summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/kk.po
blob: f2076695749ef69996a137c7a731fdfff5f44efc (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
# translation of Linux-PAM.po to Kazakh
# Copyright (C) 2009 Linux-PAM Project
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Baurzhan Muftakhidinov@gmail.com
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Linux-PAM 1.0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/projects/pam\n"
"POT-Creation-Date: 2009-05-05 14:52+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-02-26 13:07+0600\n"
"Last-Translator: Baurzhan M. <baurthefirst@gmail.com>\n"
"Language-Team: Kazakh <kk_KZ@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"

#: libpam_misc/misc_conv.c:33
msgid "...Time is running out...\n"
msgstr "...Уақытыңыз бітіп барады...\n"

#: libpam_misc/misc_conv.c:34
msgid "...Sorry, your time is up!\n"
msgstr "...Кешіріңіз, сіздің уақытыңыз бітті!\n"

#: libpam_misc/misc_conv.c:342
#, c-format
msgid "erroneous conversation (%d)\n"
msgstr "қате сұхбат (%d)\n"

#: libpam/pam_get_authtok.c:39 modules/pam_exec/pam_exec.c:142
#: modules/pam_unix/pam_unix_auth.c:159 modules/pam_userdb/pam_userdb.c:63
msgid "Password: "
msgstr "Пароль:"

#: libpam/pam_get_authtok.c:41 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:66
#, c-format
msgid "New %s%spassword: "
msgstr "%s%sүшін жаңа пароль: "

#: libpam/pam_get_authtok.c:43 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:68
#, c-format
msgid "Retype new %s%spassword: "
msgstr "%s%sүшін жаңа парольді қайта енгізіңіз: "

#: libpam/pam_get_authtok.c:44 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:69
msgid "Sorry, passwords do not match."
msgstr "Кешіріңіз, парольдер өзара сәйкес емес."

#: libpam/pam_get_authtok.c:127
#, c-format
msgid "Retype %s"
msgstr "%s қайта енгізіңіз"

#: libpam/pam_get_authtok.c:146
msgid "Password change aborted."
msgstr "Парольді өзгертуден бас тартылды."

#: libpam/pam_item.c:310
msgid "login:"
msgstr "тіркелу:"

#: libpam/pam_strerror.c:40
msgid "Success"
msgstr "Сәтті"

#: libpam/pam_strerror.c:42
msgid "Critical error - immediate abort"
msgstr "Критикалық қате - ұзамай-ақ шығу"

#: libpam/pam_strerror.c:44
msgid "Failed to load module"
msgstr "Модульді жүктеу мүмкін емес"

#: libpam/pam_strerror.c:46
msgid "Symbol not found"
msgstr "Таңба табылмады"

#: libpam/pam_strerror.c:48
msgid "Error in service module"
msgstr "Қызмет модулінде қате"

#: libpam/pam_strerror.c:50
msgid "System error"
msgstr "Жүйелік қате"

#: libpam/pam_strerror.c:52
msgid "Memory buffer error"
msgstr "Жады буфер қатесі"

#: libpam/pam_strerror.c:54
msgid "Permission denied"
msgstr "Рұқсат жоқ"

#: libpam/pam_strerror.c:56
msgid "Authentication failure"
msgstr "Шындылықты тексеру қатесі"

#: libpam/pam_strerror.c:58
msgid "Insufficient credentials to access authentication data"
msgstr ""
"Шындылықты тексеру мәліметтерге қол жеткізу үшін тіркелгі ақпараты "
"жеткіліксіз"

#: libpam/pam_strerror.c:60
msgid "Authentication service cannot retrieve authentication info"
msgstr "Шындылықты тексеру қызметі мәліметтерді жүктей алмады"

#: libpam/pam_strerror.c:62
msgid "User not known to the underlying authentication module"
msgstr "Пайдаланушы шындылықты тексеру қызметіне белгісіз"

#: libpam/pam_strerror.c:64
msgid "Have exhausted maximum number of retries for service"
msgstr "Қызмет үшін анықталған талаптар саны біткен"

#: libpam/pam_strerror.c:66
msgid "Authentication token is no longer valid; new one required"
msgstr "Шындылықты тексеру маркері бұдан былай қате; жаңасы керек"

#: libpam/pam_strerror.c:68
msgid "User account has expired"
msgstr "Пайдаланушы тіркелгісінің мерзімі аяқталған"

#: libpam/pam_strerror.c:70
msgid "Cannot make/remove an entry for the specified session"
msgstr "Көрсетілген сеанс үшін жазбаны жасау/өшіру мүмкін емес"

