summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/pl.po
blob: ed46e6d5bfe21b0d892c88e51de8552231168627 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR Linux-PAM Project
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2008,2012
# Stanisław Małolepszy <smalolepszy@aviary.pl>, 2006
# Wojciech Kapusta <wojciech@aviary.pl>, 2006
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2016. #zanata
# Tomáš Mráz <tmraz@fedoraproject.org>, 2016. #zanata
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Linux-PAM\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/projects/pam\n"
"POT-Creation-Date: 2018-06-19 00:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-04-15 11:47-0400\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Zanata 3.8.3\n"

#: libpam_misc/misc_conv.c:33
msgid "...Time is running out...\n"
msgstr "…czas mija…\n"

#: libpam_misc/misc_conv.c:34
msgid "...Sorry, your time is up!\n"
msgstr "…czas minął.\n"

#: libpam_misc/misc_conv.c:346
#, c-format
msgid "erroneous conversation (%d)\n"
msgstr "błędna rozmowa (%d)\n"

#: libpam/pam_get_authtok.c:39 modules/pam_exec/pam_exec.c:170
#: modules/pam_userdb/pam_userdb.c:64
msgid "Password: "
msgstr "Hasło: "

#: libpam/pam_get_authtok.c:41
#, fuzzy, c-format
msgid "Current %s%spassword: "
msgstr "Obecne hasło %s%s: "

#: libpam/pam_get_authtok.c:43
#, c-format
msgid "New %s%spassword: "
msgstr "Nowe hasło %s%s: "

#: libpam/pam_get_authtok.c:45
#, c-format
msgid "Retype new %s%spassword: "
msgstr "Proszę ponownie wpisać nowe hasło %s%s: "

#: libpam/pam_get_authtok.c:46
msgid "Sorry, passwords do not match."
msgstr "Hasła się nie zgadzają."

#: libpam/pam_get_authtok.c:139 libpam/pam_get_authtok.c:220
#, c-format
msgid "Retype %s"
msgstr "Proszę ponownie wpisać %s"

#: libpam/pam_get_authtok.c:164 libpam/pam_get_authtok.c:236
#, fuzzy
#| msgid "Password change aborted."
msgid "Password change has been aborted."
msgstr "Przerwano zmianę hasła."

#: libpam/pam_item.c:311
msgid "login:"
msgstr "login:"

#: libpam/pam_strerror.c:40
msgid "Success"
msgstr "Powodzenie"

#: libpam/pam_strerror.c:42
msgid "Critical error - immediate abort"
msgstr "Błąd krytyczny — natychmiastowe przerwanie"

#: libpam/pam_strerror.c:44
msgid "Failed to load module"
msgstr "Wczytanie modułu się nie powiodło"

#: libpam/pam_strerror.c:46
msgid "Symbol not found"
msgstr "Nie odnaleziono symbolu"

#: libpam/pam_strerror.c:48
msgid "Error in service module"
msgstr "Błąd w module usługi"

#: libpam/pam_strerror.c:50
msgid "System error"
msgstr "Błąd systemu"

#: libpam/pam_strerror.c:52
msgid "Memory buffer error"
msgstr "Błąd buforowania pamięci"

#: libpam/pam_strerror.c:54
msgid "Permission denied"
msgstr "Brak dostępu"

#: libpam/pam_strerror.c:56
msgid "Authentication failure"
msgstr "Uwierzytelnienie się nie powiodło"

#: libpam/pam_strerror.c:58
msgid "Insufficient credentials to access authentication data"
msgstr "Niewystarczające uprawnienia do dostępu do danych uwierzytelniających"

#: libpam/pam_strerror.c:60
msgid "Authentication service cannot retrieve authentication info"
msgstr "Usługa uwierzytelniania nie może uzyskać informacji o uwierzytelnianiu"

#: libpam/pam_strerror.c:62
msgid "User not known to the underlying authentication module"
msgstr "Nieznany użytkownik w module uwierzytelniania niższego poziomu"

#: libpam/pam_strerror.c:64
msgid "Have exhausted maximum number of retries for service"
msgstr "Wykorzystano maksymalną liczbę prób dla usługi"

#: libpam/pam_strerror.c:66
msgid "Authentication token is no longer valid; new one required"
msgstr "Token uwierzytelniania nie jest już prawidłowy; wymagany jest nowy"

#: libpam/pam_strerror.c:68
msgid "User account has expired"
msgstr "Konto użytkownika wygasło"

#: libpam/pam_strerror.c:70
msgid "Cannot make/remove an entry for the specified session"
msgstr "Nie można utworzyć/usunąć wpisu dla podanej sesji"

#: libpam/pam_strerror.c:72
msgid "Authentication service cannot retrieve user credentials"
msgstr "Usługa uwierzytelniania nie może uzyskać uwierzytelnienia użytkownika"

