summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sv.po
blob: 43dccd7e846cc715d385c7522506485d358cd180 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR Linux-PAM Project
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Christer Andersson <klamm@comhem.se>, 2007
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2009-2010
# Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>, 2012-2013
# Tomáš Mráz <tmraz@fedoraproject.org>, 2016. #zanata
# Andreas Henriksson <andreas+fedora@fatal.se>, 2020.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Linux-PAM\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://github.com/linux-pam/linux-pam/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-04-30 10:03+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-05-21 16:51+0000\n"
"Last-Translator: Andreas Henriksson <andreas+fedora@fatal.se>\n"
"Language-Team: Swedish <https://translate.fedoraproject.org/projects/"
"linux-pam/master/sv/>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Weblate 4.0.4\n"

#: libpam_misc/misc_conv.c:33
msgid "...Time is running out...\n"
msgstr "...Tiden håller på att ta slut...\n"

#: libpam_misc/misc_conv.c:34
msgid "...Sorry, your time is up!\n"
msgstr "...Tyvärr, din tid är ute!\n"

#: libpam_misc/misc_conv.c:346
#, c-format
msgid "erroneous conversation (%d)\n"
msgstr "felaktig konversation (%d)\n"

#: libpam/pam_get_authtok.c:39 modules/pam_exec/pam_exec.c:184
#: modules/pam_userdb/pam_userdb.c:65
msgid "Password: "
msgstr "Lösenord: "

#: libpam/pam_get_authtok.c:41
#, c-format
msgid "Current %s password: "
msgstr "Nuvarande %s lösenord: "

#: libpam/pam_get_authtok.c:42
msgid "Current password: "
msgstr "Nuvarande lösenord: "

#: libpam/pam_get_authtok.c:44
#, c-format
msgid "New %s password: "
msgstr "Nytt %s lösenord: "

#: libpam/pam_get_authtok.c:45
msgid "New password: "
msgstr "Nytt lösenord: "

#: libpam/pam_get_authtok.c:47
#, c-format
msgid "Retype new %s password: "
msgstr "Ange nytt %s lösenord igen: "

#: libpam/pam_get_authtok.c:48
msgid "Retype new password: "
msgstr "Ange nytt lösenord igen: "

#: libpam/pam_get_authtok.c:49
msgid "Sorry, passwords do not match."
msgstr "Tyvärr, lösenorden stämmer inte överens."

#: libpam/pam_get_authtok.c:142 libpam/pam_get_authtok.c:240
#, c-format
msgid "Retype %s"
msgstr "Ange %s igen"

#: libpam/pam_get_authtok.c:178 libpam/pam_get_authtok.c:258
msgid "Password change has been aborted."
msgstr "Ändring av lösenordet avbröts."

#: libpam/pam_item.c:311
msgid "login:"
msgstr "inloggning:"

#: libpam/pam_strerror.c:40
msgid "Success"
msgstr "Lyckades"

#: libpam/pam_strerror.c:42
msgid "Critical error - immediate abort"
msgstr "Kritiskt fel - avbryter omedelbart"

#: libpam/pam_strerror.c:44
msgid "Failed to load module"
msgstr "Misslyckades med att läsa in modulen"

#: libpam/pam_strerror.c:46
msgid "Symbol not found"
msgstr "Symbolen hittades inte"

#: libpam/pam_strerror.c:48
msgid "Error in service module"
msgstr "Fel i tjänstemodul"

#: libpam/pam_strerror.c:50
msgid "System error"
msgstr "Systemfel"

#: libpam/pam_strerror.c:52
msgid "Memory buffer error"
msgstr "Minnesbuffertfel"

#: libpam/pam_strerror.c:54
msgid "Permission denied"
msgstr "Åtkomst nekad"

#: libpam/pam_strerror.c:56
msgid "Authentication failure"
msgstr "Autentiseringsfel"

#: libpam/pam_strerror.c:58
msgid "Insufficient credentials to access authentication data"
msgstr "Otillräckliga inloggingsuppgifter för åtkomst av autentiseringsdata"

#: libpam/pam_strerror.c:60
msgid "Authentication service cannot retrieve authentication info"
msgstr "Autentiseringstjänsten kan inte hämta autentiseringsinformation"

