summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/cs.po
blob: 7eff55d4dde092f625194db49d9f7e3d9a698282 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
# translation of Linux-PAM.po to cs_CZ
# This file is distributed under the same license as the Linux-PAM package.
# Copyright (C) 2005-2009 Linux-PAM Project.
# Klara Cihlarova <koty@seznam.cz>, 2005, 2006.
# Tomas Mraz <t8m@centrum.cz>, 2005, 2008, 2009.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Linux-PAM\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/projects/pam\n"
"POT-Creation-Date: 2009-03-25 11:53+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-03-24 15:22+0100\n"
"Last-Translator: Tomas Mraz <t8m@centrum.cz>\n"
"Language-Team: cs_CZ <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: KBabel 1.10.2\n"

#: libpam_misc/misc_conv.c:33
msgid "...Time is running out...\n"
msgstr "..Odpočet byl spuštěn...\n"

#: libpam_misc/misc_conv.c:34
msgid "...Sorry, your time is up!\n"
msgstr "...Čas vypršel!\n"

#: libpam_misc/misc_conv.c:342
#, c-format
msgid "erroneous conversation (%d)\n"
msgstr "nesprávná konverzace (%d)\n"

#: libpam/pam_get_authtok.c:39 modules/pam_exec/pam_exec.c:142
#: modules/pam_unix/pam_unix_auth.c:159 modules/pam_userdb/pam_userdb.c:63
msgid "Password: "
msgstr "Heslo: "

#: libpam/pam_get_authtok.c:41 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:66
#, c-format
msgid "New %s%spassword: "
msgstr "Nové %s%sheslo: "

#: libpam/pam_get_authtok.c:43 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:68
#, c-format
msgid "Retype new %s%spassword: "
msgstr "Opakujte nové %s%sheslo: "

#: libpam/pam_get_authtok.c:44 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:69
msgid "Sorry, passwords do not match."
msgstr "Hesla se neshodují."

#: libpam/pam_get_authtok.c:127
#, c-format
msgid "Retype %s"
msgstr "Opakujte %s"

#: libpam/pam_get_authtok.c:146
msgid "Password change aborted."
msgstr "Změna hesla přerušena."

#: libpam/pam_item.c:310
msgid "login:"
msgstr "login:"

#: libpam/pam_strerror.c:40
msgid "Success"
msgstr "Úspěch"

#: libpam/pam_strerror.c:42
msgid "Critical error - immediate abort"
msgstr "Kritická chyba - okamžité ukončení"

#: libpam/pam_strerror.c:44
msgid "Failed to load module"
msgstr "Nepodařilo se nahrát modul"

#: libpam/pam_strerror.c:46
msgid "Symbol not found"
msgstr "Symbol nenalezen"

#: libpam/pam_strerror.c:48
msgid "Error in service module"
msgstr "Chyba v modulu služby"

#: libpam/pam_strerror.c:50
msgid "System error"
msgstr "Chyba systému"

#: libpam/pam_strerror.c:52
msgid "Memory buffer error"
msgstr "Chyba alokace paměti"

#: libpam/pam_strerror.c:54
msgid "Permission denied"
msgstr "Přístup zamítnut"

#: libpam/pam_strerror.c:56
msgid "Authentication failure"
msgstr "Selhání autentizace"

#: libpam/pam_strerror.c:58
msgid "Insufficient credentials to access authentication data"
msgstr "Nedostatečná oprávnění pro přístup k autentizačním datům"

#: libpam/pam_strerror.c:60
msgid "Authentication service cannot retrieve authentication info"
msgstr "Autentizační služba nemůže získat informace pro autentizaci"

#: libpam/pam_strerror.c:62
msgid "User not known to the underlying authentication module"
msgstr "Uživatel není znám použitému autentizačnímu modulu"

#: libpam/pam_strerror.c:64
msgid "Have exhausted maximum number of retries for service"
msgstr "Vyčerpán maximální počet pokusů pro službu"

#: libpam/pam_strerror.c:66
msgid "Authentication token is no longer valid; new one required"
msgstr "Autentizační token již není platný; vyžadován nový"

#: libpam/pam_strerror.c:68
msgid "User account has expired"
msgstr "Uživatelský účet vypršel"

#: libpam/pam_strerror.c:70
msgid "Cannot make/remove an entry for the specified session"
msgstr "Pro zadané sezení nelze vytvořit/odstranit záznam"