#: libpam/pam_strerror.c:74
msgid "User credentials expired"
msgstr "Uwierzytelnienie użytkownika wygasło"

#: libpam/pam_strerror.c:76
msgid "Failure setting user credentials"
msgstr "Ustawienie uwierzytelniania użytkownika się nie powiodło"

#: libpam/pam_strerror.c:78
msgid "No module specific data is present"
msgstr "Brak danych specyficznych dla modułu"

#: libpam/pam_strerror.c:80
msgid "Bad item passed to pam_*_item()"
msgstr "Błędny element przekazany do pam_*_item()"

#: libpam/pam_strerror.c:82
msgid "Conversation error"
msgstr "Błąd rozmowy"

#: libpam/pam_strerror.c:84
msgid "Authentication token manipulation error"
msgstr "Błąd podczas modyfikowania tokenu uwierzytelniania"

#: libpam/pam_strerror.c:86
msgid "Authentication information cannot be recovered"
msgstr "Nie można odzyskać informacji uwierzytelniających"

#: libpam/pam_strerror.c:88
msgid "Authentication token lock busy"
msgstr "Blokada tokenu uwierzytelniania jest zajęta"

#: libpam/pam_strerror.c:90
msgid "Authentication token aging disabled"
msgstr "Wygasanie tokenu uwierzytelniania jest wyłączone"

#: libpam/pam_strerror.c:92
msgid "Failed preliminary check by password service"
msgstr "Wstępne sprawdzenie hasła przez usługę się nie powiodło"

#: libpam/pam_strerror.c:94
msgid "The return value should be ignored by PAM dispatch"
msgstr "Zwrócona wartość powinna zostać zignorowana przez PAM"

#: libpam/pam_strerror.c:96
msgid "Module is unknown"
msgstr "Moduł jest nieznany"

#: libpam/pam_strerror.c:98
msgid "Authentication token expired"
msgstr "Token uwierzytelniania wygasł"

#: libpam/pam_strerror.c:100
msgid "Conversation is waiting for event"
msgstr "Rozmowa oczekuje na zdarzenie"

#: libpam/pam_strerror.c:102
msgid "Application needs to call libpam again"
msgstr "Aplikacja musi jeszcze raz wywołać libpam"

#: libpam/pam_strerror.c:105
msgid "Unknown PAM error"
msgstr "Nieznany błąd PAM"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:612
msgid "is the same as the old one"
msgstr "jest identyczne z poprzednim"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:618
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:622
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:632
msgid "memory allocation error"
msgstr "błąd przydziału pamięci"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:637
msgid "is a palindrome"
msgstr "jest palindromem"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:640
msgid "case changes only"
msgstr "ma zmienioną tylko wielkość znaków"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:643
msgid "is too similar to the old one"
msgstr "jest za bardzo podobne do poprzedniego"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:646
msgid "is too simple"
msgstr "jest za proste"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:649
msgid "is rotated"
msgstr "jest obrócone"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:652
msgid "not enough character classes"
msgstr "za mało rodzajów znaków"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:655
msgid "contains too many same characters consecutively"
msgstr "zawiera za dużo takich samych znaków po sobie"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:658
msgid "contains too long of a monotonic character sequence"
msgstr "zawiera za dużo takich samych znaków po sobie"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:661
msgid "contains the user name in some form"
msgstr "zawiera nazwę użytkownika w jakiejś formie"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:695
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:563
#, fuzzy
#| msgid "No password supplied"
msgid "No password has been supplied."
msgstr "Nie podano hasła"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:696
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:564
#, fuzzy
#| msgid "NIS password could not be changed."
msgid "The password has not been changed."
msgstr "Nie można zmienić hasła NIS."

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:716
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:798
#, c-format
msgid "BAD PASSWORD: %s"
msgstr "BŁĘDNE HASŁO: %s"

#: modules/pam_exec/pam_exec.c:276
#, c-format
msgid "%s failed: exit code %d"
msgstr "%s się nie powiodło: kod wyjścia %d"

#: modules/pam_exec/pam_exec.c:285
#, c-format
msgid "%s failed: caught signal %d%s"
msgstr "%s się nie powiodło: otrzymano sygnał %d%s"

#: modules/pam_exec/pam_exec.c:294
#, c-format
msgid "%s failed: unknown status 0x%x"
msgstr "%s się nie powiodło: nieznany stan 0x%x"

#. TRANSLATORS: "strftime options for date of last login"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:282 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:496
msgid " %a %b %e %H:%M:%S %Z %Y"
msgstr " %a %e %b %Y, %H∶%M∶%S %Z"

#. TRANSLATORS: " from <host>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:291 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:505
#, c-format
msgid " from %.*s"
msgstr " z %.*s"

#. TRANSLATORS: " on <terminal>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:303 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:517
#, c-format
msgid " on %.*s"
msgstr " na %.*s"

#. TRANSLATORS: "Last login: <date> from <host> on <terminal>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:313
#, c-format
msgid "Last login:%s%s%s"
msgstr "Ostatnie logowanie:%s%s%s"

#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:319
msgid "Welcome to your new account!"
msgstr "Witaj na swoim nowym koncie!"