#: libpam/pam_strerror.c:62
msgid "User not known to the underlying authentication module"
msgstr "Användaren är inte känd för underliggande autentiseringsmodul"

#: libpam/pam_strerror.c:64
msgid "Have exhausted maximum number of retries for service"
msgstr "Maximalt antal försök har gjorts för denna tjänst"

#: libpam/pam_strerror.c:66
msgid "Authentication token is no longer valid; new one required"
msgstr "Autentiseringselement är inte längre giltigt. Ett nytt behövs"

#: libpam/pam_strerror.c:68
msgid "User account has expired"
msgstr "Användarkontot har förfallit"

#: libpam/pam_strerror.c:70
msgid "Cannot make/remove an entry for the specified session"
msgstr "Kan inte skapa/ta bort en post för angiven session"

#: libpam/pam_strerror.c:72
msgid "Authentication service cannot retrieve user credentials"
msgstr "Autentiseringstjänst kan inte hämta användarreferenser"

#: libpam/pam_strerror.c:74
msgid "User credentials expired"
msgstr "Användarreferenser har förfallit"

#: libpam/pam_strerror.c:76
msgid "Failure setting user credentials"
msgstr "Misslyckades med att ange användarreferenser"

#: libpam/pam_strerror.c:78
msgid "No module specific data is present"
msgstr "Ingen modulspecifik data finns"

#: libpam/pam_strerror.c:80
msgid "Bad item passed to pam_*_item()"
msgstr "Ogiltigt objekt skickat till pam_*_item()"

#: libpam/pam_strerror.c:82
msgid "Conversation error"
msgstr "Konversationsfel"

#: libpam/pam_strerror.c:84
msgid "Authentication token manipulation error"
msgstr "Manipuleringsfel för autentiseringselement"

#: libpam/pam_strerror.c:86
msgid "Authentication information cannot be recovered"
msgstr "Autentiseringsinformation kan inte återställas"

#: libpam/pam_strerror.c:88
msgid "Authentication token lock busy"
msgstr "Autentiseringselementlås upptaget"

#: libpam/pam_strerror.c:90
msgid "Authentication token aging disabled"
msgstr "Åldrande av autentiseringselement inaktiverat"

#: libpam/pam_strerror.c:92
msgid "Failed preliminary check by password service"
msgstr "Lösenordstjänstens preliminära kontroll misslyckades"

#: libpam/pam_strerror.c:94
msgid "The return value should be ignored by PAM dispatch"
msgstr "Returvärdet borde ignoreras vid PAM-avsändande"

#: libpam/pam_strerror.c:96
msgid "Module is unknown"
msgstr "Modulen är okänd"

#: libpam/pam_strerror.c:98
msgid "Authentication token expired"
msgstr "Autentiseringselement har förfallit"

#: libpam/pam_strerror.c:100
msgid "Conversation is waiting for event"
msgstr "Konversation väntar på händelse"

#: libpam/pam_strerror.c:102
msgid "Application needs to call libpam again"
msgstr "Programmet behöver anropa libpam igen"

#: libpam/pam_strerror.c:105
msgid "Unknown PAM error"
msgstr "Okänt PAM-fel"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:614
msgid "is the same as the old one"
msgstr "är samma som det gamla"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:620
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:624
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:634
msgid "memory allocation error"
msgstr "minnesallokeringsfel"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:639
msgid "is a palindrome"
msgstr "är ett palindrom"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:642
msgid "case changes only"
msgstr "endast ändringar i gemener och versaler"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:645
msgid "is too similar to the old one"
msgstr "är för likt det gamla"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:648
msgid "is too simple"
msgstr "är för enkelt"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:651
msgid "is rotated"
msgstr "är roterat"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:654
msgid "not enough character classes"
msgstr "för få teckenklasser"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:657
msgid "contains too many same characters consecutively"
msgstr "innehåller för många tecken av samma sort i följd"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:660
msgid "contains too long of a monotonic character sequence"
msgstr "innehåller en för lång monoton teckensekvens"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:663
msgid "contains the user name in some form"
msgstr "innehåller användarnamnet i någon form"

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:697
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:566
msgid "No password has been supplied."
msgstr "Inget lösenord angavs."

