summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/plugins-alternative/Themes/Supercopier/Languages/hu
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'plugins-alternative/Themes/Supercopier/Languages/hu')
-rw-r--r--plugins-alternative/Themes/Supercopier/Languages/hu/translation.ts328
1 files changed, 328 insertions, 0 deletions
diff --git a/plugins-alternative/Themes/Supercopier/Languages/hu/translation.ts b/plugins-alternative/Themes/Supercopier/Languages/hu/translation.ts
new file mode 100644
index 0000000..bc36d92
--- /dev/null
+++ b/plugins-alternative/Themes/Supercopier/Languages/hu/translation.ts
@@ -0,0 +1,328 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<!DOCTYPE TS>
+<TS version="2.0" language="hu">
+<context>
+ <name>Themes</name>
+ <message>
+ <location filename="../../interface.cpp" line="180"/>
+ <source>Buy the Ultimate version to fund development</source>
+ <translation>Vásárold meg az Ultimate verziót a fejlesztés támogatásához</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../interface.cpp" line="262"/>
+ <source>File %1/%2, size: %3/%4</source>
+ <translation>Fájl %1/%2, méret: %3/%4</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../interface.cpp" line="476"/>
+ <source>Copy list</source>
+ <translation>Lista másolása</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../interface.cpp" line="478"/>
+ <source>Move list</source>
+ <translation>Lista mozgatása</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../interface.cpp" line="899"/>
+ <source>Don&apos;t close if errors are found</source>
+ <translation>Ne zárja be, ha hiba történik</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../interface.cpp" line="900"/>
+ <source>Never close</source>
+ <translation>Sose zárja be</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../interface.cpp" line="901"/>
+ <source>Always close</source>
+ <translation>Mindig zárja be</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../interface.cpp" line="903"/>
+ <source>File Name, 0KB</source>
+ <translation>Fájlnév, 0KB</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../interface.cpp" line="1086"/>
+ <location filename="../../interface.cpp" line="1098"/>
+ <location filename="../../interface.cpp" line="1110"/>
+ <source>Select a color</source>
+ <translation>Válassz egy színt</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../interface.cpp" line="1185"/>
+ <location filename="../../interface.cpp" line="1189"/>
+ <location filename="../../interface.cpp" line="1191"/>
+ <source>%1 %2% of %3</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>ThemesFactory</name>
+ <message>
+ <location filename="../../factory.cpp" line="197"/>
+ <source>Don&apos;t close if errors are found</source>
+ <translation>Ne zárja be, ha hiba történik</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../factory.cpp" line="198"/>
+ <source>Never close</source>
+ <translation>Sose zárja be</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../factory.cpp" line="199"/>
+ <source>Always close</source>
+ <translation>Mindig zárja be</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../factory.cpp" line="386"/>
+ <location filename="../../factory.cpp" line="401"/>
+ <location filename="../../factory.cpp" line="416"/>
+ <source>Select a color</source>
+ <translation>Válassz egy színt</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>interfaceCopy</name>
+ <message>
+ <location filename="../../interface.ui" line="35"/>
+ <source>From:</source>
+ <translation>Forrás:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../interface.ui" line="72"/>
+ <source>To:</source>
+ <translation>Cél:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../interface.ui" line="125"/>
+ <source>Close at the end of the transfers</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../interface.ui" line="223"/>
+ <source>&amp;More</source>
+ <translation>&amp;Több</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../interface.ui" line="243"/>
+ <source>&amp;Pause</source>
+ <translation>&amp;Szünet</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../interface.ui" line="257"/>
+ <source>&amp;Skip</source>
+ <translation>&amp;Kihagy</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../interface.ui" line="268"/>
+ <source>&amp;Cancel</source>
+ <translation>&amp;Mégse</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../interface.ui" line="326"/>
+ <source>Transfer list</source>
+ <translation>Átviteli lista</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../interface.ui" line="618"/>
+ <source>Previous</source>
+ <translation>Előző</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../interface.ui" line="625"/>
+ <source>Next</source>
+ <translation>Következő</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../interface.ui" line="738"/>
+ <source>Interface</source>
+ <translation>Kezelőfelület</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../interface.ui" line="349"/>
+ <source>Move the selected items to the top</source>
+ <translation>Kijelölések elemek mozgatása legfelülre</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Close on transfer completion</source>
+ <translation type="obsolete">Átvitel végeztével zárja be</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../interface.ui" line="283"/>
+ <source>Limit copy speed to:</source>
+ <translation>Másolási sebesség korlátozása:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../interface.ui" line="375"/>
