summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/pl.po
blob: 61cc6356785f3651a874e86d20057a0ee7c3cc93 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
# translation of Linux-PAM.po to
# translation of Linux-PAM.po to polski
# Polish message file for YaST2 (@memory@).
# Copyright (C) 2003, 2006 SuSE Linux AG.
# Stanisław Małolepszy <smalolepszy@aviary.pl>, 2006.
# Wojciech Kapusta <wojciech@aviary.pl>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Linux-PAM\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/projects/pam\n"
"POT-Creation-Date: 2008-02-04 16:29+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-05-03 21:58+0200\n"
"Last-Translator: Wojciech Kapusta <wojciech@aviary.pl>\n"
"Language-Team:  <pl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"

#: libpam_misc/misc_conv.c:33
msgid "...Time is running out...\n"
msgstr "...czas mija...\n"

#: libpam_misc/misc_conv.c:34
msgid "...Sorry, your time is up!\n"
msgstr "... czas minął.\n"

#: libpam_misc/misc_conv.c:342
#, c-format
msgid "erroneous conversation (%d)\n"
msgstr "błędna konwersacja (%d)\n"

#: libpam/pam_item.c:298
msgid "login:"
msgstr "login:"

#: libpam/pam_strerror.c:40
msgid "Success"
msgstr "Powiodło się"

#: libpam/pam_strerror.c:42
msgid "Critical error - immediate abort"
msgstr "Błąd krytyczny - natychmiastowe przerwanie"

#: libpam/pam_strerror.c:44
msgid "Failed to load module"
msgstr ""

#: libpam/pam_strerror.c:46
msgid "Symbol not found"
msgstr "Symbol nie znaleziony"

#: libpam/pam_strerror.c:48
msgid "Error in service module"
msgstr "Błąd w module usługi"

#: libpam/pam_strerror.c:50
msgid "System error"
msgstr "Błąd systemowy"

#: libpam/pam_strerror.c:52
msgid "Memory buffer error"
msgstr "Błąd buforowania pamięci"

#: libpam/pam_strerror.c:54
msgid "Permission denied"
msgstr "Brak dostępu"

#: libpam/pam_strerror.c:56
msgid "Authentication failure"
msgstr "Nieudana autoryzacja"

#: libpam/pam_strerror.c:58
msgid "Insufficient credentials to access authentication data"
msgstr "Niedostateczne uwierzytelnienie do dostępu do danych autoryzacyjnych"

#: libpam/pam_strerror.c:60
msgid "Authentication service cannot retrieve authentication info"
msgstr "Usługa uwierzytelniania nie może uzyskać danych uwierzytelniających"

#: libpam/pam_strerror.c:62
msgid "User not known to the underlying authentication module"
msgstr "Użytkownik nieznany w module uwierzytelniania niższego poziomu"

#: libpam/pam_strerror.c:64
msgid "Have exhausted maximum number of retries for service"
msgstr "Wykorzystana maksymalna liczba prób dla usługi"

#: libpam/pam_strerror.c:66
msgid "Authentication token is no longer valid; new one required"
msgstr "Bilet uwierzytelniania jest już nieważny; konieczny nowy"

#: libpam/pam_strerror.c:68
msgid "User account has expired"
msgstr "Konto użytkownika wygasło"

#: libpam/pam_strerror.c:70
msgid "Cannot make/remove an entry for the specified session"
msgstr "Nie można utworzyć/usunąć pozycji dla podanej sesji"

#: libpam/pam_strerror.c:72
msgid "Authentication service cannot retrieve user credentials"
msgstr "Usługa uwierzytelniania nie może uzyskać uwierzytelnienia użytkownika"

#: libpam/pam_strerror.c:74
msgid "User credentials expired"
msgstr "Uwierzytelnienie użytkownika przeterminowało się"

#: libpam/pam_strerror.c:76
msgid "Failure setting user credentials"
msgstr "Niemożna uwierzytelnić użytkownika"