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:698
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:567
msgid "The password has not been changed."
msgstr "Lösenordet har inte ändrats."

#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:718
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:800
#, c-format
msgid "BAD PASSWORD: %s"
msgstr "DÅLIGT LÖSENORD: %s"

#: modules/pam_exec/pam_exec.c:281
#, c-format
msgid "%s failed: exit code %d"
msgstr "%s misslyckades: slutstatus %d"

#: modules/pam_exec/pam_exec.c:290
#, c-format
msgid "%s failed: caught signal %d%s"
msgstr "%s misslyckades: fångade signalen %d%s"

#: modules/pam_exec/pam_exec.c:299
#, c-format
msgid "%s failed: unknown status 0x%x"
msgstr "%s misslyckades: okänd status 0x%x"

#: modules/pam_faillock/main.c:104
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [--dir /path/to/tally-directory] [--user username] [--reset]\n"
msgstr ""
"Användning: %s [--dir /sökväg/till/tally-katalog] [--user användarnamn] "
"[--reset]\n"

#: modules/pam_faillock/pam_faillock.c:649 modules/pam_tally/pam_tally.c:568
#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:577
#, c-format
msgid "The account is locked due to %u failed logins."
msgstr "Kontot är låst på grund av %u misslyckade inloggningar."

#: modules/pam_faillock/pam_faillock.c:654
#, c-format
msgid "(%d minutes left to unlock)"
msgstr "(%d minuter kvar till upplåsning)"

#. TRANSLATORS: "strftime options for date of last login"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:329 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:590
msgid " %a %b %e %H:%M:%S %Z %Y"
msgstr " %a %e %b %Y %H.%M.%S %Z"

#. TRANSLATORS: " from <host>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:338 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:599
#, c-format
msgid " from %.*s"
msgstr " från %.*s"

#. TRANSLATORS: " on <terminal>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:350 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:611
#, c-format
msgid " on %.*s"
msgstr " på %.*s"

#. TRANSLATORS: "Last login: <date> from <host> on <terminal>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:360
#, c-format
msgid "Last login:%s%s%s"
msgstr "Senaste inloggning:%s%s%s"

#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:366
msgid "Welcome to your new account!"
msgstr "Välkommen till ditt nya konto!"

#. TRANSLATORS: "Last failed login: <date> from <host> on <terminal>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:621
#, c-format
msgid "Last failed login:%s%s%s"
msgstr "Senaste misslyckade inloggning:%s%s%s"

#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:630 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:637
#, c-format
msgid "There was %d failed login attempt since the last successful login."
msgid_plural ""
"There were %d failed login attempts since the last successful login."
msgstr[0] ""
"Det har skett %d misslyckat inloggningsförsök sedan senaste korrekta "
"inloggning."
msgstr[1] ""
"Det har skett %d misslyckade inloggningsförsök sedan senaste korrekta "
"inloggning."

#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not supported
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:642
#, c-format
msgid "There were %d failed login attempts since the last successful login."
msgstr ""
"Det har skett %d misslyckade inloggningsförsök sedan senaste korrekta "
"inloggning."

#: modules/pam_limits/pam_limits.c:1090
#, c-format
msgid "There were too many logins for '%s'."
msgstr "För många inloggningar för '%s'."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:299
msgid "You have no mail."
msgstr "Du har inga brev."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:302
msgid "You have new mail."
msgstr "Du har nya brev."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:305
msgid "You have old mail."
msgstr "Du har gamla brev."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:309
msgid "You have mail."
msgstr "Du har brev."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:316
#, c-format
msgid "You have no mail in folder %s."
msgstr "Du har inga brev i katalogen %s."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:320
#, c-format
msgid "You have new mail in folder %s."
msgstr "Du har nya brev i katalogen %s."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:324
#, c-format
msgid "You have old mail in folder %s."
msgstr "Du har gamla brev i katalogen %s."

#: modules/pam_mail/pam_mail.c:329
#, c-format
msgid "You have mail in folder %s."
msgstr "Du har brev i katalogen %s."

#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:116
#, c-format
msgid "Creating directory '%s'."
msgstr "Skapar katalogen '%s'."

#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:183
#, c-format
msgid "Unable to create and initialize directory '%s'."
msgstr "Kunde inte skapa och initiera katalogen '%s'."

