summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/packaging/pkgsrc/net/radsecproxy/files
Commit message (Collapse)AuthorAge
* Clean up top dir.Linus Nordberg2013-01-22
|
* NetBSD-fikser:kolla2008-06-04
| | | | | | | | | | | | | | | * Bruker do-patch med sed for å endre default konfigfil fra /etc/radsecproxy.conf til /usr/pkg/etc/radsecproxy.conf * Endret i rc.d-script til å droppe "-c /usr/pkg/etc/radsecproxy.conf" siden det nå er default. * Kompilér og installér catgconf som radsecproxy-catgconf, catgconf høres ut som det har noe med GNOME gconf å gjøre * distinfo for trunk er meningsløs likevel, man får heller kjøre "make makesum" manuelt git-svn-id: https://svn.testnett.uninett.no/radsecproxy/trunk@278 e88ac4ed-0b26-0410-9574-a7f39faa03bf
* Kosmetiske endringer:kolla2008-06-03
| | | | | | | | * "#! /bin/sh" i stedet for "#!/bin/sh" jamfør "4 byte"-regelen * Konsekvent bruk av ${var} i stedet for $var git-svn-id: https://svn.testnett.uninett.no/radsecproxy/trunk@276 e88ac4ed-0b26-0410-9574-a7f39faa03bf
* Bare restart dersom -p exiter 0kolla2008-06-03
| | | | git-svn-id: https://svn.testnett.uninett.no/radsecproxy/trunk@275 e88ac4ed-0b26-0410-9574-a7f39faa03bf
* Ups...kolla2007-11-05
| | | | git-svn-id: https://svn.testnett.uninett.no/radsecproxy/trunk@194 e88ac4ed-0b26-0410-9574-a7f39faa03bf
* Fjernet gamle gentoo-greierkolla2007-11-05
Lagt til portage (gentoo) med de ulike versjonene Lagt til pkgsrc som brukes blant annet av NetBSD git-svn-id: https://svn.testnett.uninett.no/radsecproxy/trunk@193 e88ac4ed-0b26-0410-9574-a7f39faa03bf