#: libpam/pam_strerror.c:72
msgid "Authentication service cannot retrieve user credentials"
msgstr "Шындылықты тексеру қызметі пайдаланушының мәліметтерін жүктей алмайды"

#: libpam/pam_strerror.c:74
msgid "User credentials expired"
msgstr "Пайдаланушы тіркелгісінің мерзімі аяқталған"

#: libpam/pam_strerror.c:76
msgid "Failure setting user credentials"
msgstr "Пайдаланушы мәліметін орнату мүмкін емес"

#: libpam/pam_strerror.c:78
msgid "No module specific data is present"
msgstr "Модуль үшін керек ақпарат жоқ болып тұр"

#: libpam/pam_strerror.c:80
msgid "Bad item passed to pam_*_item()"
msgstr "pam_*_item() құрамында қате элемент берілген"

#: libpam/pam_strerror.c:82
msgid "Conversation error"
msgstr "Сұхбат қатесі"

#: libpam/pam_strerror.c:84
msgid "Authentication token manipulation error"
msgstr "Шындылықты тексеру маркерімен әрекет өткізу қатесі"

#: libpam/pam_strerror.c:86
msgid "Authentication information cannot be recovered"
msgstr "Шындылықты тексеру ақпаратын қайтару мүмкін емес"

#: libpam/pam_strerror.c:88
msgid "Authentication token lock busy"
msgstr "Шындылықты тексеру маркерінің оқшаулауы бос емес"

#: libpam/pam_strerror.c:90
msgid "Authentication token aging disabled"
msgstr "Шындылықты тексеру маркерінің мерзіммен шектеу сөндірілген"

#: libpam/pam_strerror.c:92
msgid "Failed preliminary check by password service"
msgstr "Парольдерді тексеру қызметі алдын-ала тексеруду өткізе алмады"

#: libpam/pam_strerror.c:94
msgid "The return value should be ignored by PAM dispatch"
msgstr "Қайтарылған мәнді PAM-ға берілген кезде елемеу керек"

#: libpam/pam_strerror.c:96
msgid "Module is unknown"
msgstr "Модуль белгісіз"

#: libpam/pam_strerror.c:98
msgid "Authentication token expired"
msgstr "Шындылықты тексеру маркерінің мерзімі аяқталған"

#: libpam/pam_strerror.c:100
msgid "Conversation is waiting for event"
msgstr "Сұхбат үрдісі оқиғаны күтіп тұр"

#: libpam/pam_strerror.c:102
msgid "Application needs to call libpam again"
msgstr "Бағдарлама libpam-ды қайтадан шақыруы керек"

#: libpam/pam_strerror.c:105
msgid "Unknown PAM error"
msgstr "Белгісіз PAM қатесі"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:490
msgid "is the same as the old one"
msgstr "алдыңғысына сәйкес болып тұр"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:504
msgid "is a palindrome"
msgstr "палиндром болып тұр"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:507
msgid "case changes only"
msgstr "өзгерістер таңбалардың регистрінде ғана"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:510
msgid "is too similar to the old one"
msgstr "ескі парольге өте ұқсас"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:513
msgid "is too simple"
msgstr "өте оңай болып тұр"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:516
msgid "is rotated"
msgstr "аударылған ескі пароль"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:519
msgid "not enough character classes"
msgstr "керек таңбалар кластары жоқ"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:522
msgid "contains too many same characters consecutively"
msgstr "құрамында бірдей таңбалардың тізбегі бар"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:525
msgid "contains the user name in some form"
msgstr "құрамында пайдаланушы аты бар"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:555
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:454
msgid "No password supplied"
msgstr "Пароль көрсетілмеді"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:555
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:454
msgid "Password unchanged"
msgstr "Пароль өзгертілмеді"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:575
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:658
#, c-format
msgid "BAD PASSWORD: %s"
msgstr "ҚАТЕ ПАРОЛЬ: %s"

#: modules/pam_exec/pam_exec.c:215
#, c-format
msgid "%s failed: exit code %d"
msgstr "%s қатесі: шығу коды %d"

#: modules/pam_exec/pam_exec.c:224
#, c-format
msgid "%s failed: caught signal %d%s"
msgstr "%s қатесі: алынған сигнал %d%s"

#: modules/pam_exec/pam_exec.c:233
#, c-format
msgid "%s failed: unknown status 0x%x"
msgstr "%s қатесі: белгісіз қалып-күйі 0x%x"

#. TRANSLATORS: "strftime options for date of last login"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:201 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:429
msgid " %a %b %e %H:%M:%S %Z %Y"
msgstr " %a %b %e %H:%M:%S %Z %Y"

#. TRANSLATORS: " from <host>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:210 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:438
#, c-format
msgid " from %.*s"
msgstr "қайдан: %.*s"

#. TRANSLATORS: " on <terminal>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:222 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:450
#, c-format
msgid " on %.*s"
msgstr "қайда: %.*s"

#. TRANSLATORS: "Last login: <date> from <host> on <terminal>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:232
#, c-format
msgid "Last login:%s%s%s"
msgstr "Соңғы рет жүйеге кіру:%s%s%s"

#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:238
msgid "Welcome to your new account!"
msgstr "Жаңа тіркелгіге қош келдіңіз!"

