\n"

#: libpam_misc/misc_conv.c:34
msgid "...Sorry, your time is up!\n"
msgstr "...Съжаляваме, Вашето време изтече!\n"

#: libpam_misc/misc_conv.c:346
#, c-format
msgid "erroneous conversation (%d)\n"
msgstr "погрешен разговор (%d)\n"

#: libpam/pam_get_authtok.c:39 modules/pam_exec/pam_exec.c:170
#: modules/pam_unix/pam_unix_auth.c:160 modules/pam_userdb/pam_userdb.c:64
msgid "Password: "
msgstr "Парола: "

#: libpam/pam_get_authtok.c:41 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:68
#, c-format
msgid "New %s%spassword: "
msgstr "Нова %s%sпарола: "

#: libpam/pam_get_authtok.c:43 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:70
#, c-format
msgid "Retype new %s%spassword: "
msgstr "Отново новата %s%sпарола: "

#: libpam/pam_get_authtok.c:44 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:71
msgid "Sorry, passwords do not match."
msgstr "Съжаляваме, паролите не съвпадат."

#: libpam/pam_get_authtok.c:135 libpam/pam_get_authtok.c:212
#, c-format
msgid "Retype %s"
msgstr "Напишете пак %s"

#: libpam/pam_get_authtok.c:156 libpam/pam_get_authtok.c:228
msgid "Password change aborted."
msgstr "Промяната на паролата е прекратена."

#: libpam/pam_item.c:311
msgid "login:"
msgstr "влизане:"

#: libpam/pam_strerror.c:40
msgid "Success"
msgstr "Успех"

#: libpam/pam_strerror.c:42
msgid "Critical error - immediate abort"
msgstr "Критична грешка - незабавно прекратяване"

#: libpam/pam_strerror.c:44
msgid "Failed to load module"
msgstr "Неуспех при зареждане на модул"

#: libpam/pam_strerror.c:46
msgid "Symbol not found"
msgstr "Не е намерен символ"

#: libpam/pam_strerror.c:48
msgid "Error in service module"
msgstr "Грешка в обслужващ модул"

#: libpam/pam_strerror.c:50
msgid "System error"
msgstr "Системна грешка"

#: libpam/pam_strerror.c:52
msgid "Memory buffer error"
msgstr "Грешка в буферна памет"

#: libpam/pam_strerror.c:54
msgid "Permission denied"
msgstr "Позволението отказано"

#: libpam/pam_strerror.c:56
msgid "Authentication failure"
msgstr "Грешка при удостоверяване"

#: libpam/pam_strerror.c:58
msgid "Insufficient credentials to access authentication data"
msgstr ""
"Недостатъчно данни за удостоверяване за достъп до удостоверителни данни"

#: libpam/pam_strerror.c:60
msgid "Authentication service cannot retrieve authentication info"
msgstr "Услугата за удостоверяване не можа да извлече данни за удостоверяване"

#: libpam/pam_strerror.c:62
msgid "User not known to the underlying authentication module"
msgstr "Непознат потребител за поддържащия удостоверяването модул"

#: libpam/pam_strerror.c:64
msgid "Have exhausted maximum number of retries for service"
msgstr "Максималният брой опити за услугата беше изчерпан"

#: libpam/pam_strerror.c:66
msgid "Authentication token is no longer valid; new one required"
msgstr "Удостоверителният токен вече не е валиден; необходим е нов"

#: libpam/pam_strerror.c:68
msgid "User account has expired"
msgstr "Потребителският акаунт е изтекъл"

#: libpam/pam_strerror.c:70
msgid "Cannot make/remove an entry for the specified session"
msgstr "Не мога да създам/премахна запис за зададената сесия"

#: libpam/pam_strerror.c:72
msgid "Authentication service cannot retrieve user credentials"
msgstr ""
"Удостоверяващата услуга не може да извлече данните за удостоверяване на "
"потребителя"

#: libpam/pam_strerror.c:74
msgid "User credentials expired"
msgstr "Данните за удостоверяване на потребителя са с изтекъл срок"

#: libpam/pam_strerror.c:76
msgid "Failure setting user credentials"
msgstr "Неуспех при задаване данни за удостоверяване на потребител"

