summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/pl.po
blob: 995418c2e2e3245899f9c38d7d042a7a30db3325 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
# translation of pl.po to Polish
# Stanisław Małolepszy <smalolepszy@aviary.pl>, 2006.
# Wojciech Kapusta <wojciech@aviary.pl>, 2006.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2008.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/projects/pam\n"
"POT-Creation-Date: 2009-05-05 14:52+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-02-26 22:10+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%"
"100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

#: libpam_misc/misc_conv.c:33
msgid "...Time is running out...\n"
msgstr "...czas mija...\n"

#: libpam_misc/misc_conv.c:34
msgid "...Sorry, your time is up!\n"
msgstr "...czas minął.\n"

#: libpam_misc/misc_conv.c:342
#, c-format
msgid "erroneous conversation (%d)\n"
msgstr "błędna rozmowa (%d)\n"

#: libpam/pam_get_authtok.c:39 modules/pam_exec/pam_exec.c:142
#: modules/pam_unix/pam_unix_auth.c:159 modules/pam_userdb/pam_userdb.c:63
msgid "Password: "
msgstr "Hasło: "

#: libpam/pam_get_authtok.c:41 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:66
#, c-format
msgid "New %s%spassword: "
msgstr "Nowe hasło %s%s: "

#: libpam/pam_get_authtok.c:43 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:68
#, c-format
msgid "Retype new %s%spassword: "
msgstr "Ponownie podaj nowe hasło %s%s: "

#: libpam/pam_get_authtok.c:44 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:69
msgid "Sorry, passwords do not match."
msgstr "Podane hasła nie zgadzają się."

#: libpam/pam_get_authtok.c:127
#, c-format
msgid "Retype %s"
msgstr "Podaj ponownie %s"

#: libpam/pam_get_authtok.c:146
msgid "Password change aborted."
msgstr "Przerwano zmianę hasła."

#: libpam/pam_item.c:310
msgid "login:"
msgstr "login:"

#: libpam/pam_strerror.c:40
msgid "Success"
msgstr "Powodzenie"

#: libpam/pam_strerror.c:42
msgid "Critical error - immediate abort"
msgstr "Błąd krytyczny - natychmiastowe przerwanie"

#: libpam/pam_strerror.c:44
msgid "Failed to load module"
msgstr "Wczytanie modułu nie powiodło się"

#: libpam/pam_strerror.c:46
msgid "Symbol not found"
msgstr "Nie znaleziono symbolu"

#: libpam/pam_strerror.c:48
msgid "Error in service module"
msgstr "Błąd w module usługi"

#: libpam/pam_strerror.c:50
msgid "System error"
msgstr "Błąd systemu"

#: libpam/pam_strerror.c:52
msgid "Memory buffer error"
msgstr "Błąd buforowania pamięci"

#: libpam/pam_strerror.c:54
msgid "Permission denied"
msgstr "Brak dostępu"

#: libpam/pam_strerror.c:56
msgid "Authentication failure"
msgstr "Uwierzytelnienie nie powiodło się"

#: libpam/pam_strerror.c:58
msgid "Insufficient credentials to access authentication data"
msgstr ""
"Niewystarczające uwierzytelnienie do dostępu do danych uwierzytelniających"

#: libpam/pam_strerror.c:60
msgid "Authentication service cannot retrieve authentication info"
msgstr "Usługa uwierzytelniania nie może uzyskać informacji o uwierzytelnianiu"

#: libpam/pam_strerror.c:62
msgid "User not known to the underlying authentication module"
msgstr "Użytkownik nieznany w module uwierzytelniania niższego poziomu"

#: libpam/pam_strerror.c:64
msgid "Have exhausted maximum number of retries for service"
msgstr "Wykorzystano maksymalną liczbę prób dla usługi"

#: libpam/pam_strerror.c:66
msgid "Authentication token is no longer valid; new one required"
msgstr "Token uwierzytelniania nie jest już prawidłowy; wymagany jest nowy"

#: libpam/pam_strerror.c:68
msgid "User account has expired"
msgstr "Konto użytkownika wygasło"

#: libpam/pam_strerror.c:70
msgid "Cannot make/remove an entry for the specified session"
msgstr "Nie można utworzyć/usunąć wpisu dla podanej sesji"

#: libpam/pam_strerror.c:72
msgid "Authentication service cannot retrieve user credentials"
msgstr "Usługa uwierzytelniania nie może uzyskać uwierzytelnienia użytkownika"

