summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sk.po
blob: ab6a31c91647240b51a1a8e1a534378c2b82f308 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
# Slovak translation for Linux-PAM package
# This file is distributed under the same license as the Linux-PAM package.
#
# Ondrej Šulek <feonsu@gmail.com>, 2008.
# Pavol Šimo <palo.simo@gmail.com>, 2009.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Linux-PAM\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/projects/pam\n"
"POT-Creation-Date: 2009-03-25 11:53+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-03-24 22:24+0100\n"
"Last-Translator: Pavol Šimo <palo.simo@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <fedora-trans-sk@redhat.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"

#: libpam_misc/misc_conv.c:33
msgid "...Time is running out...\n"
msgstr "...Odpočet bol spustený...\n"

#: libpam_misc/misc_conv.c:34
msgid "...Sorry, your time is up!\n"
msgstr "...Prepáčte, váš čas vypršal!\n"

#: libpam_misc/misc_conv.c:342
#, c-format
msgid "erroneous conversation (%d)\n"
msgstr "chybná konverzácia (%d)\n"

#: libpam/pam_get_authtok.c:39 modules/pam_exec/pam_exec.c:142
#: modules/pam_unix/pam_unix_auth.c:159 modules/pam_userdb/pam_userdb.c:63
msgid "Password: "
msgstr "Heslo: "

#: libpam/pam_get_authtok.c:41 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:66
#, c-format
msgid "New %s%spassword: "
msgstr "Nové %s%sheslo: "

#: libpam/pam_get_authtok.c:43 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:68
#, c-format
msgid "Retype new %s%spassword: "
msgstr "Opakujte nové %s%sheslo: "

#: libpam/pam_get_authtok.c:44 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:69
msgid "Sorry, passwords do not match."
msgstr "Prepáčte, heslá sa nezhodujú."

#: libpam/pam_get_authtok.c:127
#, c-format
msgid "Retype %s"
msgstr "Opakujte %s"

#: libpam/pam_get_authtok.c:146
msgid "Password change aborted."
msgstr "Zmena hesla zrušená."

#: libpam/pam_item.c:310
msgid "login:"
msgstr "login:"

#: libpam/pam_strerror.c:40
msgid "Success"
msgstr "Úspech"

#: libpam/pam_strerror.c:42
msgid "Critical error - immediate abort"
msgstr "Kritická chyba - okamžité zrušenie"

#: libpam/pam_strerror.c:44
msgid "Failed to load module"
msgstr "Nepodarilo sa načítať modul"

#: libpam/pam_strerror.c:46
msgid "Symbol not found"
msgstr "Symbol nenájdený"

#: libpam/pam_strerror.c:48
msgid "Error in service module"
msgstr "Chyba v module služby"

#: libpam/pam_strerror.c:50
msgid "System error"
msgstr "Chyba systému"

#: libpam/pam_strerror.c:52
msgid "Memory buffer error"
msgstr "Chyba vyrovnávacej pamäte"

#: libpam/pam_strerror.c:54
msgid "Permission denied"
msgstr "Prístup odmietnutý"

#: libpam/pam_strerror.c:56
msgid "Authentication failure"
msgstr "Zlyhanie overenia"

#: libpam/pam_strerror.c:58
msgid "Insufficient credentials to access authentication data"
msgstr "Nedostatočné oprávnenia pre prístup k údajom overenia"

#: libpam/pam_strerror.c:60
msgid "Authentication service cannot retrieve authentication info"
msgstr "Overovacia služba nemôže získať informácie pre overenie"

#: libpam/pam_strerror.c:62
msgid "User not known to the underlying authentication module"
msgstr "Používateľ nie je známy pre podriadený overovací modul"

#: libpam/pam_strerror.c:64
msgid "Have exhausted maximum number of retries for service"
msgstr "Vyčerpaný maximálny počet pokusov pre službu"

#: libpam/pam_strerror.c:66
msgid "Authentication token is no longer valid; new one required"
msgstr "Overovací token už nie je platný; požadovaný je nový"

#: libpam/pam_strerror.c:68
msgid "User account has expired"
msgstr "Platnosť používateľského účtu vypršala"

#: libpam/pam_strerror.c:70
msgid "Cannot make/remove an entry for the specified session"
msgstr "Pre zadanú reláciu nie je možné vytvoriť/odstrániť záznam"

#: libpam/pam_strerror.c:72
msgid "Authentication service cannot retrieve user credentials"
msgstr "Overovacia služba nemôže získať oprávnenia používateľa"

