summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sv.po
blob: cac76674f9ecfcc780737077ed55d4eb3e9dc001 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
# Swedish translation of Linux-PAM messages.
# Copyright (C) 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the Linux-PAM package.
# Christer Andersson <klamm@comhem.se>, 2007.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Linux-PAM\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/projects/pam\n"
"POT-Creation-Date: 2009-03-25 11:53+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-02-11 12:22+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: libpam_misc/misc_conv.c:33
msgid "...Time is running out...\n"
msgstr "...Tiden håller på att ta slut...\n"

#: libpam_misc/misc_conv.c:34
msgid "...Sorry, your time is up!\n"
msgstr "...Tyvärr, din tid är ute!\n"

#: libpam_misc/misc_conv.c:342
#, c-format
msgid "erroneous conversation (%d)\n"
msgstr "felaktig konversation (%d)\n"

#: libpam/pam_get_authtok.c:39 modules/pam_exec/pam_exec.c:142
#: modules/pam_unix/pam_unix_auth.c:159 modules/pam_userdb/pam_userdb.c:63
msgid "Password: "
msgstr "Lösenord: "

#: libpam/pam_get_authtok.c:41 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:66
#, c-format
msgid "New %s%spassword: "
msgstr "Nytt %s%slösenord: "

#: libpam/pam_get_authtok.c:43 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:68
#, c-format
msgid "Retype new %s%spassword: "
msgstr "Ange nytt %s%slösenord igen: "

#: libpam/pam_get_authtok.c:44 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:69
msgid "Sorry, passwords do not match."
msgstr "Tyvärr, lösenorden stämmer inte överens."

#: libpam/pam_get_authtok.c:127
#, c-format
msgid "Retype %s"
msgstr ""

#: libpam/pam_get_authtok.c:146
msgid "Password change aborted."
msgstr "Ändring av lösenordet avbröts."

#: libpam/pam_item.c:310
msgid "login:"
msgstr "inloggning:"

#: libpam/pam_strerror.c:40
msgid "Success"
msgstr "Lyckades"

#: libpam/pam_strerror.c:42
msgid "Critical error - immediate abort"
msgstr "Kritiskt fel - avbryter omedelbart"

#: libpam/pam_strerror.c:44
msgid "Failed to load module"
msgstr "Misslyckades med att läsa in modulen"

#: libpam/pam_strerror.c:46
msgid "Symbol not found"
msgstr "Symbolen hittades inte"

#: libpam/pam_strerror.c:48
msgid "Error in service module"
msgstr "Fel i tjänstemodul"

#: libpam/pam_strerror.c:50
msgid "System error"
msgstr "Systemfel"

#: libpam/pam_strerror.c:52
msgid "Memory buffer error"
msgstr "Minnesbuffertfel"

#: libpam/pam_strerror.c:54
msgid "Permission denied"
msgstr "Åtkomst nekad"

#: libpam/pam_strerror.c:56
msgid "Authentication failure"
msgstr "Autentiseringsfel"

#: libpam/pam_strerror.c:58
msgid "Insufficient credentials to access authentication data"
msgstr "Otillräckliga inloggingsuppgifter för åtkomst av autentiseringsdata"

#: libpam/pam_strerror.c:60
msgid "Authentication service cannot retrieve authentication info"
msgstr "Autentiseringstjänsten kan inte hämta autentiseringsinformation"

#: libpam/pam_strerror.c:62
msgid "User not known to the underlying authentication module"
msgstr "Användaren är inte känd för underliggande autentiseringsmodul"

#: libpam/pam_strerror.c:64
msgid "Have exhausted maximum number of retries for service"
msgstr "Maximalt antal försök har gjorts för denna tjänst"

#: libpam/pam_strerror.c:66
msgid "Authentication token is no longer valid; new one required"
msgstr "Autentiseringselement är inte längre giltigt. Ett nytt behövs"

#: libpam/pam_strerror.c:68
msgid "User account has expired"
msgstr "Användarkontot har gått ut"

#: libpam/pam_strerror.c:70
msgid "Cannot make/remove an entry for the specified session"
msgstr "Kan inte skapa/ta bort en post för angiven session"

#: libpam/pam_strerror.c:72
msgid "Authentication service cannot retrieve user credentials"
msgstr "Autentiseringstjänst kan inte hämta användarreferenser"