#: libpam/pam_strerror.c:72
msgid "Authentication service cannot retrieve user credentials"
msgstr "Autentizační služba nemůže získat údaje o oprávněních uživatele"

#: libpam/pam_strerror.c:74
msgid "User credentials expired"
msgstr "Údaje o oprávněních uživatele vypršely"

#: libpam/pam_strerror.c:76
msgid "Failure setting user credentials"
msgstr "Chyba při nastavení údajů o oprávněních uživatele"

#: libpam/pam_strerror.c:78
msgid "No module specific data is present"
msgstr "Nelze najít data potřebná pro modul"

#: libpam/pam_strerror.c:80
msgid "Bad item passed to pam_*_item()"
msgstr "Funkci pam_*_item() byla předána špatná položka"

#: libpam/pam_strerror.c:82
msgid "Conversation error"
msgstr "Chyba konverzace"

#: libpam/pam_strerror.c:84
msgid "Authentication token manipulation error"
msgstr "Chyba manipulace s autentizačním tokenem"

#: libpam/pam_strerror.c:86
msgid "Authentication information cannot be recovered"
msgstr "Autentizační informace nelze získat"

#: libpam/pam_strerror.c:88
msgid "Authentication token lock busy"
msgstr "Autentizační token je uzamčen"

#: libpam/pam_strerror.c:90
msgid "Authentication token aging disabled"
msgstr "Stárnutí autentizačního tokenu zakázáno"

#: libpam/pam_strerror.c:92
msgid "Failed preliminary check by password service"
msgstr "Selhání předběžné kontroly ve službě hesla"

#: libpam/pam_strerror.c:94
msgid "The return value should be ignored by PAM dispatch"
msgstr "Návratová hodnota by měla být ignorována rozhodovacím mechanismem PAM"

#: libpam/pam_strerror.c:96
msgid "Module is unknown"
msgstr "Neznámý modul"

#: libpam/pam_strerror.c:98
msgid "Authentication token expired"
msgstr "Autentizační token vypršel"

#: libpam/pam_strerror.c:100
msgid "Conversation is waiting for event"
msgstr "Konverzace čeká na událost"

#: libpam/pam_strerror.c:102
msgid "Application needs to call libpam again"
msgstr "Aplikace musí znovu zavolat libpam"

#: libpam/pam_strerror.c:105
msgid "Unknown PAM error"
msgstr "Neznámá chyba PAM"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:490
msgid "is the same as the old one"
msgstr "je stejné jako předcházející"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:504
msgid "is a palindrome"
msgstr "je palindrom"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:507
msgid "case changes only"
msgstr "pouze mění velikost"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:510
msgid "is too similar to the old one"
msgstr "je příliš podobné předcházejícímu"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:513
msgid "is too simple"
msgstr "je příliš jednoduché"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:516
msgid "is rotated"
msgstr "je posunuté"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:519
msgid "not enough character classes"
msgstr "nemá dostatek různých druhů znaků"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:522
msgid "contains too many same characters consecutively"
msgstr "obsahuje příliš mnoho stejných znaků za sebou"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:525
msgid "contains the user name in some form"
msgstr "obsahuje v nějaké formě uživatelské jméno"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:555
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:454
msgid "No password supplied"
msgstr "Nezadáno heslo"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:555
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:454
msgid "Password unchanged"
msgstr "Heslo nebylo změněno"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:575
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:658
#, c-format
msgid "BAD PASSWORD: %s"
msgstr "ŠPATNÉ HESLO: %s"

#: modules/pam_exec/pam_exec.c:215
#, c-format
msgid "%s failed: exit code %d"
msgstr "%s selhal: návratový kód %d"

#: modules/pam_exec/pam_exec.c:224
#, c-format
msgid "%s failed: caught signal %d%s"
msgstr "%s selhal: dostal signál %d%s"

#: modules/pam_exec/pam_exec.c:233
#, c-format
msgid "%s failed: unknown status 0x%x"
msgstr "%s selhal: neznámý kód stavu 0x%x"

#. TRANSLATORS: "strftime options for date of last login"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:201 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:429
msgid " %a %b %e %H:%M:%S %Z %Y"
msgstr " %a %d.%m.%Y %H:%M:%S %Z"

#. TRANSLATORS: " from <host>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:210 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:438
#, c-format
msgid " from %.*s"
msgstr " z %.*s"

#. TRANSLATORS: " on <terminal>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:222 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:450
#, c-format
msgid " on %.*s"
msgstr " na %.*s"

#. TRANSLATORS: "Last login: <date> from <host> on <terminal>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:232
#, c-format
msgid "Last login:%s%s%s"
msgstr "Poslední přihlášení:%s%s%s"

#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:238
msgid "Welcome to your new account!"
msgstr "Vítejte na vašem novém účtu!"

