summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/nb.po
blob: a8b68841603a5c2f03bb5e752e9a91c4aa409a6a (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR Linux-PAM Project
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2008,2012-2013
# Olav Pettershagen <olav.pet@online.no>, 2005-2006
# Tomáš Mráz <tmraz@fedoraproject.org>, 2016. #zanata
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Linux-PAM\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/projects/pam\n"
"POT-Creation-Date: 2016-04-28 13:27+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-01-08 08:18-0500\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"Language: nb\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Zanata 3.8.3\n"

#: libpam_misc/misc_conv.c:33
msgid "...Time is running out...\n"
msgstr "...Tiden er i ferd med utløpe..\n"

#: libpam_misc/misc_conv.c:34
msgid "...Sorry, your time is up!\n"
msgstr "...Beklager, tiden er utløpt!\n"

#: libpam_misc/misc_conv.c:346
#, c-format
msgid "erroneous conversation (%d)\n"
msgstr "mislykket dialog (%d)\n"

#: libpam/pam_get_authtok.c:39 modules/pam_exec/pam_exec.c:170
#: modules/pam_userdb/pam_userdb.c:64
msgid "Password: "
msgstr "Passord: "

#: libpam/pam_get_authtok.c:41
#, fuzzy, c-format
msgid "Current %s%spassword: "
msgstr "Nytt %s%spassord: "

#: libpam/pam_get_authtok.c:43 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:68
#, c-format
msgid "New %s%spassword: "
msgstr "Nytt %s%spassord: "

#: libpam/pam_get_authtok.c:45 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:70
#, c-format
msgid "Retype new %s%spassword: "
msgstr "Bekreft nytt %s%s-passord: "

#: libpam/pam_get_authtok.c:46 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:71
msgid "Sorry, passwords do not match."
msgstr "Beklager, ikke samsvar mellom passord."

#: libpam/pam_get_authtok.c:139 libpam/pam_get_authtok.c:220
#, c-format
msgid "Retype %s"
msgstr "Skriv %s på nytt"

#: libpam/pam_get_authtok.c:164 libpam/pam_get_authtok.c:236
msgid "Password change aborted."
msgstr "Bytte av passord avbrutt."

#: libpam/pam_item.c:311
msgid "login:"
msgstr "logg inn:"

#: libpam/pam_strerror.c:40
msgid "Success"
msgstr "Utført"

#: libpam/pam_strerror.c:42
msgid "Critical error - immediate abort"
msgstr "Kritisk feil - avbryter straks"

#: libpam/pam_strerror.c:44
msgid "Failed to load module"
msgstr "Klarte ikke å laste modul"

#: libpam/pam_strerror.c:46
msgid "Symbol not found"
msgstr "Symbol ikke funnet"

#: libpam/pam_strerror.c:48
msgid "Error in service module"
msgstr "Feil i tjenestemodul"

#: libpam/pam_strerror.c:50
msgid "System error"
msgstr "Systemfeil"

#: libpam/pam_strerror.c:52
msgid "Memory buffer error"
msgstr "Minnebufferfeil"

#: libpam/pam_strerror.c:54
msgid "Permission denied"
msgstr "Tillatelse avvist"

#: libpam/pam_strerror.c:56
msgid "Authentication failure"
msgstr "Autentiseringsfeil"

#: libpam/pam_strerror.c:58
msgid "Insufficient credentials to access authentication data"
msgstr "Utilstrekkelige rettigheter for tilgang til autentiseringsinformasjon"

#: libpam/pam_strerror.c:60
msgid "Authentication service cannot retrieve authentication info"
msgstr "Autentiseringstjenesten kan ikke hente autentiseringsinformasjon"

#: libpam/pam_strerror.c:62
msgid "User not known to the underlying authentication module"
msgstr "Bruker ukjent for autentiseringsmodul"

#: libpam/pam_strerror.c:64
msgid "Have exhausted maximum number of retries for service"
msgstr "Maksimalt antall forsøk er overskredet for tjenesten"

#: libpam/pam_strerror.c:66
msgid "Authentication token is no longer valid; new one required"
msgstr "Autentiseringsjide ikke lenger gyldig; ny kode kreves"

#: libpam/pam_strerror.c:68
msgid "User account has expired"
msgstr "Brukerkonto er utløpt"