#: libpam/pam_strerror.c:74
msgid "User credentials expired"
msgstr "Användarreferenser har gått ut"

#: libpam/pam_strerror.c:76
msgid "Failure setting user credentials"
msgstr "Misslyckades med att ange användarreferenser"

#: libpam/pam_strerror.c:78
msgid "No module specific data is present"
msgstr "Ingen modulspecifik data finns"

#: libpam/pam_strerror.c:80
msgid "Bad item passed to pam_*_item()"
msgstr "Ogiltigt objekt skickat till pam_*_item()"

#: libpam/pam_strerror.c:82
msgid "Conversation error"
msgstr "Konversationsfel"

#: libpam/pam_strerror.c:84
msgid "Authentication token manipulation error"
msgstr "Manipuleringsfel för autentiseringselement"

#: libpam/pam_strerror.c:86
msgid "Authentication information cannot be recovered"
msgstr "Autentiseringsinformation kan inte återställas"

#: libpam/pam_strerror.c:88
msgid "Authentication token lock busy"
msgstr "Autentiseringselementlås upptaget"

#: libpam/pam_strerror.c:90
msgid "Authentication token aging disabled"
msgstr "Åldrande av autentiseringselement inaktiverat"

#: libpam/pam_strerror.c:92
msgid "Failed preliminary check by password service"
msgstr "Lösenordstjänstens preliminära kontroll misslyckades"

#: libpam/pam_strerror.c:94
msgid "The return value should be ignored by PAM dispatch"
msgstr "Returvärdet borde ignoreras vid PAM-avsändande"

#: libpam/pam_strerror.c:96
msgid "Module is unknown"
msgstr "Modulen är okänd"

#: libpam/pam_strerror.c:98
msgid "Authentication token expired"
msgstr "Autentiseringselement har gått ut"

#: libpam/pam_strerror.c:100
msgid "Conversation is waiting for event"
msgstr "Konversation väntar på händelse"

#: libpam/pam_strerror.c:102
msgid "Application needs to call libpam again"
msgstr "Programmet behöver anropa libpam igen"

#: libpam/pam_strerror.c:105
msgid "Unknown PAM error"
msgstr "Okänt PAM-fel"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:490
msgid "is the same as the old one"
msgstr "är samma som det gamla"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:504
msgid "is a palindrome"
msgstr "är ett palindrom"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:507
msgid "case changes only"
msgstr "endast ändringar i gemener och versaler"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:510
msgid "is too similar to the old one"
msgstr "är för likt det gamla"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:513
msgid "is too simple"
msgstr "är för enkelt"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:516
msgid "is rotated"
msgstr "är roterat"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:519
msgid "not enough character classes"
msgstr "för få teckenklasser"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:522
msgid "contains too many same characters consecutively"
msgstr "innehåller för många tecken av samma sort i följd"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:525
msgid "contains the user name in some form"
msgstr "innehåller användarnamnet i någon form"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:555
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:454
msgid "No password supplied"
msgstr "Inget lösenord angivet"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:555
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:454
msgid "Password unchanged"
msgstr "Oförändrat lösenord"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:575
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:658
#, c-format
msgid "BAD PASSWORD: %s"
msgstr "DÅLIGT LÖSENORD: %s"

#: modules/pam_exec/pam_exec.c:215
#, c-format
msgid "%s failed: exit code %d"
msgstr "%s misslyckades: slutstatus %d"

#: modules/pam_exec/pam_exec.c:224
#, c-format
msgid "%s failed: caught signal %d%s"
msgstr "%s misslyckades: fångade signalen %d%s"

#: modules/pam_exec/pam_exec.c:233
#, c-format
msgid "%s failed: unknown status 0x%x"
msgstr "%s misslyckades: okänd status 0x%x"

#. TRANSLATORS: "strftime options for date of last login"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:201 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:429
msgid " %a %b %e %H:%M:%S %Z %Y"
msgstr " %a %e %b %Y %H.%M.%S %Z"

#. TRANSLATORS: " from <host>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:210 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:438
#, c-format
msgid " from %.*s"
msgstr " från %.*s"

#. TRANSLATORS: " on <terminal>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:222 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:450
#, c-format
msgid " on %.*s"
msgstr " på %.*s"

#. TRANSLATORS: "Last login: <date> from <host> on <terminal>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:232
#, c-format
msgid "Last login:%s%s%s"
msgstr "Senaste inloggning:%s%s%s"

#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:238
msgid "Welcome to your new account!"
msgstr "Välkommen till ditt nya konto!"

