summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sv.po
blob: 442233484e55b24f8984e6a4e3fc67035ecc73ad (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
# @TITLE@
# Copyright (C) 2006, SUSE Linux GmbH, Nuremberg
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
# This file is distributed under the same license as @PACKAGE@ package. FIRST
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: @PACKAGE@\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/projects/pam\n"
"POT-Creation-Date: 2007-10-01 12:19+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-09-18 19:09+0200\n"
"Last-Translator: Novell Language <language@novell.com>\n"
"Language-Team: Novell Language <language@novell.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.10.1\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: libpam_misc/misc_conv.c:33
msgid "...Time is running out...\n"
msgstr "...Tiden är nästan slut...\n"

#: libpam_misc/misc_conv.c:34
msgid "...Sorry, your time is up!\n"
msgstr "...Tiden är ute!\n"

#: libpam_misc/misc_conv.c:342
#, c-format
msgid "erroneous conversation (%d)\n"
msgstr "felaktigt samtal (%d)\n"

#: libpam/pam_item.c:271
msgid "login:"
msgstr "inloggning:"

#: libpam/pam_strerror.c:40
msgid "Success"
msgstr "Lyckades"

#: libpam/pam_strerror.c:42
msgid "Critical error - immediate abort"
msgstr "Kritiskt fel - omedelbart avbrott"

#: libpam/pam_strerror.c:44
#, fuzzy
msgid "Failed to load module"
msgstr "Misslyckades med att ladda modulen \"%s\"."

#: libpam/pam_strerror.c:46
msgid "Symbol not found"
msgstr "Det gick inte att hitta symbolen"

#: libpam/pam_strerror.c:48
msgid "Error in service module"
msgstr "Fel i tjänstmodulen"

#: libpam/pam_strerror.c:50
msgid "System error"
msgstr "Systemfel"

#: libpam/pam_strerror.c:52
msgid "Memory buffer error"
msgstr "Minnesbuffertfel."

#: libpam/pam_strerror.c:54
msgid "Permission denied"
msgstr "Åtkomst nekas"

#: libpam/pam_strerror.c:56
msgid "Authentication failure"
msgstr "Autentiseringen misslyckades"

#: libpam/pam_strerror.c:58
msgid "Insufficient credentials to access authentication data"
msgstr ""
"Identifieringsuppgifterna är otillräckliga för åtkomst av autentiseringsdata"

#: libpam/pam_strerror.c:60
msgid "Authentication service cannot retrieve authentication info"
msgstr "Autentiseringstjänsten kan inte hämta autentiseringsinformation"

#: libpam/pam_strerror.c:62
msgid "User not known to the underlying authentication module"
msgstr "Den underliggande autentiseringsmodulen känner inte till användaren"

#: libpam/pam_strerror.c:64
msgid "Have exhausted maximum number of retries for service"
msgstr "Det maximala antalet nya försök för tjänsten har uppnåtts"

#: libpam/pam_strerror.c:66
msgid "Authentication token is no longer valid; new one required"
msgstr "Autentiseringstoken är inte längre tillräcklig. En ny token krävs"

#: libpam/pam_strerror.c:68
msgid "User account has expired"
msgstr "Användarkontot har upphört att gälla"

#: libpam/pam_strerror.c:70
msgid "Cannot make/remove an entry for the specified session"
msgstr "Det går inte att skapa/ta bort en post för den angivna sessionen"

#: libpam/pam_strerror.c:72
msgid "Authentication service cannot retrieve user credentials"
msgstr "Autentiseringstjänsten kan inte hämta användaruppgifter"

#: libpam/pam_strerror.c:74
msgid "User credentials expired"
msgstr "Användaruppgifterna har upphört att gälla"

#: libpam/pam_strerror.c:76
msgid "Failure setting user credentials"
msgstr "Det gick inte att ange användaruppgifter"

#: libpam/pam_strerror.c:78
msgid "No module specific data is present"
msgstr "Det finns inga modulspecifika data"

#: libpam/pam_strerror.c:80
msgid "Bad item passed to pam_*_item()"
msgstr "Ett ogiltigt objekt har skickats till pam_*_item() "

#: libpam/pam_strerror.c:82
msgid "Conversation error"
msgstr "Samtalsfel"

#: libpam/pam_strerror.c:84
msgid "Authentication token manipulation error"
msgstr "Fel på ändring av autentiseringstoken"

#: libpam/pam_strerror.c:86
msgid "Authentication information cannot be recovered"
msgstr "Det går inte att återställa autentiseringsinformationen"

#: libpam/pam_strerror.c:88
msgid "Authentication token lock busy"
msgstr "Autentiseringstokens lås är upptaget"

#: libpam/pam_strerror.c:90
msgid "Authentication token aging disabled"
msgstr "Åldrande av autentiseringstoken har inaktiverats"

#: libpam/pam_strerror.c:92
msgid "Failed preliminary check by password service"
msgstr "Lösenordstjänstens preliminära kontroll misslyckades"

#: libpam/pam_strerror.c:94
msgid "The return value should be ignored by PAM dispatch"
msgstr "Returvärdet ska ignoreras av PAM-sändningen"