#. TRANSLATORS: "Last failed login: <date> from <host> on <terminal>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:460
#, c-format
msgid "Last failed login:%s%s%s"
msgstr "Соңғы сәтсіз жүйеге кіру талабы:%s%s%s"

#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:469 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:476
#, c-format
msgid "There was %d failed login attempt since the last successful login."
msgid_plural ""
"There were %d failed login attempts since the last successful login."
msgstr[0] "Соңғы сәтті жүйеге кіру реттен кейін %d қате талаптар болған."

#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not supported
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:481
#, c-format
msgid "There were %d failed login attempts since the last successful login."
msgstr "Соңғы сәтті жүйеге кіру реттен кейін %d қате талаптар болған."

#: modules/pam_limits/pam_limits.c:786
#, c-format
msgid "Too many logins for '%s'."
msgstr "'%s' үшін жүйеге кіру талап саны шектен көп."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:318
msgid "No mail."
msgstr "Пошта жоқ."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:321
msgid "You have new mail."
msgstr "Сізде жаңа поштаңыз бар."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:324
msgid "You have old mail."
msgstr "Сізде ескі поштаңыз бар."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:328
msgid "You have mail."
msgstr "Сізде пошта бар."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:335
#, c-format
msgid "You have no mail in folder %s."
msgstr "Сізде %s бумасында пошта жоқ."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:339
#, c-format
msgid "You have new mail in folder %s."
msgstr "Сізде %s бумасында жаңа поштаңыз бар."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:343
#, c-format
msgid "You have old mail in folder %s."
msgstr "Сізде %s бумасында ескі поштаңыз бар."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:348
#, c-format
msgid "You have mail in folder %s."
msgstr "Сізде %s бумасында поштаңыз бар."

#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:113
#, c-format
msgid "Creating directory '%s'."
msgstr "'%s' бумасын құру."

#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:183
#, c-format
msgid "Unable to create and initialize directory '%s'."
msgstr "%s бумасын құру мүмкін емес: %m"

#: modules/pam_pwhistory/pam_pwhistory.c:218
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:475
msgid "Password has been already used. Choose another."
msgstr "Пароль осыған дейін қолданған. Басқасын таңдаңыз."

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:172
msgid "Would you like to enter a security context? [N] "
msgstr "Қауіпсіздік контексті енгізуді қалайсыз ба? [N] "

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:191 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:282
msgid "role:"
msgstr "ролі:"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:204 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:316
msgid "level:"
msgstr "деңгейі:"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:219 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:349
msgid "Not a valid security context"
msgstr "Дұрыс қауіпсіздік контексті емес"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:265
#, c-format
msgid "Default Security Context %s\n"
msgstr "Бастапқы қауіпсіздік контексті %s\n"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:269
msgid "Would you like to enter a different role or level?"
msgstr "Басқа роль не деңгейді енгізуді қалайсыз ба?"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:285
#, c-format
msgid "No default type for role %s\n"
msgstr "%s ролі үшін бастапқы түрі көрсетілмеген\n"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:677
#, c-format
msgid "Unable to get valid context for %s"
msgstr "%s үшін дұрыс контексті алу мүмкін емес"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:728
#, c-format
msgid "Security Context %s Assigned"
msgstr "%s қауіпсіздік контексті орнатылды"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:749
#, c-format
msgid "Key Creation Context %s Assigned"
msgstr "%s кілттерді жасау қауіпсіздік контексті орнатылды"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:99
#, c-format
msgid "failed to initialize PAM\n"
msgstr "PAM-ды іске қосу мүмкін емес\n"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:105
#, c-format
msgid "failed to pam_set_item()\n"
msgstr "pam_set_item() орындау мүмкін емес\n"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:133
#, c-format
msgid "login: failure forking: %m"
msgstr "login: үрдісті бастау мүмкін емес: %m"

#: modules/pam_stress/pam_stress.c:475
#, c-format
msgid "Changing STRESS password for %s."
msgstr "%s үшін STRESS паролін өзгерту."