#: libpam/pam_strerror.c:78
msgid "No module specific data is present"
msgstr "Brak danych specyficznych dla modułu"

#: libpam/pam_strerror.c:80
msgid "Bad item passed to pam_*_item()"
msgstr "Zły element przekazany do pam_*_item()"

#: libpam/pam_strerror.c:82
msgid "Conversation error"
msgstr "Błąd konwersjacji"

#: libpam/pam_strerror.c:84
msgid "Authentication token manipulation error"
msgstr "Błąd obsługi biletu uwierzytelniania"

#: libpam/pam_strerror.c:86
msgid "Authentication information cannot be recovered"
msgstr "Nie można odzyskać informacji uwierzytelniających"

#: libpam/pam_strerror.c:88
msgid "Authentication token lock busy"
msgstr "Zajęta blokada biletu uwierzytelniania"

#: libpam/pam_strerror.c:90
msgid "Authentication token aging disabled"
msgstr "Przeterminowanie biletu uwierzytelniania wyłączone"

#: libpam/pam_strerror.c:92
msgid "Failed preliminary check by password service"
msgstr "Nieudane początkowe sprawdzenie hasła przez usługę"

#: libpam/pam_strerror.c:94
msgid "The return value should be ignored by PAM dispatch"
msgstr "Zwrócona wartość powinna być zignorowana przez PAM"

#: libpam/pam_strerror.c:96
msgid "Module is unknown"
msgstr "Moduł jest nieznany"

#: libpam/pam_strerror.c:98
msgid "Authentication token expired"
msgstr "Bilet uwierzytelniania przeterminował się"

#: libpam/pam_strerror.c:100
msgid "Conversation is waiting for event"
msgstr "Oczekiwanie na zdarzenie konwersjacji"

#: libpam/pam_strerror.c:102
msgid "Application needs to call libpam again"
msgstr "Aplikacja musi jeszcze raz wywołać libpam"

#: libpam/pam_strerror.c:105
msgid "Unknown PAM error"
msgstr "Nieznany błąd PAM"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:64
#, c-format
msgid "New %s%spassword: "
msgstr "Nowe hasło %s%s: "

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:66
#, c-format
msgid "Retype new %s%spassword: "
msgstr "Powtórzenie nowego hasła %s%s: "

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:67
msgid "Sorry, passwords do not match."
msgstr "Podane hasła nie są zgodne."

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:432
msgid "is the same as the old one"
msgstr "jest identyczne ze starym"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:445
msgid "is a palindrome"
msgstr "jest palindromem"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:448
msgid "case changes only"
msgstr "ma zmienioną tylko wielkość znaków"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:451
msgid "is too similar to the old one"
msgstr "jest zbyt podobne do poprzedniego"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:454
msgid "is too simple"
msgstr "jest zbyt proste"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:457
msgid "is rotated"
msgstr "jest obrócone"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:460
msgid "not enough character classes"
msgstr ""

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:498
msgid "has been already used"
msgstr "było już używane"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:526
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:456
msgid "No password supplied"
msgstr "Nie podano hasła"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:526
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:456
msgid "Password unchanged"
msgstr "Hasło nie zmienione"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:549
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:676
#, c-format
msgid "BAD PASSWORD: %s"
msgstr "ZŁE HASŁO: %s"

#: modules/pam_exec/pam_exec.c:134
#, c-format
msgid "%s failed: exit code %d"
msgstr ""

#: modules/pam_exec/pam_exec.c:143
#, c-format
msgid "%s failed: caught signal %d%s"
msgstr ""

#: modules/pam_exec/pam_exec.c:152
#, c-format
msgid "%s failed: unknown status 0x%x"
msgstr ""

#. TRANSLATORS: "strftime options for date of last login"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:190
msgid " %a %b %e %H:%M:%S %Z %Y"
msgstr " %a %b %e %H:%M:%S %Z %Y"

#. TRANSLATORS: " from <host>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:199
#, c-format
msgid " from %.*s"
msgstr " od %.*s"

#. TRANSLATORS: " on <terminal>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:211
#, c-format
msgid " on %.*s"
msgstr " na %.*s"

#. TRANSLATORS: "Last login: <date> from <host> on <terminal>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:220
#, c-format
msgid "Last login:%s%s%s"
msgstr "Ostatnie logowanie:%s%s%s"

#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:226
msgid "Welcome to your new account!"
msgstr "Witaj na swoim nowym koncie!"