#. TRANSLATORS: "Last failed login: <date> from <host> on <terminal>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:527
#, c-format
msgid "Last failed login:%s%s%s"
msgstr "Ostatnie nieudane logowanie:%s%s%s"

#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:536 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:543
#, c-format
msgid "There was %d failed login attempt since the last successful login."
msgid_plural ""
"There were %d failed login attempts since the last successful login."
msgstr[0] ""
"Nastąpiła %d nieudana próba zalogowania od ostatniego udanego logowania."
msgstr[1] ""
"Nastąpiły %d nieudane próby zalogowania od ostatniego udanego logowania."
msgstr[2] ""
"Nastąpiło %d nieudanych prób zalogowania od ostatniego udanego logowania."

#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not supported
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:548
#, c-format
msgid "There were %d failed login attempts since the last successful login."
msgstr ""
"Nastąpiło %d nieudanych prób zalogowania od ostatniego udanego logowania."

#: modules/pam_limits/pam_limits.c:1091
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Too many logins for '%s'."
msgid "There were too many logins for '%s'."
msgstr "Za dużo prób zalogowania na „%s”."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:297
#, fuzzy
#| msgid "You have new mail."
msgid "You have no mail."
msgstr "Odebrano nowe wiadomości."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:300
msgid "You have new mail."
msgstr "Odebrano nowe wiadomości."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:303
msgid "You have old mail."
msgstr "Skrzynka zawiera stare wiadomości."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:307
msgid "You have mail."
msgstr "Odebrano wiadomości."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:314
#, c-format
msgid "You have no mail in folder %s."
msgstr "Brak wiadomości w katalogu %s."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:318
#, c-format
msgid "You have new mail in folder %s."
msgstr "Nowe wiadomości w katalogu %s."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:322
#, c-format
msgid "You have old mail in folder %s."
msgstr "Stare wiadomości w katalogu %s."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:327
#, c-format
msgid "You have mail in folder %s."
msgstr "Wiadomości w katalogu %s."

#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:111
#, c-format
msgid "Creating directory '%s'."
msgstr "Tworzenie katalogu „%s”."

#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:176
#, c-format
msgid "Unable to create and initialize directory '%s'."
msgstr "Nie można utworzyć i zainicjować katalogu „%s”."

#: modules/pam_pwhistory/pam_pwhistory.c:217
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:585
msgid "Password has been already used. Choose another."
msgstr "Hasło było już używane. Należy wybrać inne."

#: modules/pam_pwhistory/pam_pwhistory.c:224
msgid "Password has been already used."
msgstr "Hasło było już używane."

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:210
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Default Security Context %s\n"
msgid "The default security context is %s."
msgstr "Domyślny kontekst zabezpieczeń %s\n"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:214
msgid "Would you like to enter a different role or level?"
msgstr "Wprowadzić inną rolę lub poziom?"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:227
msgid "role:"
msgstr "rola:"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:231
#, fuzzy, c-format
#| msgid "No default type for role %s\n"
msgid "There is no default type for role %s."
msgstr "Brak domyślnego typu dla roli %s\n"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:263
msgid "level:"
msgstr "poziom:"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:296
#, fuzzy
#| msgid "Not a valid security context"
msgid "This is not a valid security context."
msgstr "Nieprawidłowy kontekst zabezpieczeń"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:545
#, c-format
msgid "A valid context for %s could not be obtained."
msgstr ""