#: libpam/pam_strerror.c:74
msgid "User credentials expired"
msgstr "Uwierzytelnienie użytkownika wygasło"

#: libpam/pam_strerror.c:76
msgid "Failure setting user credentials"
msgstr "Ustawienie uwierzytelniania użytkownika nie powiodło się"

#: libpam/pam_strerror.c:78
msgid "No module specific data is present"
msgstr "Brak danych specyficznych dla modułu"

#: libpam/pam_strerror.c:80
msgid "Bad item passed to pam_*_item()"
msgstr "Błędny element przekazany do pam_*_item()"

#: libpam/pam_strerror.c:82
msgid "Conversation error"
msgstr "Błąd rozmowy"

#: libpam/pam_strerror.c:84
msgid "Authentication token manipulation error"
msgstr "Błąd podczas modyfikowania tokenu uwierzytelniania"

#: libpam/pam_strerror.c:86
msgid "Authentication information cannot be recovered"
msgstr "Nie można odzyskać informacji uwierzytelniających"

#: libpam/pam_strerror.c:88
msgid "Authentication token lock busy"
msgstr "Blokada tokenu uwierzytelniania jest zajęta"

#: libpam/pam_strerror.c:90
msgid "Authentication token aging disabled"
msgstr "Wygasanie tokenu uwierzytelniania jest wyłączone"

#: libpam/pam_strerror.c:92
msgid "Failed preliminary check by password service"
msgstr "Wstępne sprawdzenie hasła przez usługę nie powiodło się"

#: libpam/pam_strerror.c:94
msgid "The return value should be ignored by PAM dispatch"
msgstr "Zwrócona wartość powinna zostać zignorowana przez PAM"

#: libpam/pam_strerror.c:96
msgid "Module is unknown"
msgstr "Moduł jest nieznany"

#: libpam/pam_strerror.c:98
msgid "Authentication token expired"
msgstr "Token uwierzytelniania wygasł"

#: libpam/pam_strerror.c:100
msgid "Conversation is waiting for event"
msgstr "Rozmowa oczekuje na zdarzenie"

#: libpam/pam_strerror.c:102
msgid "Application needs to call libpam again"
msgstr "Aplikacja musi jeszcze raz wywołać libpam"

#: libpam/pam_strerror.c:105
msgid "Unknown PAM error"
msgstr "Nieznany błąd PAM"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:490
msgid "is the same as the old one"
msgstr "jest identyczne ze starym"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:504
msgid "is a palindrome"
msgstr "jest palindromem"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:507
msgid "case changes only"
msgstr "ma zmienioną tylko wielkość znaków"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:510
msgid "is too similar to the old one"
msgstr "jest za bardzo podobne do poprzedniego"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:513
msgid "is too simple"
msgstr "jest za proste"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:516
msgid "is rotated"
msgstr "jest obrócone"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:519
msgid "not enough character classes"
msgstr "za mało klas znaków"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:522
msgid "contains too many same characters consecutively"
msgstr "zawiera za dużo takich samych znaków po sobie"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:525
msgid "contains the user name in some form"
msgstr "zawiera nazwę użytkownika w pewnej formie"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:555
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:454
msgid "No password supplied"
msgstr "Nie podano hasła"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:555
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:454
msgid "Password unchanged"
msgstr "Hasło nie zostało zmienione"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:575
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:658
#, c-format
msgid "BAD PASSWORD: %s"
msgstr "BŁĘDNE HASŁO: %s"

#: modules/pam_exec/pam_exec.c:215
#, c-format
msgid "%s failed: exit code %d"
msgstr "%s nie powiodło się: kod wyjścia %d"

#: modules/pam_exec/pam_exec.c:224
#, c-format
msgid "%s failed: caught signal %d%s"
msgstr "%s nie powiodło się: otrzymano sygnał %d%s"

#: modules/pam_exec/pam_exec.c:233
#, c-format
msgid "%s failed: unknown status 0x%x"
msgstr "%s nie powiodło się: nieznany stan 0x%x"

#. TRANSLATORS: "strftime options for date of last login"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:201 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:429
msgid " %a %b %e %H:%M:%S %Z %Y"
msgstr " %a %b %e %H:%M:%S %Z %Y"

#. TRANSLATORS: " from <host>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:210 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:438
#, c-format
msgid " from %.*s"
msgstr " z %.*s"

#. TRANSLATORS: " on <terminal>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:222 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:450
#, c-format
msgid " on %.*s"
msgstr " na %.*s"

#. TRANSLATORS: "Last login: <date> from <host> on <terminal>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:232
#, c-format
msgid "Last login:%s%s%s"
msgstr "Ostatnie logowanie:%s%s%s"

#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:238
msgid "Welcome to your new account!"
msgstr "Witaj na swoim nowym koncie!"