#. TRANSLATORS: "Last failed login: <date> from <host> on <terminal>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:460
#, c-format
msgid "Last failed login:%s%s%s"
msgstr "Senaste misslyckade inloggning:%s%s%s"

#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:469 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:476
#, c-format
msgid "There was %d failed login attempt since the last successful login."
msgid_plural ""
"There were %d failed login attempts since the last successful login."
msgstr[0] ""
"Det har skett %d misslyckade inloggningsförsök sedan senaste korrekta "
"inloggning."
msgstr[1] ""
"Det har skett %d misslyckade inloggningsförsök sedan senaste korrekta "
"inloggning."

#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not supported
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:481
#, c-format
msgid "There were %d failed login attempts since the last successful login."
msgstr ""
"Det har skett %d misslyckade inloggningsförsök sedan senaste korrekta "
"inloggning."

#: modules/pam_limits/pam_limits.c:786
#, c-format
msgid "Too many logins for '%s'."
msgstr "För många inloggningar för \"%s\"."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:318
msgid "No mail."
msgstr "Inga brev."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:321
msgid "You have new mail."
msgstr "Du har nya brev."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:324
msgid "You have old mail."
msgstr "Du har gamla brev."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:328
msgid "You have mail."
msgstr "Du har brev."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:335
#, c-format
msgid "You have no mail in folder %s."
msgstr "Du har inga brev i katalogen %s."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:339
#, c-format
msgid "You have new mail in folder %s."
msgstr "Du har nya brev i katalogen %s."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:343
#, c-format
msgid "You have old mail in folder %s."
msgstr "Du har gamla brev i katalogen %s."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:348
#, c-format
msgid "You have mail in folder %s."
msgstr "Du har brev i katalogen %s."

#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:113
#, c-format
msgid "Creating directory '%s'."
msgstr "Skapar katalogen \"%s\"."

#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:183
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to create and initialize directory '%s'."
msgstr "Kan inte skapa katalogen %s: %m"

#: modules/pam_pwhistory/pam_pwhistory.c:218
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:475
msgid "Password has been already used. Choose another."
msgstr "Lösenordet har redan används. Välj ett annat."

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:172
msgid "Would you like to enter a security context? [N] "
msgstr "Vill du ange en säkerhetskontext? [N]"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:191 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:282
msgid "role:"
msgstr "roll:"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:204 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:316
msgid "level:"
msgstr "nivå:"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:219 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:349
msgid "Not a valid security context"
msgstr "Inte en giltig säkerhetskontext"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:265
#, c-format
msgid "Default Security Context %s\n"
msgstr "Standardsäkerhetskontext %s\n"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:269
msgid "Would you like to enter a different role or level?"
msgstr "Vill du ange en annan roll eller nivå?"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:285
#, c-format
msgid "No default type for role %s\n"
msgstr "Ingen standardttyp för %s-roll\n"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:677
#, c-format
msgid "Unable to get valid context for %s"
msgstr "Kan inte hämta giltig kontext för %s"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:728
#, c-format
msgid "Security Context %s Assigned"
msgstr "Säkerhetskontext %s tilldelad"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:749
#, c-format
msgid "Key Creation Context %s Assigned"
msgstr "Nyckelskapandekontext %s tilldelad"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:99
#, c-format
msgid "failed to initialize PAM\n"
msgstr "misslyckades med att initiera PAM\n"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:105
#, c-format
msgid "failed to pam_set_item()\n"
msgstr "pam_set_item() misslyckades\n"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:133
#, c-format
msgid "login: failure forking: %m"
msgstr "inloggning: fel vid grening: %m"

#: modules/pam_stress/pam_stress.c:475
#, c-format
msgid "Changing STRESS password for %s."
msgstr "Ändrar STRESS-lösenord för %s."