#: libpam/pam_strerror.c:78
msgid "No module specific data is present"
msgstr "Липсват специфични за модула данни"

#: libpam/pam_strerror.c:80
msgid "Bad item passed to pam_*_item()"
msgstr "Грешен елемент, подаден към pam_*_item()"

#: libpam/pam_strerror.c:82
msgid "Conversation error"
msgstr "Грешка в диалога"

#: libpam/pam_strerror.c:84
msgid "Authentication token manipulation error"
msgstr "Грешка при манипулирането с удостоверителния токен"

#: libpam/pam_strerror.c:86
msgid "Authentication information cannot be recovered"
msgstr "Удостоверителната информация не може да бъде възстановена"

#: libpam/pam_strerror.c:88
msgid "Authentication token lock busy"
msgstr "Заключването на удостоверителния токен е заето"

#: libpam/pam_strerror.c:90
msgid "Authentication token aging disabled"
msgstr "Следенето на възрастта на удостоверителния токен е забранено"

#: libpam/pam_strerror.c:92
msgid "Failed preliminary check by password service"
msgstr "Предварителната проверка от услугата парола не успя"

#: libpam/pam_strerror.c:94
msgid "The return value should be ignored by PAM dispatch"
msgstr "Върнатата стойност трябва да бъде игнорирана от PAM dispatch"

#: libpam/pam_strerror.c:96
msgid "Module is unknown"
msgstr "Модулът е непознат"

#: libpam/pam_strerror.c:98
msgid "Authentication token expired"
msgstr "Срокът на удостоверителния токен е изтекъл"

#: libpam/pam_strerror.c:100
msgid "Conversation is waiting for event"
msgstr "Диалогът чака събитие"

#: libpam/pam_strerror.c:102
msgid "Application needs to call libpam again"
msgstr "Приложението се нуждае от повторно извикване на libpam"

#: libpam/pam_strerror.c:105
msgid "Unknown PAM error"
msgstr "Непозната PAM грешка"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:618
msgid "is the same as the old one"
msgstr "е същата като старата"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:624
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:628
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:638
msgid "memory allocation error"
msgstr "грешка при заделяне на памет"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:643
msgid "is a palindrome"
msgstr "е палиндром"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:646
msgid "case changes only"
msgstr "променена е само големината на буквите"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:649
msgid "is too similar to the old one"
msgstr "е твърде подобна на старата"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:652
msgid "is too simple"
msgstr "е много лесна"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:655
msgid "is rotated"
msgstr "е завъртяна"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:658
msgid "not enough character classes"
msgstr "недостатъчно класове знаци"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:661
msgid "contains too many same characters consecutively"
msgstr "съдържа твърде много еднакви последователни знаци"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:664
msgid "contains too long of a monotonic character sequence"
msgstr "съдържа твърде дълга еднообразна последователност знаци"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:667
msgid "contains the user name in some form"
msgstr "под някаква форма съдържа името на потребителя"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:701
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:494
msgid "No password supplied"
msgstr "Не е предоставена парола"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:701
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:494
msgid "Password unchanged"
msgstr "Паролата не е променена"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:721
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:803
#, c-format
msgid "BAD PASSWORD: %s"
msgstr "ЛОША ПАРОЛА: %s"

#: modules/pam_exec/pam_exec.c:273
#, c-format
msgid "%s failed: exit code %d"
msgstr "%s се провали: код на грешка %d"

#: modules/pam_exec/pam_exec.c:282
#, c-format
msgid "%s failed: caught signal %d%s"
msgstr "%s се провали: уловен сигнал %d%s"

#: modules/pam_exec/pam_exec.c:291
#, c-format
msgid "%s failed: unknown status 0x%x"
msgstr "%s се провали: непознат статус 0x%x"

#. TRANSLATORS: "strftime options for date of last login"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:282 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:496
msgid " %a %b %e %H:%M:%S %Z %Y"
msgstr " %a %b %e %H:%M:%S %Z %Y"

#. TRANSLATORS: " from <host>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:291 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:505
#, c-format
msgid " from %.*s"
msgstr " от %.*s"

#. TRANSLATORS: " on <terminal>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:303 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:517
#, c-format
msgid " on %.*s"
msgstr " на %.*s"

#. TRANSLATORS: "Last login: <date> from <host> on <terminal>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:313
#, c-format
msgid "Last login:%s%s%s"
msgstr "Последно влизане:%s%s%s"

#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:319
msgid "Welcome to your new account!"
msgstr "Добре дошли в новия Ви акаунт!"