#. TRANSLATORS: "Last failed login: <date> from <host> on <terminal>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:460
#, c-format
msgid "Last failed login:%s%s%s"
msgstr "Ostatnie nieudane logowanie:%s%s%s"

#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:469 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:476
#, c-format
msgid "There was %d failed login attempt since the last successful login."
msgid_plural ""
"There were %d failed login attempts since the last successful login."
msgstr[0] ""
"Nastąpiła %d nieudana próba zalogowania od ostatniego udanego logowania."
msgstr[1] ""
"Nastąpiły %d nieudane próby zalogowania od ostatniego udanego logowania."
msgstr[2] ""
"Nastąpiło %d nieudanych prób zalogowania od ostatniego udanego logowania."

#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not supported
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:481
#, c-format
msgid "There were %d failed login attempts since the last successful login."
msgstr ""
"Nastąpiło %d nieudanych prób zalogowania od ostatniego udanego logowania."

#: modules/pam_limits/pam_limits.c:786
#, c-format
msgid "Too many logins for '%s'."
msgstr "Za dużo prób zalogowania na \"%s\"."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:318
msgid "No mail."
msgstr "Brak wiadomości."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:321
msgid "You have new mail."
msgstr "Odebrano nowe wiadomości."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:324
msgid "You have old mail."
msgstr "Skrzynka zawiera stare wiadomości."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:328
msgid "You have mail."
msgstr "Odebrano wiadomości."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:335
#, c-format
msgid "You have no mail in folder %s."
msgstr "Brak wiadomości w folderze %s."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:339
#, c-format
msgid "You have new mail in folder %s."
msgstr "Nowe wiadomości w folderze %s."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:343
#, c-format
msgid "You have old mail in folder %s."
msgstr "Stare wiadomości w folderze %s."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:348
#, c-format
msgid "You have mail in folder %s."
msgstr "Wiadomości w folderze %s."

#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:113
#, c-format
msgid "Creating directory '%s'."
msgstr "Tworzenie katalogu \"%s\"."

#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:183
#, c-format
msgid "Unable to create and initialize directory '%s'."
msgstr "Nie można utworzyć i zainicjować katalogu \"%s\"."

#: modules/pam_pwhistory/pam_pwhistory.c:218
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:475
msgid "Password has been already used. Choose another."
msgstr "Hasło było już używane. Wybierz inne."

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:172
msgid "Would you like to enter a security context? [N] "
msgstr "Czy chcesz podać kontekst bezpieczeństwa? [N]"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:191 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:282
msgid "role:"
msgstr "rola:"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:204 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:316
msgid "level:"
msgstr "poziom:"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:219 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:349
msgid "Not a valid security context"
msgstr "Nieprawidłowy kontekst bezpieczeństwa"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:265
#, c-format
msgid "Default Security Context %s\n"
msgstr "Domyślny kontekst bezpieczeństwa %s\n"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:269
msgid "Would you like to enter a different role or level?"
msgstr "Czy chcesz podać inną rolę lub poziom?"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:285
#, c-format
msgid "No default type for role %s\n"
msgstr "Brak domyślnego typu dla roli %s\n"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:677
#, c-format
msgid "Unable to get valid context for %s"
msgstr "Nie można uzyskać prawidłowego kontekstu dla %s"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:728
#, c-format
msgid "Security Context %s Assigned"
msgstr "Kontekst bezpieczeństwa %s został przypisany"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:749
#, c-format
msgid "Key Creation Context %s Assigned"
msgstr "Kontekst tworzenia klucza %s został przypisany"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:99
#, c-format
msgid "failed to initialize PAM\n"
msgstr "zainicjowanie PAM nie powiodło się\n"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:105
#, c-format
msgid "failed to pam_set_item()\n"
msgstr "pam_set_item() nie powiodło się\n"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:133
#, c-format
msgid "login: failure forking: %m"
msgstr "login: rozdzielenie nie powiodło się: %m"

#: modules/pam_stress/pam_stress.c:475
#, c-format
msgid "Changing STRESS password for %s."
msgstr "Zmienianie hasła STRESS dla %s."

