summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/debian/po/bg.po
diff options
context:
space:
mode:
authorSteve Langasek <vorlon@debian.org>2009-03-04 11:38:23 -0800
committerSteve Langasek <vorlon@debian.org>2019-01-08 19:41:17 -0800
commit0ed6f7fa82fedcd1bc278691df33eb002ca0c2ce (patch)
tree393a0ca49c8d07f7c4fa70dbf824a9405e065d8f /debian/po/bg.po
parent0f558c519b4af1a6d711b7c464d335d593b8ac23 (diff)
* Updated debconf translations:
- Bulgarian, thanks to Damyan Ivanov <dmn@debian.org> (closes: #518121)
Diffstat (limited to 'debian/po/bg.po')
-rw-r--r--debian/po/bg.po23
1 files changed, 17 insertions, 6 deletions
diff --git a/debian/po/bg.po b/debian/po/bg.po
index df7c7147..a3e63545 100644
--- a/debian/po/bg.po
+++ b/debian/po/bg.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: bg\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pam@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-02-28 13:06-0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-01-02 00:17+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-03-04 11:30+0200\n"
"Last-Translator: Damyan Ivanov <dmn@debian.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -80,7 +80,7 @@ msgstr "Ще трябва сами да ги стартирате чрез „/e
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:1001
msgid "PAM profiles to enable:"
-msgstr ""
+msgstr "Разрешаване на PAM профили:"
#. Type: multiselect
#. Description
@@ -91,6 +91,10 @@ msgid ""
"allowing configuration of additional actions to take when starting user "
"sessions."
msgstr ""
+"Модулите за идентификация (PAM, Pluggable Authentication Modules) управляват "
+"идентификацията, оторизацията и промяната на паролите. Те дават и възможност "
+"за изпълняване на допълнителни действия при стартиране на нови потребителски "
+"сесии."
#. Type: multiselect
#. Description
@@ -100,12 +104,15 @@ msgid ""
"adjust the behavior of all PAM-using applications on the system. Please "
"indicate which of these behaviors you wish to enable."
msgstr ""
+"Някои пакети с PAM модули предлагат „профили“, чрез които може да се промени "
+"поведението на всички приложения, използващи PAM. Изберете кои от профилите "
+"желаете да разрешите."
#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid "Incompatible PAM profiles selected."
-msgstr ""
+msgstr "Избрани са несъвместими PAM профили."
#. Type: error
#. Description
@@ -113,19 +120,19 @@ msgstr ""
#. PAM profile names.
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid "The following PAM profiles cannot be used together:"
-msgstr ""
+msgstr "Следните PAM профили не могат да се използват едновременно:"
#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid "Please select a different set of modules to enable."
-msgstr ""
+msgstr "Изберете друга група профили."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:3001
msgid "Override local changes to /etc/pam.d/common-*?"
-msgstr ""
+msgstr "Отмяна на локалните промени в /etc/pam.d/common-*?"
#. Type: boolean
#. Description
@@ -137,6 +144,10 @@ msgid ""
"decline this option, you will need to manage your system's authentication "
"configuration by hand."
msgstr ""
+"Някои от файловете /etc/pam.d/common-{auth,account,password,session} са "
+"променени от администратора. Укажете дали желаете променените файлове да "
+"бъдат презаписани и да се използват настройките доставени със системата. Ако "
+"откажете ще трябва ръчно да настроите PAM."
#. Type: error
#. Description