#. TRANSLATORS: "Last failed login: <date> from <host> on <terminal>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:527
#, c-format
msgid "Last failed login:%s%s%s"
msgstr "Последно неуспешно влизане:%s%s%s"

#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:536 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:543
#, c-format
msgid "There was %d failed login attempt since the last successful login."
msgid_plural ""
"There were %d failed login attempts since the last successful login."
msgstr[0] ""
"След последното успешно влизане, имаше %d неуспешен опит за влизане."
msgstr[1] ""
"След последното успешно влизане, имаше %d неуспешни опита за влизане."

#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not supported
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:548
#, c-format
msgid "There were %d failed login attempts since the last successful login."
msgstr "След последното успешно влизане, имаше %d неуспешни опита за влизане."

#: modules/pam_limits/pam_limits.c:1091
#, c-format
msgid "Too many logins for '%s'."
msgstr "Твърде много влизания за '%s'."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:297
msgid "No mail."
msgstr "Няма писма."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:300
msgid "You have new mail."
msgstr "Имате нови писма."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:303
msgid "You have old mail."
msgstr "Имате стари писма."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:307
msgid "You have mail."
msgstr "Имате писма."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:314
#, c-format
msgid "You have no mail in folder %s."
msgstr "Нямате писма в папката %s."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:318
#, c-format
msgid "You have new mail in folder %s."
msgstr "Имате нови писма в папка %s."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:322
#, c-format
msgid "You have old mail in folder %s."
msgstr "Имате стари писма в папка %s."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:327
#, c-format
msgid "You have mail in folder %s."
msgstr "Имате писма в папка %s."

#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:111
#, c-format
msgid "Creating directory '%s'."
msgstr "Създаване на директория '%s'."

#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:176
#, c-format
msgid "Unable to create and initialize directory '%s'."
msgstr "Не мога да създам и настроя директория '%s'."

#: modules/pam_pwhistory/pam_pwhistory.c:217
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:515
msgid "Password has been already used. Choose another."
msgstr "Паролата вече е използвана. Изберете друга."

#: modules/pam_pwhistory/pam_pwhistory.c:224
msgid "Password has been already used."
msgstr "Паролата вече е използвана."

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:210
#, c-format
msgid "Default Security Context %s\n"
msgstr "Подразбиращ се контекст за сигурност %s\n"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:214
msgid "Would you like to enter a different role or level?"
msgstr "Искате ли да въведете различна роля или ниво?"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:227
msgid "role:"
msgstr "роля:"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:230
#, c-format
msgid "No default type for role %s\n"
msgstr "Няма подразбиращ се тип за роля %s\n"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:262
msgid "level:"
msgstr "ниво:"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:295
msgid "Not a valid security context"
msgstr "Невалиден контекст за сигурност"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:544
#, c-format
msgid "Unable to get valid context for %s"
msgstr "Не мога да получа валиден контекст за %s"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:663
#, c-format
msgid "Security Context %s Assigned"
msgstr "Зададен е контекст за сигурност %s"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:679
#, c-format
msgid "Key Creation Context %s Assigned"
msgstr "Зададен е Key Creation Context %s"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:99
#, c-format
msgid "failed to initialize PAM\n"
msgstr "PAM инициализацията не успя\n"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:105
#, c-format
msgid "failed to pam_set_item()\n"
msgstr "pam_set_item() не успя \n"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:133
#, c-format
msgid "login: failure forking: %m"
msgstr "вход: неуспех при стартиране: %m"

#: modules/pam_stress/pam_stress.c:476
#, c-format
msgid "Changing STRESS password for %s."
msgstr "Смяна на STRESS паролата за %s."