#. TRANSLATORS: "Last failed login: <date> from <host> on <terminal>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:460
#, c-format
msgid "Last failed login:%s%s%s"
msgstr "Poslední neúspěšné přihlášení:%s%s%s"

#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:469 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:476
#, c-format
msgid "There was %d failed login attempt since the last successful login."
msgid_plural ""
"There were %d failed login attempts since the last successful login."
msgstr[0] "Od posledního úspěšného došlo k %d neúspěšnému pokusu o přihlášení."
msgstr[1] "Od posledního úspěšného došlo k %d neúspěšným pokusům o přihlášení."
msgstr[2] "Od posledního úspěšného došlo k %d neúspěšným pokusům o přihlášení."

#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not supported
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:481
#, c-format
msgid "There were %d failed login attempts since the last successful login."
msgstr "Od posledního úspěšného došlo k %d neúspěšným pokusům o přihlášení."

#: modules/pam_limits/pam_limits.c:786
#, c-format
msgid "Too many logins for '%s'."
msgstr "Příliš mnoho přihlášení pro '%s'."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:318
msgid "No mail."
msgstr "Žádná pošta."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:321
msgid "You have new mail."
msgstr "Máte novou poštu."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:324
msgid "You have old mail."
msgstr "Máte starou poštu."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:328
msgid "You have mail."
msgstr "Máte poštu."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:335
#, c-format
msgid "You have no mail in folder %s."
msgstr "Nemáte žádnou poštu ve složce %s."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:339
#, c-format
msgid "You have new mail in folder %s."
msgstr "Máte novou poštu ve složce %s."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:343
#, c-format
msgid "You have old mail in folder %s."
msgstr "Máte starou poštu ve složce %s."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:348
#, c-format
msgid "You have mail in folder %s."
msgstr "Máte poštu ve složce %s."

#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:113
#, c-format
msgid "Creating directory '%s'."
msgstr "Vytváření adresáře '%s'."

#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:183
#, c-format
msgid "Unable to create and initialize directory '%s'."
msgstr "Nezdařilo se vytvořit a inicializovat adresář '%s'."

#: modules/pam_pwhistory/pam_pwhistory.c:218
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:475
msgid "Password has been already used. Choose another."
msgstr "Heslo již bylo použito. Zvolte jiné."

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:172
msgid "Would you like to enter a security context? [N] "
msgstr "Chcete zadat bezpečnostní kontext? [N] "

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:191 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:282
msgid "role:"
msgstr "role:"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:204 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:316
msgid "level:"
msgstr "úroveň:"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:219 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:349
msgid "Not a valid security context"
msgstr "Neplatný bezpečnostní kontext"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:265
#, c-format
msgid "Default Security Context %s\n"
msgstr "Výchozí bezpečnostní kontext %s\n"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:269
msgid "Would you like to enter a different role or level?"
msgstr "Chcete zadat jinou roli nebo úroveň?"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:285
#, c-format
msgid "No default type for role %s\n"
msgstr "Chybí výchozí typ pro roli %s\n"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:677
#, c-format
msgid "Unable to get valid context for %s"
msgstr "Nezdařilo se najít platný bezpečnostní kontext pro %s"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:728
#, c-format
msgid "Security Context %s Assigned"
msgstr "Bezpečnostní kontext %s přidělen"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:749
#, c-format
msgid "Key Creation Context %s Assigned"
msgstr "Bezpečnostní kontext pro vytváření klíčů %s přidělen"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:99
#, c-format
msgid "failed to initialize PAM\n"
msgstr "chyba při inicializaci PAM\n"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:105
#, c-format
msgid "failed to pam_set_item()\n"
msgstr "chyba pam_set_item()\n"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:133
#, c-format
msgid "login: failure forking: %m"
msgstr "login: chyba forku: %m"

#: modules/pam_stress/pam_stress.c:475
#, c-format
msgid "Changing STRESS password for %s."
msgstr "Změna STRESS hesla pro %s."