#: libpam/pam_strerror.c:96
msgid "Module is unknown"
msgstr "Modulen är okänd"

#: libpam/pam_strerror.c:98
msgid "Authentication token expired"
msgstr "Autentiseringstoken har upphört att gälla"

#: libpam/pam_strerror.c:100
msgid "Conversation is waiting for event"
msgstr "Samtalet väntar för händelsen"

#: libpam/pam_strerror.c:102
msgid "Application needs to call libpam again"
msgstr "Programmet måste anropa libpam på nytt"

#: libpam/pam_strerror.c:105
msgid "Unknown PAM error"
msgstr "Okänt PAM-fel"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:64
#, c-format
msgid "New %s%spassword: "
msgstr "Nytt lösenord för %s%s: "

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:66
#, c-format
msgid "Retype new %s%spassword: "
msgstr "Ange det nya %s%s-lösenordet igen: "

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:67
msgid "Sorry, passwords do not match."
msgstr "Lösenorden stämmer inte överens."

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:432
msgid "is the same as the old one"
msgstr "är identiskt med det gamla"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:445
msgid "is a palindrome"
msgstr "är en palindrom"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:448
msgid "case changes only"
msgstr "endast ändringar i skiftläget"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:451
msgid "is too similar to the old one"
msgstr "är för likt det gamla"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:454
msgid "is too simple"
msgstr "är för enkelt"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:457
msgid "is rotated"
msgstr "är roterat"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:460
msgid "not enough character classes"
msgstr ""

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:498
msgid "has been already used"
msgstr "har redan använts"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:526
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:977
msgid "No password supplied"
msgstr "Inget lösenord har angetts"

# password dialog title
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:526
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:977
msgid "Password unchanged"
msgstr "Lösenordet har inte ändrats"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:549
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:676
#, c-format
msgid "BAD PASSWORD: %s"
msgstr "DÅLIGT LÖSENORD: %s"

#: modules/pam_exec/pam_exec.c:118
#, c-format
msgid "%s failed: exit code %d"
msgstr ""

#: modules/pam_exec/pam_exec.c:126
#, c-format
msgid "%s failed: caught signal %d%s"
msgstr ""

#: modules/pam_exec/pam_exec.c:134
#, c-format
msgid "%s failed: unknown status 0x%x"
msgstr ""

#. TRANSLATORS: "strftime options for date of last login"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:190
msgid " %a %b %e %H:%M:%S %Z %Y"
msgstr "%a %b %e %H:%M:%S %Z %Y"

#. TRANSLATORS: " from <host>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:199
#, c-format
msgid " from %.*s"
msgstr "från %.*s"

#. TRANSLATORS: " on <terminal>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:211
#, c-format
msgid " on %.*s"
msgstr "på %.*s"

#. TRANSLATORS: "Last login: <date> from <host> on <terminal>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:220
#, c-format
msgid "Last login:%s%s%s"
msgstr "Senaste inloggningen:%s%s%s"

#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:226
msgid "Welcome to your new account!"
msgstr "Välkommen till ditt nya konto!"

#: modules/pam_limits/pam_limits.c:698
#, c-format
msgid "Too many logins for '%s'."
msgstr "För många inloggningar för %s."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:313
msgid "No mail."
msgstr "Inga e-postmeddelanden."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:316
msgid "You have new mail."
msgstr "Du har nya e-postmeddelanden."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:319
msgid "You have old mail."
msgstr "Du har gamla e-postmeddelanden."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:323
msgid "You have mail."
msgstr "Du har e-postmeddelanden."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:330
#, c-format
msgid "You have no mail in folder %s."
msgstr "Du har inga e-postmeddelanden i mappen %s."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:334
#, c-format
msgid "You have new mail in folder %s."
msgstr "Du har nya e-postmeddelanden i mappen %s."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:338
#, c-format
msgid "You have old mail in folder %s."
msgstr "Du har gamla e-postmeddelanden i mappen %s."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:343
#, c-format
msgid "You have mail in folder %s."
msgstr "Du har e-postmeddelanden i mappen %s."

#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:142
#, c-format
msgid "Creating directory '%s'."
msgstr ""

#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:147
#, c-format
msgid "Unable to create directory %s: %m"
msgstr ""

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:94
msgid "Error connecting to audit system."
msgstr ""

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:98
#, fuzzy
msgid "Error translating default context."
msgstr "Standardkontexten är %s. \n"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:102
msgid "Error translating selected context."
msgstr ""

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:113
msgid "Error sending audit message."
msgstr ""

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:164
#, fuzzy
msgid "Would you like to enter a security context? [N] "
msgstr "Vill du ange en säkerhetskontext? [j]"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:181 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:265
#, fuzzy
msgid "role:"
msgstr "roll: "

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:193 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:282
#, fuzzy
msgid "level:"
msgstr "nivå: "

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:206 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:313
msgid "Not a valid security context"
msgstr "Säkerhetskontexten är ogiltig"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:251
#, fuzzy, c-format
msgid "Default Security Context %s\n"
msgstr "Säkerhetskontexten %s har tilldelats"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:255
#, fuzzy
msgid "Would you like to enter a different role or level?"
msgstr "Vill du ange en säkerhetskontext? [j]"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:269
#, c-format
msgid "No default type for role %s\n"
msgstr ""