#: modules/pam_stress/pam_stress.c:490
msgid "Enter new STRESS password: "
msgstr "Въведете нова STRESS парола: "

#: modules/pam_stress/pam_stress.c:493
msgid "Retype new STRESS password: "
msgstr "Отново новата STRESS парола: "

#: modules/pam_stress/pam_stress.c:522
msgid "Verification mis-typed; password unchanged"
msgstr "Проверка за погрешно написано; паролата непроменена"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:541 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:596
#, c-format
msgid "Account temporary locked (%ld seconds left)"
msgstr "Акаунтът е заключен временно (%ld остават секунди)"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:566 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:575
#, c-format
msgid "Account locked due to %u failed logins"
msgstr "Акаунтът е заключен поради %u неуспешни опита за влизане"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:777 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:884
msgid "Authentication error"
msgstr "Грешка при удостоверяването"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:778 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:885
msgid "Service error"
msgstr "Грешка в услугата"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:779 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:886
msgid "Unknown user"
msgstr "Непознат потребител"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:780 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:887
msgid "Unknown error"
msgstr "Непозната грешка"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:796 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:906
#, c-format
msgid "%s: Bad number given to --reset=\n"
msgstr "%s: Грешно число, подадено на --reset=\n"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:800 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:910
#, c-format
msgid "%s: Unrecognised option %s\n"
msgstr "%s: Неразпозната опция %s\n"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:812
#, c-format
msgid ""
"%s: [--file rooted-filename] [--user username] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
msgstr ""
"%s: [--file rooted-filename] [--user username] [--reset[=n]] [--quiet]\n"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:886 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:1036
#, c-format
msgid "%s: Can't reset all users to non-zero\n"
msgstr "%s: Не мога да установя всички потребители на non-zero\n"

#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:937
#, c-format
msgid "Login      Failures Latest failure   From\n"
msgstr "Влязъл      Неуспехи Последен неуспех   От\n"

#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:953
#, c-format
msgid ""
"%s: [-f rooted-filename] [--file rooted-filename]\n"
"  [-u username] [--user username]\n"
"  [-r] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
msgstr ""
"%s: [-f rooted-filename] [--file rooted-filename]\n"
"  [-u username] [--user username]\n"
"  [-r] [--reset[=n]] [--quiet]\n"

#: modules/pam_timestamp/pam_timestamp.c:357
#, c-format
msgid "Access granted (last access was %ld seconds ago)."
msgstr "Достъпът е предоставен (последният достъп бе преди %ld секунди)."

#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:244 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:266
msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
msgstr ""
"Срокът на акаунта Ви е изтекъл; моля, свържете се с администратора на "
"системата"

#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:252
msgid "You are required to change your password immediately (root enforced)"
msgstr "Изисква се веднага да смените паролата си (изискано от root)"

#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:258
msgid "You are required to change your password immediately (password aged)"
msgstr "Изисква се веднага да смените паролата си (срокът и изтича)"

#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:279 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:286
#, c-format
msgid "Warning: your password will expire in %d day"
msgid_plural "Warning: your password will expire in %d days"
msgstr[0] "Внимание: срокът на паролата Ви изтича след %d ден"
msgstr[1] "Внимание: срокът на паролата Ви изтича след %d дни"

#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not supported
#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:291
#, c-format
msgid "Warning: your password will expire in %d days"
msgstr "Внимание: паролата Ви ще изтече след %d дни"

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:396
msgid "NIS password could not be changed."
msgstr "NIS парола не може да бъде променена."

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:511
msgid "You must choose a longer password"
msgstr "Трябва да изберете по-дълга парола"

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:618
#, c-format
msgid "Changing password for %s."
msgstr "Смяна на паролата за %s."

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:629
msgid "(current) UNIX password: "
msgstr "(текуща) UNIX парола: "

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:664
msgid "You must wait longer to change your password"
msgstr "Трябва да изчакате повече, за да промените Вашата парола"

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:724
msgid "Enter new UNIX password: "
msgstr "Въведете нова UNIX парола: "

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:725
msgid "Retype new UNIX password: "
msgstr "Отново новата UNIX парола: "