#: libpam/pam_strerror.c:70
msgid "Cannot make/remove an entry for the specified session"
msgstr "Kan ikke opprette/fjerne en oppføring for den valgte økten"

#: libpam/pam_strerror.c:72
msgid "Authentication service cannot retrieve user credentials"
msgstr "Autentiseringstjenesten kan ikke hente brukerrettigheter"

#: libpam/pam_strerror.c:74
msgid "User credentials expired"
msgstr "Brukerrettigheter utløpt"

#: libpam/pam_strerror.c:76
msgid "Failure setting user credentials"
msgstr "Feil under definisjon av brukerrettigheter"

#: libpam/pam_strerror.c:78
msgid "No module specific data is present"
msgstr "Nei modulspesifikk informasjon finnes"

#: libpam/pam_strerror.c:80
msgid "Bad item passed to pam_*_item()"
msgstr "Ugyldig oppføring angitt for pam_*_item()"

#: libpam/pam_strerror.c:82
msgid "Conversation error"
msgstr "Dialogfeil"

#: libpam/pam_strerror.c:84
msgid "Authentication token manipulation error"
msgstr "Manipulasjonsfeil for autentiseringskode"

#: libpam/pam_strerror.c:86
msgid "Authentication information cannot be recovered"
msgstr "Autentiseringsinformasjon kan ikke gjenopprettes"

#: libpam/pam_strerror.c:88
msgid "Authentication token lock busy"
msgstr "Låsing av autentiseringskode opptatt"

#: libpam/pam_strerror.c:90
msgid "Authentication token aging disabled"
msgstr "Tidsbegrensning av autentiseringskode deaktivert"

#: libpam/pam_strerror.c:92
msgid "Failed preliminary check by password service"
msgstr "Passordtjenestens innledende kontroll mislyktes"

#: libpam/pam_strerror.c:94
msgid "The return value should be ignored by PAM dispatch"
msgstr "Resultatverdien bør ignoreres av PAM"

#: libpam/pam_strerror.c:96
msgid "Module is unknown"
msgstr "Modulen er ukjent"

#: libpam/pam_strerror.c:98
msgid "Authentication token expired"
msgstr "Autentiseringskode utløpt"

#: libpam/pam_strerror.c:100
msgid "Conversation is waiting for event"
msgstr "Dialogen venter på hendelse"

#: libpam/pam_strerror.c:102
msgid "Application needs to call libpam again"
msgstr "Programmet må spørre libpam på nytt"

#: libpam/pam_strerror.c:105
msgid "Unknown PAM error"
msgstr "Ukjent PAM-feil"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:618
msgid "is the same as the old one"
msgstr "er det samme som det gamle"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:624
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:628
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:638
msgid "memory allocation error"
msgstr "feil med minneallokering"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:643
msgid "is a palindrome"
msgstr "er et palindrom"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:646
msgid "case changes only"
msgstr "kun endring av små/store bokstaver"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:649
msgid "is too similar to the old one"
msgstr "er for likt det gamle"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:652
msgid "is too simple"
msgstr "er for enkelt"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:655
msgid "is rotated"
msgstr "er rotert"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:658
msgid "not enough character classes"
msgstr "ikke nok tegnklasser"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:661
msgid "contains too many same characters consecutively"
msgstr "inneholder for mange like tegn etter hverandre"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:664
msgid "contains too long of a monotonic character sequence"
msgstr "inneholder for lang monoton tegnsekvens"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:667
msgid "contains the user name in some form"
msgstr "inneholder brukernavnet i en eller annen form"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:701
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:568
msgid "No password supplied"
msgstr "Passord ikke angitt"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:701
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:568
msgid "Password unchanged"
msgstr "Passord uendret"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:721
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:803
#, c-format
msgid "BAD PASSWORD: %s"
msgstr "SVAKT PASSORD: %s"

#: modules/pam_exec/pam_exec.c:273
#, c-format
msgid "%s failed: exit code %d"
msgstr "%s feilet: sluttkode %d"

#: modules/pam_exec/pam_exec.c:282
#, c-format
msgid "%s failed: caught signal %d%s"
msgstr "%s feilet: fikk signal %d%s"

