summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/debian/po/sk.po
blob: 6df4fe3d098c77bff3ca2a7d58c59b0e10cfa9c7 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
# Slovak translation of pam
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the pam package.
# Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2008.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pam\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pam@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-08-03 22:43-0700\n"
"PO-Revision-Date: \n"
"Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid "Services to restart for PAM library upgrade:"
msgstr "Pri aktualizácii knižnice PAM reštartovať nasledovné služby:"

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid ""
"Most services that use PAM need to be restarted to use modules built for "
"this new version of libpam.  Please review the following space-separated "
"list of init.d scripts for services to be restarted now, and correct it if "
"needed."
msgstr ""
"Väčšinu služieb využívajúcich PAM je potrebné reštartovať, aby začali "
"používať moduly zostavené pre túto novú verziu libpam. Prosím, skontrolujte "
"nasledovný zoznam init.d skriptov (oddelené čiarkami), ktoré sa majú teraz "
"reštartovať a ak je to potrebné, opravte ho."

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid ""
"Some other services such as xscreensaver, gnome-screensaver, and xlockmore "
"cannot be restarted for you.  You will not be able to authenticate to these "
"services until you restart them manually."
msgstr ""
"Niektoré ďalšie služby ako xscreensaver, gnome-screensaver a xlockmore nie "
"je možné automaticky reštartovať. Pokým tieto služby nereštartujete ručne, "
"nebudete sa voči nim môcť overovať."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
msgid "Display manager must be restarted manually"
msgstr "Správcu obrazovky je potrebné reštartovať ručne"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
msgid ""
"The kdm, wdm, and xdm display managers require a restart for the new version "
"of libpam, but there are X login sessions active on your system that would "
"be terminated by this restart.  You will therefore need to restart these "
"services by hand before further X logins will be possible."
msgstr ""
"Správcovia obrazovky kdm, wdm a xdm vyžadujú reštart kvôli novej verzii "
"libpam, ale na vašom systéme sú aktívne prihlasovacie relácie X, ktoré by "
"tento reštart ukončil. Preto tieto služby budete musieť reštartovať ručne "
"predtým, než bude možné uskutočniť ďalšie prihlásenie k X."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid "Failure restarting some services for PAM upgrade"
msgstr "Zlyhal reštart niektorých služieb pri aktualizácii PAM"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid ""
"The following services could not be restarted for the PAM library upgrade:"
msgstr ""
"Nasledovné služby nebolo možné reštartovať pri aktualizácii knižnice PAM:"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid ""
"You will need to start these manually by running '/etc/init.d/<service> "
"start'."
msgstr ""
"Budete ich musieť reštartovať ručne spustením „/etc/init.d/<service> start”."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:1001
msgid "PAM profiles to enable:"
msgstr ""

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:1001
msgid ""
"Pluggable Authentication Modules (PAM) determine how authentication, "
"authorization, and password changing are handled on the system, as well as "
"allowing configuration of additional actions to take when starting user "
"sessions."
msgstr ""

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:1001
msgid ""
"Some PAM module packages provide profiles that can be used to automatically "
"adjust the behavior of all PAM-using applications on the system.  Please "
"indicate which of these behaviors you wish to enable."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid "Incompatible PAM profiles selected."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid "The following PAM profiles cannot be used together:"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid "${conflicts}"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid "Please select a different set of modules to enable."
msgstr ""