#: modules/pam_limits/pam_limits.c:712
#, c-format
msgid "Too many logins for '%s'."
msgstr "Zbyt wiele prób zalogowania na '%s'."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:313
msgid "No mail."
msgstr "Brak wiadomości."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:316
msgid "You have new mail."
msgstr "Odebrano nowe wiadomości."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:319
msgid "You have old mail."
msgstr "Skrzynka zawiera stare wiadomości."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:323
msgid "You have mail."
msgstr "Odebrano wiadomości."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:330
#, c-format
msgid "You have no mail in folder %s."
msgstr "Brak wiadomości w katalogu %s."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:334
#, c-format
msgid "You have new mail in folder %s."
msgstr "Nowe wiadomości w katalogu %s."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:338
#, c-format
msgid "You have old mail in folder %s."
msgstr "Stare wiadomości katalogu %s."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:343
#, c-format
msgid "You have mail in folder %s."
msgstr "Wiadomości w katalogu %s."

#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:142
#, c-format
msgid "Creating directory '%s'."
msgstr ""

#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:147
#, c-format
msgid "Unable to create directory %s: %m"
msgstr ""

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:94
msgid "Error connecting to audit system."
msgstr ""

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:98
#, fuzzy
msgid "Error translating default context."
msgstr "Domyślny kontekst: %s. \n"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:102
msgid "Error translating selected context."
msgstr ""

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:113
msgid "Error sending audit message."
msgstr ""

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:164
#, fuzzy
msgid "Would you like to enter a security context? [N] "
msgstr "Czy wejść w kontekst bezpieczeństwa? [y]"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:181 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:265
#, fuzzy
msgid "role:"
msgstr "rola: "

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:193 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:282
#, fuzzy
msgid "level:"
msgstr "poziom: "

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:206 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:313
msgid "Not a valid security context"
msgstr "Nieważny kontekst bezpieczeństwa"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:251
#, fuzzy, c-format
msgid "Default Security Context %s\n"
msgstr "Kontekst bezpieczeństwa %s przypisany"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:255
#, fuzzy
msgid "Would you like to enter a different role or level?"
msgstr "Czy wejść w kontekst bezpieczeństwa? [y]"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:269
#, c-format
msgid "No default type for role %s\n"
msgstr ""

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:512
msgid "Out of memory"
msgstr ""

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:520 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:522
#, c-format
msgid "Unable to get valid context for %s"
msgstr ""

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:578
msgid "Requested MLS level not in permitted range"
msgstr ""

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:628
#, c-format
msgid "Security Context %s Assigned"
msgstr "Kontekst bezpieczeństwa %s przypisany"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:649
#, fuzzy, c-format
msgid "Key Creation Context %s Assigned"
msgstr "Kontekst bezpieczeństwa %s przypisany"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:99
#, c-format
msgid "failed to initialize PAM\n"
msgstr "Nie można zainicjować PAM\n"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:105
#, c-format
msgid "failed to pam_set_item()\n"
msgstr "nieudane pam_set_item()\n"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:133
#, c-format
msgid "login: failure forking: %m"
msgstr "login: nieudany fork: %m"

#: modules/pam_stress/pam_stress.c:476
#, fuzzy, c-format
msgid "Changing STRESS password for %s."
msgstr "Zmiana hasła STRESS dla "

#: modules/pam_stress/pam_stress.c:490
msgid "Enter new STRESS password: "
msgstr "Nowe hasło STRESS: "