#: modules/pam_stress/pam_stress.c:489
msgid "Enter new STRESS password: "
msgstr "Жаңа STRESS паролі: "

#: modules/pam_stress/pam_stress.c:492
msgid "Retype new STRESS password: "
msgstr "Жаңа STRESS паролін қайта енгізіңіз: "

#: modules/pam_stress/pam_stress.c:521
msgid "Verification mis-typed; password unchanged"
msgstr "Растау дұрыс өтпеді; пароль өзгертілмеді"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:541 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:596
#, c-format
msgid "Account temporary locked (%ld seconds left)"
msgstr "Тіркелгі уақытша оқшауланған (%ld секунд қалды)"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:566 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:575
#, c-format
msgid "Account locked due to %u failed logins"
msgstr "Тіркелгі %u рет қате кіру талабы есебінен оқшауланды"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:777 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:884
msgid "Authentication error"
msgstr "Шындылықты анықтау қатесі"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:778 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:885
msgid "Service error"
msgstr "Қызмет қатесі"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:779 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:886
msgid "Unknown user"
msgstr "Белгісіз пайдаланушы"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:780 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:887
msgid "Unknown error"
msgstr "Белгісіз қате"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:796 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:906
#, c-format
msgid "%s: Bad number given to --reset=\n"
msgstr "%s: --reset= үшін қате сан берілді\n"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:800 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:910
#, c-format
msgid "%s: Unrecognised option %s\n"
msgstr "%s: %s опциясы белгісіз\n"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:812
#, c-format
msgid ""
"%s: [--file rooted-filename] [--user username] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
msgstr ""
"%s: [--file түбірлік_файл_аты] [--user пайдаланушы] [--reset[=n]] [--quiet]\n"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:886 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:1036
#, c-format
msgid "%s: Can't reset all users to non-zero\n"
msgstr "%s: Барлық пайдаланушыларды нөлдік емес мәнге тастау мүмкін емес\n"

#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:937
#, c-format
msgid "Login      Failures Latest failure   From\n"
msgstr "Пайдаланушы аты  Сәтсіз кіру саны Соңғы қате  Қайдан\n"

#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:953
#, c-format
msgid ""
"%s: [-f rooted-filename] [--file rooted-filename]\n"
"  [-u username] [--user username]\n"
"  [-r] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
msgstr ""
"%s: [-f түбірлік_файл_аты] [--file түбірлік_файл_аты]\n"
"  [-u пайдаланушы_аты] [--user пайдаланушы_аты]\n"
"  [-r] [--reset[=n]] [--quiet]\n"

#: modules/pam_timestamp/pam_timestamp.c:339
#, c-format
msgid "Access granted (last access was %ld seconds ago)."
msgstr "Рұқсат расталған (соңғы рет %ld секунд бұрын болған)"

#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:236 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:258
msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
msgstr ""
"Тіркелгіңіздің мерзімі аяқталған; жүйелік администраторыңызға хабарласыңыз"

#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:244
msgid "You are required to change your password immediately (root enforced)"
msgstr "Сіз өзіңіздің пароліңізді қазір ауыстыруыңыз керек (root мәжбүрлеген)"

#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:250
msgid "You are required to change your password immediately (password aged)"
msgstr ""
"Сіз өзіңіздің пароліңізді қазір ауыстыруыңыз керек (парольдің мерзімі "
"аяқталған)"

#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:271 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:278
#, c-format
msgid "Warning: your password will expire in %d day"
msgid_plural "Warning: your password will expire in %d days"
msgstr[0] "Ескерту: сіздің пароліңіздің мерзімі %d күнде бітеді"

#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not supported
#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:283
#, c-format
msgid "Warning: your password will expire in %d days"
msgstr "Ескерту: сіздің пароліңіздің мерзімі %d күнде бітеді"

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:364
msgid "NIS password could not be changed."
msgstr "NIS паролін өзгерту мүмкін емес"

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:471
msgid "You must choose a longer password"
msgstr "Сізге ұзынырақ парольді таңдау керек"

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:576
#, c-format
msgid "Changing password for %s."
msgstr "%s үшін парольді өзгерту."

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:587
msgid "(current) UNIX password: "
msgstr "(ағымдағы) UNIX паролі: "

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:622
msgid "You must wait longer to change your password"
msgstr "Пароліңізді өзгерті үшін біраз күтуіңіз керек"

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:682
msgid "Enter new UNIX password: "
msgstr "Жаңа UNIX паролін енгізіңіз: "

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:683
msgid "Retype new UNIX password: "
msgstr "Жаңа UNIX паролін қайта енгізіңіз: "