#: libpam/pam_strerror.c:74
msgid "User credentials expired"
msgstr "Vypršala platnosť používateľského oprávnenia"

#: libpam/pam_strerror.c:76
msgid "Failure setting user credentials"
msgstr "Chyba pri nastavení oprávnení používateľa"

#: libpam/pam_strerror.c:78
msgid "No module specific data is present"
msgstr "Nie je možné nájsť dáta pre modul"

#: libpam/pam_strerror.c:80
msgid "Bad item passed to pam_*_item()"
msgstr "Funkcii pam_*_item() bola poslaná zlá položka"

#: libpam/pam_strerror.c:82
msgid "Conversation error"
msgstr "Chyba konverzácie"

#: libpam/pam_strerror.c:84
msgid "Authentication token manipulation error"
msgstr "Chyba pri manipulácii s overovacím tokenom"

#: libpam/pam_strerror.c:86
msgid "Authentication information cannot be recovered"
msgstr "Overovaciu informáciu nie je možné obnoviť"

#: libpam/pam_strerror.c:88
msgid "Authentication token lock busy"
msgstr "Overovací token je uzamknutý"

#: libpam/pam_strerror.c:90
msgid "Authentication token aging disabled"
msgstr "Starnutie overovacieho tokenu zakázané"

#: libpam/pam_strerror.c:92
msgid "Failed preliminary check by password service"
msgstr "Zlyhanie predbežnej kontroly v službe hesla"

#: libpam/pam_strerror.c:94
msgid "The return value should be ignored by PAM dispatch"
msgstr "Návratová hodnota by mala byť ignorovaná mechanizmom PAM"

#: libpam/pam_strerror.c:96
msgid "Module is unknown"
msgstr "Neznámy modul"

#: libpam/pam_strerror.c:98
msgid "Authentication token expired"
msgstr "Vypršala platnosť overovacieho tokenu"

#: libpam/pam_strerror.c:100
msgid "Conversation is waiting for event"
msgstr "Konverzácia čaká na udalosť"

#: libpam/pam_strerror.c:102
msgid "Application needs to call libpam again"
msgstr "Aplikácia musí znovu zavolať libpam"

#: libpam/pam_strerror.c:105
msgid "Unknown PAM error"
msgstr "Neznáme chyba PAM"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:490
msgid "is the same as the old one"
msgstr "je rovnaké ako predchádzajúce"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:504
msgid "is a palindrome"
msgstr "je palindróm"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:507
msgid "case changes only"
msgstr "len zmena veľkosti"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:510
msgid "is too similar to the old one"
msgstr "je príliš podobné predchádzajúcemu"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:513
msgid "is too simple"
msgstr "je príliš jednoduché"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:516
msgid "is rotated"
msgstr "je otočené"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:519
msgid "not enough character classes"
msgstr "nedostatok rôznych druhov znakov"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:522
msgid "contains too many same characters consecutively"
msgstr "obsahuje príliš veľa rovnakých znakov za sebou"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:525
msgid "contains the user name in some form"
msgstr "obsahuje v nejakej forme používateľské meno"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:555
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:454
msgid "No password supplied"
msgstr "Heslo nezadané"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:555
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:454
msgid "Password unchanged"
msgstr "Heslo nebolo zmenené"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:575
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:658
#, c-format
msgid "BAD PASSWORD: %s"
msgstr "NESPRÁVNE HESLO: %s"

#: modules/pam_exec/pam_exec.c:215
#, c-format
msgid "%s failed: exit code %d"
msgstr "%s zlyhalo: výstupný kód %d"

#: modules/pam_exec/pam_exec.c:224
#, c-format
msgid "%s failed: caught signal %d%s"
msgstr "%s zlyhalo: dostal signál %d%s"

#: modules/pam_exec/pam_exec.c:233
#, c-format
msgid "%s failed: unknown status 0x%x"
msgstr "%s zlyhalo: neznámy stav 0x%x"

#. TRANSLATORS: "strftime options for date of last login"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:201 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:429
msgid " %a %b %e %H:%M:%S %Z %Y"
msgstr " %a %d.%m.%Y %H:%M:%S %Z"

#. TRANSLATORS: " from <host>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:210 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:438
#, c-format
msgid " from %.*s"
msgstr " z %.*s"

#. TRANSLATORS: " on <terminal>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:222 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:450
#, c-format
msgid " on %.*s"
msgstr " na %.*s"

#. TRANSLATORS: "Last login: <date> from <host> on <terminal>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:232
#, c-format
msgid "Last login:%s%s%s"
msgstr "Posledné prihlásenie:%s%s%s"

#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:238
msgid "Welcome to your new account!"
msgstr "Vitajte vo vašom novom účte!"