#: modules/pam_stress/pam_stress.c:493
msgid "Retype new STRESS password: "
msgstr "Powtórzenie hasła STRESS: "

#: modules/pam_stress/pam_stress.c:522
msgid "Verification mis-typed; password unchanged"
msgstr "Błędna weryfikacja; hasło niezmienione"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:746
msgid "Authentication error"
msgstr "Błąd uwierzytelniania"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:747
msgid "Service error"
msgstr "Błąd usługi"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:748
msgid "Unknown user"
msgstr "Nieznany użytkownik"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:749
msgid "Unknown error"
msgstr "Nieznany błąd"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:765
#, c-format
msgid "%s: Bad number given to --reset=\n"
msgstr "%s: Błędny numer podany w opcji --reset=\n"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:769
#, c-format
msgid "%s: Unrecognised option %s\n"
msgstr "%s: Nierozpoznana opcja %s\n"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:781
#, c-format
msgid ""
"%s: [--file rooted-filename] [--user username] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
msgstr ""
"%s: [--file rooted-filename] [--user username] [--reset[=n]] [--quiet]\n"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:855
#, c-format
msgid "%s: Can't reset all users to non-zero\n"
msgstr "%s: Nie można przywrócić wszystkich użytkowników\n"

#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:229 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:251
msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
msgstr "Konto użytkownika wygasło ; proszę skontaktować się z administratorem"

#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:237
msgid "You are required to change your password immediately (root enforced)"
msgstr "Należy natychmiast zmienić hasło (wymuszone przez administratora)"

#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:243
msgid "You are required to change your password immediately (password aged)"
msgstr "Należy natychmiast zmienić hasło (hasło wygasło)"

#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:261 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:268
#, fuzzy, c-format
msgid "Warning: your password will expire in %d day"
msgid_plural "Warning: your password will expire in %d days"
msgstr[0] "Ostrzeżenie: hasło wygaśnie za %d dni%.2s"
msgstr[1] "Ostrzeżenie: hasło wygaśnie za %d dni%.2s"
msgstr[2] "Ostrzeżenie: hasło wygaśnie za %d dni%.2s"

#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not supported
#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:273
#, fuzzy, c-format
msgid "Warning: your password will expire in %d days"
msgstr "Ostrzeżenie: hasło wygaśnie za %d dni%.2s"

#: modules/pam_unix/pam_unix_auth.c:159 modules/pam_userdb/pam_userdb.c:61
msgid "Password: "
msgstr "Hasło: "

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:366
msgid "NIS password could not be changed."
msgstr "Nie można zmienić hasła NIS."

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:477
msgid "You must choose a longer password"
msgstr "Proszę podać dłuższe hasło"

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:482
msgid "Password has been already used. Choose another."
msgstr "Hasło było już używane. Proszę wybrać inne."

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:583
#, fuzzy, c-format
msgid "Changing password for %s."
msgstr "Zmiana hasła STRESS dla "

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:594
msgid "(current) UNIX password: "
msgstr "Bieżące hasło UNIX:"

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:629
msgid "You must wait longer to change your password"
msgstr "Proszę poczekać dłużej aby zmienić hasło"

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:689
msgid "Enter new UNIX password: "
msgstr "Nowe hasło UNIX: "

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:690
msgid "Retype new UNIX password: "
msgstr "Powtórzenie hasła UNIX: "

#~ msgid "Do you want to choose a different one? [n]"
#~ msgstr "Czy powtórzyć wybieranie? [n]"

#~ msgid "Enter number of choice: "
#~ msgstr "Wybrana liczba: "

#~ msgid "type: "
#~ msgstr "typ:"

#, fuzzy
#~ msgid "Warning: your password will expire in one day"
#~ msgstr "Ostrzeżenie: hasło wygaśnie za %d dni%.2s"

#~ msgid "dlopen() failure"
#~ msgstr "nieudane dlopen()"