summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/modules/pam_umask/pam_umask.8.xml
Commit message (Expand)AuthorAge
* pam_umask: correct the documentation of GECOS field parsingTomas Mraz2012-06-27
* Relevant BUGIDs: 3004656Thorsten Kukuk2010-06-22
* Relevant BUGIDs:Tomas Mraz2009-06-01
* Relevant BUGIDs:Thorsten Kukuk2008-08-18
* Relevant BUGIDs: Debian bug #470137Steve Langasek2008-07-27
* Relevant BUGIDs:Thorsten Kukuk2006-08-06
* Relevant BUGIDs:Thorsten Kukuk2006-06-09
* Relevant BUGIDs:Thorsten Kukuk2006-05-30