#. TRANSLATORS: "Last failed login: <date> from <host> on <terminal>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:460
#, c-format
msgid "Last failed login:%s%s%s"
msgstr "Posledné neúspešné prihlásenie:%s%s%s"

#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:469 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:476
#, c-format
msgid "There was %d failed login attempt since the last successful login."
msgid_plural ""
"There were %d failed login attempts since the last successful login."
msgstr[0] ""
"Od posledného úspešného prihlásenia došlo k %d neúspešnému pokusu o "
"prihlásenie."
msgstr[1] ""
"Od posledného úspešného prihlásenia došlo k %d neúspešným pokusom o "
"prihlásenie."
msgstr[2] ""
"Od posledného úspešného prihlásenia došlo k %d neúspešným pokusom o "
"prihlásenie."

#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not supported
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:481
#, c-format
msgid "There were %d failed login attempts since the last successful login."
msgstr ""
"Od posledného úspešného prihlásenia došlo k %d neúspešným pokusom o "
"prihlásenie."

#: modules/pam_limits/pam_limits.c:786
#, c-format
msgid "Too many logins for '%s'."
msgstr "Príliš veľa prihlásení pre '%s'."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:318
msgid "No mail."
msgstr "Žiadna pošta."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:321
msgid "You have new mail."
msgstr "Máte novú poštu."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:324
msgid "You have old mail."
msgstr "Máte starú poštu."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:328
msgid "You have mail."
msgstr "Máte poštu."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:335
#, c-format
msgid "You have no mail in folder %s."
msgstr "Nemáte žiadnu poštu v priečinku %s."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:339
#, c-format
msgid "You have new mail in folder %s."
msgstr "Máte novú poštu v priečinku %s."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:343
#, c-format
msgid "You have old mail in folder %s."
msgstr "Máte starú poštu v priečinku %s."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:348
#, c-format
msgid "You have mail in folder %s."
msgstr "Máte poštu v priečinku %s."

#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:113
#, c-format
msgid "Creating directory '%s'."
msgstr "Vytváranie priečinka '%s'."

#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:183
#, c-format
msgid "Unable to create and initialize directory '%s'."
msgstr "Nedá sa vytvoriť a inicializovať priečinok '%s'."

#: modules/pam_pwhistory/pam_pwhistory.c:218
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:475
msgid "Password has been already used. Choose another."
msgstr "Heslo už bolo použité. Zvoľte si iné."

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:172
msgid "Would you like to enter a security context? [N] "
msgstr "Želáte si zadať kontext zabezpečenia? [N] "

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:191 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:282
msgid "role:"
msgstr "rola:"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:204 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:316
msgid "level:"
msgstr "úroveň:"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:219 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:349
msgid "Not a valid security context"
msgstr "Neplatný kontext zabezpečenia"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:265
#, c-format
msgid "Default Security Context %s\n"
msgstr "Predvolený kontext zabezpečenia %s\n"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:269
msgid "Would you like to enter a different role or level?"
msgstr "Želáte si zadať inú rolu alebo úroveň?"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:285
#, c-format
msgid "No default type for role %s\n"
msgstr "Chýba predvolený typ pre rolu %s\n"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:677
#, c-format
msgid "Unable to get valid context for %s"
msgstr "Nepodarilo sa získať platný kontext zabezpečenia pre %s"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:728
#, c-format
msgid "Security Context %s Assigned"
msgstr "Kontext zabezpečenia %s pridelený"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:749
#, c-format
msgid "Key Creation Context %s Assigned"
msgstr "Kontext zabezpečenia pre vytváranie kľúčov %s pridelený"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:99
#, c-format
msgid "failed to initialize PAM\n"
msgstr "chyba pri inicializácii PAM\n"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:105
#, c-format
msgid "failed to pam_set_item()\n"
msgstr "chyba pri pam_set_item()\n"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:133
#, c-format
msgid "login: failure forking: %m"
msgstr "login: chyba forku: %m"

#: modules/pam_stress/pam_stress.c:475
#, c-format
msgid "Changing STRESS password for %s."
msgstr "Zmena STRESS hesla pre %s."