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:664
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Security Context %s Assigned"
msgid "Security context %s has been assigned."
msgstr "Przypisano kontekst zabezpieczeń %s"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:680
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Key Creation Context %s Assigned"
msgid "Key creation context %s has been assigned."
msgstr "Przypisano kontekst tworzenia klucza %s"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:99
#, c-format
msgid "failed to initialize PAM\n"
msgstr "zainicjowanie PAM się nie powiodło\n"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:105
#, c-format
msgid "failed to pam_set_item()\n"
msgstr "„pam_set_item()” się nie powiodło\n"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:133
#, c-format
msgid "login: failure forking: %m"
msgstr "login: rozdzielenie się nie powiodło: %m"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:541 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:597
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Account temporary locked (%ld seconds left)"
msgid "The account is temporarily locked (%ld seconds left)."
msgstr "Konto zostało tymczasowo zablokowane (pozostało %ld s)"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:566 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:580
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Account locked due to %u failed logins"
msgid "The account is locked due to %u failed logins."
msgstr "Konto zostało zablokowane z powodu %u nieudanych logowań"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:750 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:863
msgid "Authentication error"
msgstr "Błąd uwierzytelniania"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:751 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:864
msgid "Service error"
msgstr "Błąd usługi"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:752 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:865
msgid "Unknown user"
msgstr "Nieznany użytkownik"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:753 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:866
msgid "Unknown error"
msgstr "Nieznany błąd"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:769 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:885
#, c-format
msgid "%s: Bad number given to --reset=\n"
msgstr "%s: podano błędny numer dla „--reset=”\n"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:773 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:889
#, c-format
msgid "%s: Unrecognised option %s\n"
msgstr "%s: nierozpoznana opcja %s\n"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:785
#, c-format
msgid ""
"%s: [--file rooted-filename] [--user username] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
msgstr ""
"%s: [--file nazwa-pliku-root] [--user nazwa-użytkownika] [--reset[=n]] [--"
"quiet]\n"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:859 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:1028
#, c-format
msgid "%s: Can't reset all users to non-zero\n"
msgstr "%s: nie można przywrócić wszystkich użytkowników\n"

#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:917
#, c-format
msgid "Login      Failures Latest failure   From\n"
msgstr "Login      Niepowodzenia Ostatnie niepowodzenie   Z\n"

#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:933
#, c-format
msgid ""
"%s: [-f rooted-filename] [--file rooted-filename]\n"
"  [-u username] [--user username]\n"
"  [-r] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
msgstr ""
"%s: [-f nazwa-pliku-root] [--file nazwa-pliku-root]\n"
"  [-u nazwa-użytkownika] [--user nazwa-użytkownika]\n"
"  [-r] [--reset[=n]] [--quiet]\n"

#: modules/pam_timestamp/pam_timestamp.c:357
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Access granted (last access was %ld seconds ago)."
msgid "Access has been granted (last access was %ld seconds ago)."
msgstr "Udzielono dostęp (ostatni dostęp %ld s temu)."

#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:253 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:275
#, fuzzy
#| msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
msgid "Your account has expired; please contact your system administrator."
msgstr "Konto wygasło; proszę skontaktować się z administratorem komputera"

#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:261
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "You are required to change your password immediately (administrator "
#| "enforced)"
msgid ""
"You are required to change your password immediately (administrator "
"enforced)."
msgstr ""
"Wymagana jest natychmiastowa zmiana hasła (wymuszone przez administratora)"

#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:267
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "You are required to change your password immediately (password expired)"
msgid ""
"You are required to change your password immediately (password expired)."
msgstr "Wymagana jest natychmiastowa zmiana hasła (hasło wygasło)"

#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:288 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:295
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Warning: your password will expire in %d day"
#| msgid_plural "Warning: your password will expire in %d days"
msgid "Warning: your password will expire in %d day."
msgid_plural "Warning: your password will expire in %d days."
msgstr[0] "Ostrzeżenie: hasło wygaśnie za %d dzień"
msgstr[1] "Ostrzeżenie: hasło wygaśnie za %d dni"
msgstr[2] "Ostrzeżenie: hasło wygaśnie za %d dni"

#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not supported
#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:300
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Warning: your password will expire in %d days"
msgid "Warning: your password will expire in %d days."
msgstr "Ostrzeżenie: hasło wygaśnie za %d dni"

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:465
msgid "NIS password could not be changed."
msgstr "Nie można zmienić hasła NIS."

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:581
#, fuzzy
#| msgid "You must choose a longer password"
msgid "You must choose a longer password."
msgstr "Należy wybrać dłuższe hasło"

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:688
#, c-format
msgid "Changing password for %s."
msgstr "Zmienianie hasła dla %s."

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:718
#, fuzzy
#| msgid "You must wait longer to change your password"
msgid "You must wait longer to change your password."
msgstr "Należy poczekać dłużej na zmianę hasła"

#~ msgid "Password unchanged"
#~ msgstr "Hasło nie zostało zmienione"

#~ msgid "No mail."
#~ msgstr "Brak wiadomości."

#~ msgid "Unable to get valid context for %s"
#~ msgstr "Nie można uzyskać prawidłowego kontekstu dla %s"

#~ msgid "Changing STRESS password for %s."
#~ msgstr "Zmienianie hasła STRESS dla %s."

#~ msgid "Enter new STRESS password: "
#~ msgstr "Nowe hasło STRESS: "

#~ msgid "Retype new STRESS password: "
#~ msgstr "Proszę ponownie wpisać hasło STRESS: "

#~ msgid "Verification mis-typed; password unchanged"
#~ msgstr ""
#~ "Sprawdzenie poprawności się nie powiodło; hasło nie zostało zmienione"

#~ msgid "You must choose a shorter password."
#~ msgstr "Musisz wybrać krótsze hasło."