#: modules/pam_stress/pam_stress.c:489
msgid "Enter new STRESS password: "
msgstr "Podaj nowe hasło STRESS: "

#: modules/pam_stress/pam_stress.c:492
msgid "Retype new STRESS password: "
msgstr "Ponownie podaj hasła STRESS: "

#: modules/pam_stress/pam_stress.c:521
msgid "Verification mis-typed; password unchanged"
msgstr "Sprawdzenie nie powiodło się; hasło nie zostało zmienione"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:541 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:596
#, c-format
msgid "Account temporary locked (%ld seconds left)"
msgstr "Konto zostało tymczasowo zablokowane (pozostało %ld sekund)"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:566 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:575
#, c-format
msgid "Account locked due to %u failed logins"
msgstr "Konto zostało zablokowane z powodu %u nieudanych logowań"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:777 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:884
msgid "Authentication error"
msgstr "Błąd uwierzytelniania"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:778 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:885
msgid "Service error"
msgstr "Błąd usługi"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:779 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:886
msgid "Unknown user"
msgstr "Nieznany użytkownik"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:780 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:887
msgid "Unknown error"
msgstr "Nieznany błąd"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:796 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:906
#, c-format
msgid "%s: Bad number given to --reset=\n"
msgstr "%s: podano błędny numer dla --reset=\n"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:800 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:910
#, c-format
msgid "%s: Unrecognised option %s\n"
msgstr "%s: nierozpoznana opcja %s\n"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:812
#, c-format
msgid ""
"%s: [--file rooted-filename] [--user username] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
msgstr ""
"%s: [--file nazwa-pliku-root] [--user nazwa-użytkownika] [--reset[=n]] [--"
"quiet]\n"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:886 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:1036
#, c-format
msgid "%s: Can't reset all users to non-zero\n"
msgstr "%s: nie można przywrócić wszystkich użytkowników\n"

#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:937
#, c-format
msgid "Login      Failures Latest failure   From\n"
msgstr "Login      Niepowodzenia Ostatnie niepowodzenie   Z\n"

#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:953
#, c-format
msgid ""
"%s: [-f rooted-filename] [--file rooted-filename]\n"
"  [-u username] [--user username]\n"
"  [-r] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
msgstr ""
"%s: [-f nazwa-pliku-root] [--file nazwa-pliku-root]\n"
"  [-u nazwa-użytkownika] [--user nazwa-użytkownika]\n"
"  [-r] [--reset[=n]] [--quiet]\n"

#: modules/pam_timestamp/pam_timestamp.c:339
#, c-format
msgid "Access granted (last access was %ld seconds ago)."
msgstr "Nadano dostęp (ostatni dostęp %ld sekund temu)."

#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:236 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:258
msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
msgstr "Konto wygasło; skontaktuj się z administratorem systemu"

#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:244
msgid "You are required to change your password immediately (root enforced)"
msgstr "Wymagana jest natychmiastowa zmiana hasła (wymuszone przez roota)"

#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:250
msgid "You are required to change your password immediately (password aged)"
msgstr "Wymagana jest natychmiastowa zmiana hasła (hasło wygasło)"

#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:271 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:278
#, c-format
msgid "Warning: your password will expire in %d day"
msgid_plural "Warning: your password will expire in %d days"
msgstr[0] "Ostrzeżenie: hasło wygaśnie za %d dzień"
msgstr[1] "Ostrzeżenie: hasło wygaśnie za %d dni"
msgstr[2] "Ostrzeżenie: hasło wygaśnie za %d dni"

#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not supported
#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:283
#, c-format
msgid "Warning: your password will expire in %d days"
msgstr "Ostrzeżenie: hasło wygaśnie za %d dni"

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:364
msgid "NIS password could not be changed."
msgstr "Nie można zmienić hasła NIS."

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:471
msgid "You must choose a longer password"
msgstr "Należy wybrać dłuższe hasło"

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:576
#, c-format
msgid "Changing password for %s."
msgstr "Zmienianie hasła dla %s."

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:587
msgid "(current) UNIX password: "
msgstr "(obecne) hasło UNIX:"

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:622
msgid "You must wait longer to change your password"
msgstr "Poczekaj dłużej, aby zmienić hasło"

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:682
msgid "Enter new UNIX password: "
msgstr "Podaj nowe hasło UNIX: "

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:683
msgid "Retype new UNIX password: "
msgstr "Ponownie podaj hasło UNIX: "