#: modules/pam_stress/pam_stress.c:489
msgid "Enter new STRESS password: "
msgstr "Zadajte nové STRESS heslo: "

#: modules/pam_stress/pam_stress.c:492
msgid "Retype new STRESS password: "
msgstr "Znovu zadajte nové STRESS heslo: "

#: modules/pam_stress/pam_stress.c:521
msgid "Verification mis-typed; password unchanged"
msgstr "Chybné potvrdenie; heslo nezmenené"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:541 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:596
#, c-format
msgid "Account temporary locked (%ld seconds left)"
msgstr "Účet dočasne uzamknutý (zostáva %ld sekúnd)"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:566 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:575
#, c-format
msgid "Account locked due to %u failed logins"
msgstr "Účet uzamknutý z dôvodu %u neúspešných prihlásení"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:777 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:884
msgid "Authentication error"
msgstr "Chyba overenia"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:778 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:885
msgid "Service error"
msgstr "Chyba služby"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:779 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:886
msgid "Unknown user"
msgstr "Neznámy používateľ"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:780 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:887
msgid "Unknown error"
msgstr "Neznáma chyba"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:796 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:906
#, c-format
msgid "%s: Bad number given to --reset=\n"
msgstr "%s: Zadané zlé číslo pre --reset=\n"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:800 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:910
#, c-format
msgid "%s: Unrecognised option %s\n"
msgstr "%s: Neznáma voľba %s\n"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:812
#, c-format
msgid ""
"%s: [--file rooted-filename] [--user username] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
msgstr ""
"%s: [--file meno_suboru] [--user pouzivatelske_meno] [--reset[=n]] [--"
"quiet]\n"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:886 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:1036
#, c-format
msgid "%s: Can't reset all users to non-zero\n"
msgstr "%s: Nedá sa resetovať všetkých používateľov nenulovo\n"

#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:937
#, c-format
msgid "Login      Failures Latest failure   From\n"
msgstr "Login      Zlyhaní Ostatné zlyhanie  Z\n"

#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:953
#, c-format
msgid ""
"%s: [-f rooted-filename] [--file rooted-filename]\n"
"  [-u username] [--user username]\n"
"  [-r] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
msgstr ""
"%s: [-f meno_suboru] [--file meno_suboru]\n"
"  [-u pouzivatelske_meno] [--user pouzivatelske_meno]\n"
"  [-r] [--reset[=n]] [--quiet]\n"

#: modules/pam_timestamp/pam_timestamp.c:339
#, c-format
msgid "Access granted (last access was %ld seconds ago)."
msgstr "Prístup povolený (ostatný prístup pred %ld sekundami)."

#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:235 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:257
msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
msgstr ""
"Platnosť vášho účtu vypršala; kontaktujte prosím svojho správcu systému"

#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:243
msgid "You are required to change your password immediately (root enforced)"
msgstr "Je vyžadovaná okamžitá zmena vašeho hesla (vynútené správcom)"

#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:249
msgid "You are required to change your password immediately (password aged)"
msgstr "Je vyžadovaná okamžitá zmena vašeho hesla (heslo vypršalo)"

#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:270 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:277
#, c-format
msgid "Warning: your password will expire in %d day"
msgid_plural "Warning: your password will expire in %d days"
msgstr[0] "Upozornenie: vaše heslo vyprší za %d deň"
msgstr[1] "Upozornenie: vaše heslo vyprší za %d dni"
msgstr[2] "Upozornenie: vaše heslo vyprší za %d dní"

#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not supported
#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:282
#, c-format
msgid "Warning: your password will expire in %d days"
msgstr "Upozornenie: vaše heslo vyprší za %d dní"

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:364
msgid "NIS password could not be changed."
msgstr "Nie je možné zmeniť NIS heslo."

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:471
msgid "You must choose a longer password"
msgstr "Musíte si zvoliť dlhšie heslo"

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:576
#, c-format
msgid "Changing password for %s."
msgstr "Zmena hesla pre %s."

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:587
msgid "(current) UNIX password: "
msgstr "(aktuálne) UNIX heslo: "

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:622
msgid "You must wait longer to change your password"
msgstr "Na zmenu svojho hesla musíte počkať dlhšie"

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:682
msgid "Enter new UNIX password: "
msgstr "Zadajte nové UNIX heslo: "

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:683
msgid "Retype new UNIX password: "
msgstr "Opakujte nové UNIX heslo: "

#, fuzzy
#~ msgid "Account locked due to %hu failed logins"
#~ msgstr "Účet uzamknutý z dôvodu %u neúspešných prihlásení"

#~ msgid "has been already used"
#~ msgstr "už bolo použité"

#~ msgid "Requested MLS level not in permitted range"
#~ msgstr "Požadovaná úroveň MLS nie je v povolenom rozsahu"