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:512
msgid "Out of memory"
msgstr ""

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:520 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:522
#, c-format
msgid "Unable to get valid context for %s"
msgstr ""

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:578
msgid "Requested MLS level not in permitted range"
msgstr ""

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:628
#, c-format
msgid "Security Context %s Assigned"
msgstr "Säkerhetskontexten %s har tilldelats"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:649
#, fuzzy, c-format
msgid "Key Creation Context %s Assigned"
msgstr "Säkerhetskontexten %s har tilldelats"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:99
#, c-format
msgid "failed to initialize PAM\n"
msgstr "Det gick inte att initiera PAM\n"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:105
#, c-format
msgid "failed to pam_set_item()\n"
msgstr "pam_set_item() misslyckades\n"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:133
#, c-format
msgid "login: failure forking: %m"
msgstr "inloggning: forking misslyckades: %m"

#: modules/pam_stress/pam_stress.c:476
#, fuzzy, c-format
msgid "Changing STRESS password for %s."
msgstr "STRESS-lösenordet ändras för"

#: modules/pam_stress/pam_stress.c:490
msgid "Enter new STRESS password: "
msgstr "Ange ett nytt STRESS-lösenord: "

#: modules/pam_stress/pam_stress.c:493
msgid "Retype new STRESS password: "
msgstr "Ange det nya STRESS-lösenordet igen: "

#: modules/pam_stress/pam_stress.c:522
msgid "Verification mis-typed; password unchanged"
msgstr "Verifieringen misslyckades. Lösenordet har inte ändrats"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:741
msgid "Authentication error"
msgstr "Autentiseringsfel"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:742
msgid "Service error"
msgstr "Fel på tjänst"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:743
msgid "Unknown user"
msgstr "Okänd användare"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:744
msgid "Unknown error"
msgstr "Okänt fel"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:760
#, c-format
msgid "%s: Bad number given to --reset=\n"
msgstr "%s: Ett ogiltigt nummer skickades till --reset=\n"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:764
#, c-format
msgid "%s: Unrecognised option %s\n"
msgstr "%s: Alternativet %s är okänt\n"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:776
#, c-format
msgid ""
"%s: [--file rooted-filename] [--user username] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
msgstr ""
"%s: [--file filnamn-med-rot] [--user användarnamn] [--reset[=n]] [--quiet]\n"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:850
#, c-format
msgid "%s: Can't reset all users to non-zero\n"
msgstr ""
"%s: Det går inte att återställa alla användare till något annat än noll\n"

#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:274 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:301
msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
msgstr "Ditt konto har upphört att gälla. Kontakta systemadministratören."

#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:283
msgid "You are required to change your password immediately (root enforced)"
msgstr "Du måste ändra lösenord omedelbart (tvingad av root)"

#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:310
msgid "You are required to change your password immediately (password aged)"
msgstr "Du måste ändra lösenord omedelbart (lösenordet är för gammalt)"

#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:323 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:330
#, fuzzy, c-format
msgid "Warning: your password will expire in %d day"
msgid_plural "Warning: your password will expire in %d days"
msgstr[0] "Varning: lösenordet upphör att gälla om %d dag%.2ar"
msgstr[1] "Varning: lösenordet upphör att gälla om %d dag%.2ar"

#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not support
#. ed
#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:336
#, fuzzy, c-format
msgid "Warning: your password will expire in %d days"
msgstr "Varning: lösenordet upphör att gälla om %d dag%.2ar"

#: modules/pam_unix/pam_unix_auth.c:159 modules/pam_userdb/pam_userdb.c:61
msgid "Password: "
msgstr "Lösenord: "

# password dialog title
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:821
msgid "NIS password could not be changed."
msgstr "Det gick inte att ändra NIS-lösenordet"

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:998
msgid "You must choose a longer password"
msgstr "Du måste välja ett längre lösenord"

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:1003
msgid "Password has been already used. Choose another."
msgstr "Lösenordet har redan använts. Välj ett annat."

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:1103
#, fuzzy, c-format
msgid "Changing password for %s."
msgstr "STRESS-lösenordet ändras för"

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:1114
msgid "(current) UNIX password: "
msgstr "(aktuellt) UNIX-lösenord: "

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:1149
msgid "You must wait longer to change your password"
msgstr "Du måste vänta längre innan du ändrar ditt lösenord"

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:1209
msgid "Enter new UNIX password: "
msgstr "Ange ett nytt UNIX-lösenord: "

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:1210
msgid "Retype new UNIX password: "
msgstr "Ange det nya UNIX-lösenordet igen: "

#~ msgid "Do you want to choose a different one? [n]"
#~ msgstr "Vill du välja en annan? [n]"

#~ msgid "Enter number of choice: "
#~ msgstr "Ange önskat nummer: "

#~ msgid "type: "
#~ msgstr "typ: "

#~ msgid "dlopen() failure"
#~ msgstr "dlopen() misslyckades"