#: modules/pam_exec/pam_exec.c:291
#, c-format
msgid "%s failed: unknown status 0x%x"
msgstr "%s feilet: ukjent status 0x%x"

#. TRANSLATORS: "strftime options for date of last login"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:282 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:496
msgid " %a %b %e %H:%M:%S %Z %Y"
msgstr " %a %b %e %H:%M:%S %Z %Y"

#. TRANSLATORS: " from <host>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:291 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:505
#, c-format
msgid " from %.*s"
msgstr " fra %.*s"

#. TRANSLATORS: " on <terminal>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:303 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:517
#, c-format
msgid " on %.*s"
msgstr " på %.*s"

#. TRANSLATORS: "Last login: <date> from <host> on <terminal>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:313
#, c-format
msgid "Last login:%s%s%s"
msgstr "Siste innlogging:%s%s%s"

#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:319
msgid "Welcome to your new account!"
msgstr "Velkommen til din nye konto!"

#. TRANSLATORS: "Last failed login: <date> from <host> on <terminal>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:527
#, c-format
msgid "Last failed login:%s%s%s"
msgstr "Siste feilede innlogging:%s%s%s"

#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:536 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:543
#, c-format
msgid "There was %d failed login attempt since the last successful login."
msgid_plural ""
"There were %d failed login attempts since the last successful login."
msgstr[0] ""
"Det har vært %d feilet innloggingsforsøk siden forrige innlogging uten feil."
msgstr[1] ""
"Det har vært %d feilede innloggingsforsøk siden siste innlogging uten feil."

#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not supported
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:548
#, c-format
msgid "There were %d failed login attempts since the last successful login."
msgstr ""
"Det har vært %d feilede innloggingsforsøk siden siste innlogging uten feil."

#: modules/pam_limits/pam_limits.c:1091
#, c-format
msgid "Too many logins for '%s'."
msgstr "For mange innlogginger for '%s'."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:297
msgid "No mail."
msgstr "Ingen e-post."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:300
msgid "You have new mail."
msgstr "Du har fått ny e-post."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:303
msgid "You have old mail."
msgstr "Du har ulest e-post."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:307
msgid "You have mail."
msgstr "Du har fått e-post."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:314
#, c-format
msgid "You have no mail in folder %s."
msgstr "Du har ingen e-post i mappen %s."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:318
#, c-format
msgid "You have new mail in folder %s."
msgstr "Du har ny e-post i mappen %s."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:322
#, c-format
msgid "You have old mail in folder %s."
msgstr "Du har ulest e-post i mappen %s."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:327
#, c-format
msgid "You have mail in folder %s."
msgstr "Du har e-post i mappen %s."

#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:111
#, c-format
msgid "Creating directory '%s'."
msgstr "Oppretter katalog «%s»."

#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:176
#, c-format
msgid "Unable to create and initialize directory '%s'."
msgstr "Kan ikke lage og initiere katalog «%s»."

#: modules/pam_pwhistory/pam_pwhistory.c:217
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:589
msgid "Password has been already used. Choose another."
msgstr "Passordet er allerede benyttet. Velg et annet."

#: modules/pam_pwhistory/pam_pwhistory.c:224
msgid "Password has been already used."
msgstr "Passordet har allerede vært brukt."

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:210
#, c-format
msgid "Default Security Context %s\n"
msgstr "Forvalgt sikkerhetskontekst %s\n"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:214
msgid "Would you like to enter a different role or level?"
msgstr "Vil du angi en annen rolle eller nivå?"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:227
msgid "role:"
msgstr "rolle:"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:230
#, c-format
msgid "No default type for role %s\n"
msgstr "Ingen forvalgt type for rolle %s\n"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:262
msgid "level:"
msgstr "nivå:"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:295
msgid "Not a valid security context"
msgstr "Ikke en gyldig sikkerhetskontekst"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:544
#, c-format
msgid "Unable to get valid context for %s"
msgstr "Kan ikke finne gyldig kontekst for %s"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:663
#, c-format
msgid "Security Context %s Assigned"
msgstr "Sikkerhetskontekst %s tilordnet"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:679
#, c-format
msgid "Key Creation Context %s Assigned"
msgstr "Kontekst %s for oppretting av nøkkel tilordnet"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:99
#, c-format
msgid "failed to initialize PAM\n"
msgstr "kunne ikke initialisere PAM\n"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:105
#, c-format
msgid "failed to pam_set_item()\n"
msgstr "kunne ikke pam_set_item()\n"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:133
#, c-format
msgid "login: failure forking: %m"
msgstr "login: feil under forgrening: %m"

#: modules/pam_stress/pam_stress.c:470
#, c-format
msgid "Changing STRESS password for %s."
msgstr "Endrer STRESS-passord for %s."