#: modules/pam_stress/pam_stress.c:489
msgid "Enter new STRESS password: "
msgstr "Zadejte nové STRESS heslo: "

#: modules/pam_stress/pam_stress.c:492
msgid "Retype new STRESS password: "
msgstr "Opakujte nové STRESS heslo: "

#: modules/pam_stress/pam_stress.c:521
msgid "Verification mis-typed; password unchanged"
msgstr "Chybné potvrzení. Heslo nezměněno"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:541 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:596
#, c-format
msgid "Account temporary locked (%ld seconds left)"
msgstr "Účet dočasně uzamčen (zbývá %ld vteřin)"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:566 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:575
#, c-format
msgid "Account locked due to %u failed logins"
msgstr "Účet uzamčen z důvodu %u neúspěšných pokusů o přihlášení"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:777 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:884
msgid "Authentication error"
msgstr "Chyba autentizace"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:778 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:885
msgid "Service error"
msgstr "Chyba služby"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:779 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:886
msgid "Unknown user"
msgstr "Neznámý uživatel"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:780 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:887
msgid "Unknown error"
msgstr "Neznámá chyba"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:796 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:906
#, c-format
msgid "%s: Bad number given to --reset=\n"
msgstr "%s: Zadána špatná hodnota --reset=\n"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:800 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:910
#, c-format
msgid "%s: Unrecognised option %s\n"
msgstr "%s: Neznámá volba %s\n"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:812
#, c-format
msgid ""
"%s: [--file rooted-filename] [--user username] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
msgstr ""
"%s: [--file jmeno_souboru] [--user uzivatelske_jmeno] [--reset[=n]] [--"
"quiet]\n"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:886 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:1036
#, c-format
msgid "%s: Can't reset all users to non-zero\n"
msgstr "%s: Nelze resetovat všechny uživatele nenulově\n"

#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:937
#, c-format
msgid "Login      Failures Latest failure   From\n"
msgstr "Login     Selhání Poslední selhání  Od\n"

#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:953
#, c-format
msgid ""
"%s: [-f rooted-filename] [--file rooted-filename]\n"
"  [-u username] [--user username]\n"
"  [-r] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
msgstr ""
"%s: [-f plna-cesta-k-souboru] [--file plna-cesta-k-souboru]\n"
"  [-u uzivatelske-jmeno] [--user uzivatelske-jmeno]\n"
"  [-r] [--reset[=n]] [--quiet]\n"

#: modules/pam_timestamp/pam_timestamp.c:339
#, c-format
msgid "Access granted (last access was %ld seconds ago)."
msgstr "Přístup povolen (poslední přístup před %ld vteřinami)."

#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:235 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:257
msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
msgstr "Váš účet vypršel; kontaktujte prosím svého správce systému"

#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:243
msgid "You are required to change your password immediately (root enforced)"
msgstr "Musíte okamžitě změnit své heslo (vynuceno rootem)"

#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:249
msgid "You are required to change your password immediately (password aged)"
msgstr "Musíte okamžitě změnit své heslo (heslo vypršelo)"

#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:270 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:277
#, c-format
msgid "Warning: your password will expire in %d day"
msgid_plural "Warning: your password will expire in %d days"
msgstr[0] "Varování: Vaše heslo vyprší za %d den"
msgstr[1] "Varování: Vaše heslo vyprší za %d dny"
msgstr[2] "Varování: Vaše heslo vyprší za %d dní"

#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not supported
#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:282
#, c-format
msgid "Warning: your password will expire in %d days"
msgstr "Varování: Počet dní do vypršení hesla: %d"

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:364
msgid "NIS password could not be changed."
msgstr "NIS heslo se nepodařilo změnit."

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:471
msgid "You must choose a longer password"
msgstr "Musíte zvolit delší heslo"

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:576
#, c-format
msgid "Changing password for %s."
msgstr "Změna hesla pro %s."

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:587
msgid "(current) UNIX password: "
msgstr "(současné) UNIX heslo: "

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:622
msgid "You must wait longer to change your password"
msgstr "Na změnu svého hesla musíte počkat déle"

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:682
msgid "Enter new UNIX password: "
msgstr "Zadejte nové UNIX heslo: "

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:683
msgid "Retype new UNIX password: "
msgstr "Opakujte nové UNIX heslo: "