summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/debian/po/pl.po
blob: 00cbdae5ee3b12c285d2d4aa51850f97698dad6b (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
# Copyright (C) 2011
# This file is distributed under the same license as the pam package.
#
# Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pam@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-10-30 15:05-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2012-01-26 12:07+0100\n"
"Last-Translator: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid "Services to restart for PAM library upgrade:"
msgstr ""
"Usługi które mają być zrestartowane, w związku z aktualizacją biblioteki PAM:"

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid ""
"Most services that use PAM need to be restarted to use modules built for "
"this new version of libpam.  Please review the following space-separated "
"list of init.d scripts for services to be restarted now, and correct it if "
"needed."
msgstr ""
"Większość usług używających PAM musi być zrestartowana, aby używać modułów "
"zbudowanych do tej nowej wersji libpam. Proszę przeglądnąć poniższą listę "
"skryptów init.d (oddzieloną spacjami), pod kątem usług które mają być teraz "
"zrestartowane, i poprawić ją jeśli zachodzi taka potrzeba."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
msgid "Display manager must be restarted manually"
msgstr "Menedżer logowania musi być zrestartowany ręcznie"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
msgid ""
"The wdm and xdm display managers require a restart for the new version of "
"libpam, but there are X login sessions active on your system that would be "
"terminated by this restart.  You will therefore need to restart these "
"services by hand before further X logins will be possible."
msgstr ""
"Menedżery logowania wdm i xdm wymagają restartu z powodu nowej wersji "
"libpam, ale występują aktywne sesje logowania X, które mogą być przerwane "
"przez ten restart. Będzie istniała potrzeba ręcznego restartu tych usług, "
"aby kolejne logowania X stały się możliwe."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid "Failure restarting some services for PAM upgrade"
msgstr "Nie udało się zrestartować niektórych usług w celu aktualizacji PAM"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid ""
"The following services could not be restarted for the PAM library upgrade:"
msgstr ""
"Następujące usługi nie mogły zostać zrestartowane z celu aktualizacji PAM:"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid ""
"You will need to start these manually by running '/etc/init.d/<service> "
"start'."
msgstr ""
"Należy zrestartować te usługi ręcznie, przez wykonanie \"/etc/init.d/"
"<usługa> start\""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam0g.templates:4001
msgid "Restart services during package upgrades without asking?"
msgstr "Zrestartować usługi podczas aktualizacji pakietu bez pytania?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam0g.templates:4001
msgid ""
"There are services installed on your system which need to be restarted when "
"certain libraries, such as libpam, libc, and libssl, are upgraded. Since "
"these restarts may cause interruptions of service for the system, you will "
"normally be prompted on each upgrade for the list of services you wish to "
"restart.  You can choose this option to avoid being prompted; instead, all "
"necessary restarts will be done for you automatically so you can avoid being "
"asked questions on each library upgrade."
msgstr ""
"Niektóre z zainstalowanych usług wymagają restartu, gdy są aktualizowane "
"określone biblioteki (np. libpam, libc i libss1). Ponieważ restarty mogą "
"spowodować przerwanie tych usług, użytkownik jest zwykle pytany podczas "
"każdej aktualizacji o listę usług, które chce zrestartować. Można wybrać tę "
"opcję, aby zapobiec takim pytaniom; wtedy wszystkie potrzebne restarty "
"odbędą się automatycznie, a użytkownik uniknie pytania przy każdej "
"aktualizacji biblioteki."

#. Type: title
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:1001
msgid "PAM configuration"
msgstr "Konfiguracja PAM"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid "PAM profiles to enable:"
msgstr "Profile PAM do włączenia:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid ""
"Pluggable Authentication Modules (PAM) determine how authentication, "
"authorization, and password changing are handled on the system, as well as "
"allowing configuration of additional actions to take when starting user "
"sessions."
msgstr ""
"Pluggable Authentication Modules (PAM) określa, jak obsługiwane jest przez "
"system uwierzytelnienie, autoryzacja i zmiana hasła, jak również pozwala na "
"konfigurację dodatkowych akcji do podjęcia podczas uruchamiania sesji "
"użytkownika."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid ""
"Some PAM module packages provide profiles that can be used to automatically "
"adjust the behavior of all PAM-using applications on the system.  Please "
"indicate which of these behaviors you wish to enable."
msgstr ""
"Niektóre moduły PAM dostarczają profile, które mogą być użyte do "
"automatycznego dostosowania zachowania wszystkich aplikacji używających PAM "
"w systemie. Proszę określić, które z tych zachowań mają być włączone."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:3001
msgid "Incompatible PAM profiles selected."
msgstr "Wybrano niezgodne profile PAM."

#. Type: error
#. Description
#. This paragraph is followed by a (currently) non-translatable list of
#. PAM profile names.
#: ../libpam-runtime.templates:3001
msgid "The following PAM profiles cannot be used together:"
msgstr "Następujące profile PAM nie mogą być używane razem:"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:3001
msgid "Please select a different set of modules to enable."
msgstr "Proszę wybrać inny zestaw modułów do włączenia."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:4001
msgid "Override local changes to /etc/pam.d/common-*?"
msgstr "Nadpisać lokalne zmiany w /etc/pam.d/common-*?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:4001
msgid ""
"One or more of the files /etc/pam.d/common-{auth,account,password,session} "
"have been locally modified.  Please indicate whether these local changes "
"should be overridden using the system-provided configuration.  If you "
"decline this option, you will need to manage your system's authentication "
"configuration by hand."
msgstr ""
"Jeden lub więcej plików /etc/pam.d/common-{auth,account,password,session}, "
"zostało lokalnie zmodyfikowanych. Proszę określić, czy zmiany te powinny "
"zostać nadpisane przez konfigurację dostarczaną z systemem. W przypadku "
"braku zgody użytkownika, konieczne będzie ręczne zarządzanie systemową "
"konfiguracją uwierzytelniania."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:5001
msgid "No PAM profiles have been selected."
msgstr "Nie wybrano żadnych profili PAM."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:5001
msgid ""
"No PAM profiles have been selected for use on this system.  This would grant "
"all users access without authenticating, and is not allowed.  Please select "
"at least one PAM profile from the available list."
msgstr ""
"Nie wybrano żadnych profili PAM, które mają być używane przez system. Dałoby "
"to dostęp wszystkim użytkownikom bez uwierzytelniania, co nie jest "
"dozwolone. Proszę wybrać przynajmniej jeden profil PAM z dostępnej listy."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:1001
msgid "xscreensaver and xlockmore must be restarted before upgrading"
msgstr "xscreensaver i xlockmore muszą zostać zrestartowane przed aktualizacją"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:1001
msgid ""
"One or more running instances of xscreensaver or xlockmore have been "
"detected on this system.  Because of incompatible library changes, the "
"upgrade of the libpam-modules package will leave you unable to authenticate "
"to these programs.  You should arrange for these programs to be restarted or "
"stopped before continuing this upgrade, to avoid locking your users out of "
"their current sessions."
msgstr ""
"Wykryto jedną lub więcej działających kopii programu xscreensaver lub "
"xlockmore. Z powodu niekompatybilnych zmian biblioteki, aktualizacja pakietu "
"libpam-modules uniemożliwiła by autoryzację użytkownika do tych programów. "
"Należy zrestartować lub zatrzymać te programy przed aktualizacją, aby "
"zapobiec utknięciu użytkowników poza ich aktualnymi sesjami."