#: modules/pam_stress/pam_stress.c:484
msgid "Enter new STRESS password: "
msgstr "Angi nytt STRESS-passord: "

#: modules/pam_stress/pam_stress.c:487
msgid "Retype new STRESS password: "
msgstr "Bekreft nytt STRESS-passord: "

#: modules/pam_stress/pam_stress.c:516
msgid "Verification mis-typed; password unchanged"
msgstr "Bekreftelse feil skrevet; passord uendret"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:541 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:597
#, c-format
msgid "Account temporary locked (%ld seconds left)"
msgstr "Konto midlertidig låst (%ld sekunder igjen)"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:566 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:580
#, c-format
msgid "Account locked due to %u failed logins"
msgstr "Konto låst på grunn av %u feilede innlogginger"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:750 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:863
msgid "Authentication error"
msgstr "Autentiseringsfeil"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:751 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:864
msgid "Service error"
msgstr "Tjenestefeil"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:752 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:865
msgid "Unknown user"
msgstr "Ukjent bruker"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:753 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:866
msgid "Unknown error"
msgstr "Ukjent feil"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:769 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:885
#, c-format
msgid "%s: Bad number given to --reset=\n"
msgstr "%s: Ugyldig tall angitt for --reset=\n"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:773 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:889
#, c-format
msgid "%s: Unrecognised option %s\n"
msgstr "%s: Ukjent valg %s\n"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:785
#, c-format
msgid ""
"%s: [--file rooted-filename] [--user username] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
msgstr ""
"%s: [--file rooted-filnavn] [--user brukernavn] [--reset[=n]] [--quiet]\n"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:859 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:1016
#, c-format
msgid "%s: Can't reset all users to non-zero\n"
msgstr "%s: Kan ikke tilbakestille alle brukere til non-zero\n"

#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:917
#, c-format
msgid "Login      Failures Latest failure   From\n"
msgstr "Brukernavn    Feil   Siste feil    Fra\n"

#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:933
#, c-format
msgid ""
"%s: [-f rooted-filename] [--file rooted-filename]\n"
"  [-u username] [--user username]\n"
"  [-r] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
msgstr ""
"%s: [--file rooted-filnavn] [--file rooted-filnavn]\n"
"[-u brukernavn] [--user brukernavn]\n"
"[-r] [--reset[=n]] [--quiet]\n"

#: modules/pam_timestamp/pam_timestamp.c:357
#, c-format
msgid "Access granted (last access was %ld seconds ago)."
msgstr "Tilgang gitt (siste tilgang var for %ld sekunder siden)."

#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:253 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:275
msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
msgstr "Din konto er utløpt; kontakt systemadministratoren"

#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:261
#, fuzzy
msgid ""
"You are required to change your password immediately (administrator enforced)"
msgstr "Du må straks endre passordet ditt (ordre fra rot)"

#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:267
#, fuzzy
msgid "You are required to change your password immediately (password expired)"
msgstr "Du må straks endre passordet ditt (passord for gammelt)"

#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:288 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:295
#, c-format
msgid "Warning: your password will expire in %d day"
msgid_plural "Warning: your password will expire in %d days"
msgstr[0] "Advarsel: passordet ditt vil utløpe om %d dag"
msgstr[1] "Advarsel: passordet ditt vil utløpe om %d dager"

#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not supported
#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:300
#, c-format
msgid "Warning: your password will expire in %d days"
msgstr "Advarsel: passordet ditt vil utløpe om %d dager"

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:470
msgid "NIS password could not be changed."
msgstr "NIS-passord kunne ikke endres."

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:585
msgid "You must choose a longer password"
msgstr "Du må velge et lengre passord"

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:692
#, c-format
msgid "Changing password for %s."
msgstr "Endrer passord for %s."

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:722
msgid "You must wait longer to change your password"
msgstr "Du må vente lenger før du kan endre passordet"