#: modules/pam_stress/pam_stress.c:489
msgid "Enter new STRESS password: "
msgstr "Ange nytt STRESS-lösenord: "

#: modules/pam_stress/pam_stress.c:492
msgid "Retype new STRESS password: "
msgstr "Ange nytt STRESS-lösenord igen: "

#: modules/pam_stress/pam_stress.c:521
msgid "Verification mis-typed; password unchanged"
msgstr "Felskriven verifikation, lösenord oförändrat"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:541 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:596
#, c-format
msgid "Account temporary locked (%ld seconds left)"
msgstr "Kontot är temporärt låst (%ld sekunder kvar)"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:566 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:575
#, c-format
msgid "Account locked due to %u failed logins"
msgstr "Kontot är låst på grund av %u misslyckade inloggningar"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:777 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:884
msgid "Authentication error"
msgstr "Autentiseringsfel"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:778 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:885
msgid "Service error"
msgstr "Tjänstefel"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:779 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:886
msgid "Unknown user"
msgstr "Okänd användare"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:780 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:887
msgid "Unknown error"
msgstr "Okänt fel"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:796 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:906
#, c-format
msgid "%s: Bad number given to --reset=\n"
msgstr "%s: Felaktigt nummer till --reset=\n"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:800 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:910
#, c-format
msgid "%s: Unrecognised option %s\n"
msgstr "%s: Okänd flagga %s\n"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:812
#, c-format
msgid ""
"%s: [--file rooted-filename] [--user username] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
msgstr ""
"%s: [--file absolut-filnamn] [--user användarnamn] [--reset[=n]] [--quiet]\n"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:886 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:1036
#, c-format
msgid "%s: Can't reset all users to non-zero\n"
msgstr "%s: Kan inte ställa om alla användare till nollskilt värde\n"

#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:937
#, c-format
msgid "Login           Failures Latest failure     From\n"
msgstr ""

#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:953
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"%s: [-f rooted-filename] [--file rooted-filename]\n"
"   [-u username] [--user username]\n"
"   [-r] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
msgstr ""
"%s: [--file absolut-filnamn] [--user användarnamn] [--reset[=n]] [--quiet]\n"

#: modules/pam_timestamp/pam_timestamp.c:339
#, c-format
msgid "Access granted (last access was %ld seconds ago)."
msgstr ""

#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:235 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:257
msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
msgstr "Ditt konto har gått ut. Kontakta din systemadministratör"

#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:243
msgid "You are required to change your password immediately (root enforced)"
msgstr "Du måste ändra ditt lösenord omedelbart (påtvingat av root)"

#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:249
msgid "You are required to change your password immediately (password aged)"
msgstr "Du måste ändra ditt lösenord omedelbart (lösenord för gammalt)"

#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:270 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:277
#, c-format
msgid "Warning: your password will expire in %d day"
msgid_plural "Warning: your password will expire in %d days"
msgstr[0] "Varning: ditt lösenord går ut om %d dag"
msgstr[1] "Varning: ditt lösenord går ut om %d dagar"

#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not supported
#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:282
#, c-format
msgid "Warning: your password will expire in %d days"
msgstr "Varning: ditt lösenord går ut om %d dagar"

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:364
msgid "NIS password could not be changed."
msgstr "NIS-lösenord kunde inte ändras."

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:471
msgid "You must choose a longer password"
msgstr "Du måste välja ett längre lösenord"

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:576
#, c-format
msgid "Changing password for %s."
msgstr "Ändrar lösenord för %s."

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:587
msgid "(current) UNIX password: "
msgstr "(nuvarande) UNIX-lösenord: "

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:622
msgid "You must wait longer to change your password"
msgstr "Du måste vänta längre innan du kan ändra lösenord"

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:682
msgid "Enter new UNIX password: "
msgstr "Ange nytt UNIX-lösenord: "

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:683
msgid "Retype new UNIX password: "
msgstr "Ange nytt UNIX-lösenord igen: "

#~ msgid "has been already used"
#~ msgstr "har redan använts"

#, fuzzy
#~ msgid "Password has been used already. Choose another."
#~ msgstr "Lösenordet har redan används. Välj ett annat."

#~ msgid "Requested MLS level not in permitted range"
#~ msgstr "Begärd MLS-nivå utanför giltigt intervall"

#~ msgid "Error connecting to audit system."
#~ msgstr "Fel vid anslutning till granskningssystem."

#~ msgid "Error translating default context."
#~ msgstr "Fel vid översättning av standardkontext."

#~ msgid "Error translating selected context."
#~ msgstr "Fel vid översättning av kontext."

#~ msgid "Error sending audit message."
#~ msgstr "Fel vid sändande av granskningsmeddelande"

#~ msgid "Out of memory"
#~ msgstr "Slut på minne"