+ <source>Move up the selected items</source>
+ <translation>Kijelölt elemek mozgatása fel</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../interface.ui" line="401"/>
+ <source>Move down the selected items</source>
+ <translation>Kijelölt elemek mozgatása le</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../interface.ui" line="427"/>
+ <source>Move the selected items to the bottom</source>
+ <translation>Kijelölések elemek mozgatása legalulra</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../interface.ui" line="453"/>
+ <source>Add file/folder</source>
+ <translation>Fájl/mappa hozzáadása</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../interface.ui" line="482"/>
+ <source>Delete the selected items</source>
+ <translation>Kijelölt elemek törlése</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../interface.ui" line="508"/>
+ <source>Search</source>
+ <translation>Keresés</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../interface.ui" line="537"/>
+ <source>Export the transfer list</source>
+ <translation>Átviteli lista exportálása</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../interface.ui" line="563"/>
+ <source>Import the transfer list</source>
+ <translation>Átviteli lista importálása</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../interface.ui" line="660"/>
+ <location filename="../../interface.ui" line="729"/>
+ <source>Error</source>
+ <translation>Hiba</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../interface.ui" line="680"/>
+ <source>Export the errors into transfer list</source>
+ <translation>Hibák exportálása az átviteli listába</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../interface.ui" line="719"/>
+ <source>Source</source>
+ <translation>Forrás</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../interface.ui" line="724"/>
+ <source>Destination</source>
+ <translation>Cél</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../interface.ui" line="775"/>
+ <source>Add file</source>
+ <translation>Fájl hozzáadása</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../interface.ui" line="784"/>
+ <source>Add folder</source>
+ <translation>Mappa hozzáadása</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../interface.ui" line="793"/>
+ <source>Move file(s)</source>
+ <translation>Fájl(ok) mozgatása</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../interface.ui" line="802"/>
+ <source>Move folder</source>
+ <translation>Mappa mozgatása</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../interface.ui" line="811"/>
+ <source>Copy file(s)</source>
+ <translation>Fájl(ok) másolása</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../interface.ui" line="820"/>
+ <source>Copy folder</source>
+ <translation>Mappa másolása</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>themesOptions</name>
+ <message>
+ <location filename="../../themesOptions.ui" line="230"/>
+ <source>Show dual progression</source>
+ <translation>Páros folyamat mutatása</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../themesOptions.ui" line="172"/>
+ <source>Show speed as main information</source>
+ <translation>Sebesség mutatása, mint fő információ</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../themesOptions.ui" line="35"/>
+ <source>Use</source>
+ <translation>Használ</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../themesOptions.ui" line="41"/>
+ <source>Start with the &quot;more button&quot; pushed</source>
+ <translation>Indítás a &quot;több gomb&quot; lenyomásával</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../themesOptions.ui" line="61"/>
+ <source>Minimize on close to systray</source>
+ <translation>Bezáráskor minimalizálás a tálcára</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../themesOptions.ui" line="71"/>
+ <source>At the end of the copy</source>
+ <translation>A másolás befejezésekor</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../themesOptions.ui" line="97"/>
+ <location filename="../../themesOptions.ui" line="121"/>
+ <source>Limit copy speed to</source>
+ <translation>Másolási sebesség korlátozása</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../themesOptions.ui" line="259"/>
+ <source>Click to edit the color</source>
+ <translation>Kattints a szín szerkesztéséhez</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../themesOptions.ui" line="131"/>
+ <source> KB/s</source>
+ <translation> KB/s</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../themesOptions.ui" line="166"/>
+ <source>Informations</source>
+ <translation>Információk</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../themesOptions.ui" line="204"/>
+ <source>Display</source>
+ <translation>Megjelenítés</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../themesOptions.ui" line="210"/>
+ <source>Speed with progress bar</source>
+ <translation>Sebesség folyamatsávval</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../themesOptions.ui" line="240"/>
+ <source>Progression color</source>
+ <translation>Folyamat színe</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../themesOptions.ui" line="220"/>
+ <source>Show progression in the title</source>
+ <translation>Folyamat mutatása a címsorban</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../themesOptions.ui" line="51"/>
+ <source>Always on top</source>
+ <translation>Mindig legfelül</translation>
+ </message>
+</context>
+</TS>