#: modules/pam_pwhistory/pam_pwhistory.c:220
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:592
msgid "Password has been already used. Choose another."
msgstr "Lösenordet har redan används. Välj ett annat."

#: modules/pam_pwhistory/pam_pwhistory.c:227
msgid "Password has been already used."
msgstr "Lösenordet har redan använts."

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:176
#, c-format
msgid "The default security context is %s."
msgstr "Standardsäkerhetskontexten är %s."

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:180
msgid "Would you like to enter a different role or level?"
msgstr "Vill du ange en annan roll eller nivå?"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:193
msgid "role:"
msgstr "roll:"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:197
#, c-format
msgid "There is no default type for role %s."
msgstr "Ingen standardttyp för %s-roll."

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:229
msgid "level:"
msgstr "nivå:"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:263
msgid "This is not a valid security context."
msgstr "Inte en giltig säkerhetskontext."

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:513
#, c-format
msgid "A valid context for %s could not be obtained."
msgstr "En giltig kontext för %s kunde inte erhållas."

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:633
#, c-format
msgid "Security context %s has been assigned."
msgstr "Säkerhetskontext %s tilldelad."

#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:649
#, c-format
msgid "Key creation context %s has been assigned."
msgstr "Nyckelskapandekontext %s tilldelad."

#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:99
#, c-format
msgid "failed to initialize PAM\n"
msgstr "misslyckades med att initiera PAM\n"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:105
#, c-format
msgid "failed to pam_set_item()\n"
msgstr "pam_set_item() misslyckades\n"

#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:133
#, c-format
msgid "login: failure forking: %m"
msgstr "inloggning: fel vid grening: %m"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:543 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:595
#, c-format
msgid "The account is temporarily locked (%ld seconds left)."
msgstr "Kontot är temporärt låst (%ld sekunder kvar)."

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:752 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:861
msgid "Authentication error"
msgstr "Autentiseringsfel"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:753 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:862
msgid "Service error"
msgstr "Tjänstefel"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:754 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:863
msgid "Unknown user"
msgstr "Okänd användare"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:755 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:864
msgid "Unknown error"
msgstr "Okänt fel"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:774 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:886
#, c-format
msgid "%s: Bad number given to --reset=\n"
msgstr "%s: Felaktigt nummer till --reset=\n"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:778 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:890
#, c-format
msgid "%s: Unrecognised option %s\n"
msgstr "%s: Okänd flagga %s\n"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:790
#, c-format
msgid ""
"%s: [--file rooted-filename] [--user username] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
msgstr ""
"%s: [--file absolut-filnamn] [--user användarnamn] [--reset[=n]] [--quiet]\n"

#: modules/pam_tally/pam_tally.c:864 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:1029
#, c-format
msgid "%s: Can't reset all users to non-zero\n"
msgstr "%s: Kan inte ställa om alla användare till nollskilt värde\n"

#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:918
#, c-format
msgid "Login      Failures Latest failure   From\n"
msgstr "Inloggning   Misslyck Senaste fel    Från\n"

#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:934
#, c-format
msgid ""
"%s: [-f rooted-filename] [--file rooted-filename]\n"
"  [-u username] [--user username]\n"
"  [-r] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
msgstr ""
"%s: [-f absolut-filnamn] [--file absolut-filnamn]\n"
"  [-u användarnamn] [--user användarnamn]\n"
"  [-r] [--reset[=n]] [--quiet]\n"

#: modules/pam_timestamp/pam_timestamp.c:360
#, c-format
msgid "Access has been granted (last access was %ld seconds ago)."
msgstr "Åtkomst godkänd (senaste åtkomst var %ld sekunder sedan)."

#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:232 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:254
msgid "Your account has expired; please contact your system administrator."
msgstr "Ditt konto har förfallit. Vänligen kontakta din systemadministratör."

#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:240
msgid ""
"You are required to change your password immediately (administrator "
"enforced)."
msgstr "Du måste ändra ditt lösenord omedelbart (påtvingat av administratör)."

#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:246
msgid ""
"You are required to change your password immediately (password expired)."
msgstr "Du måste ändra ditt lösenord omedelbart (lösenord för gammalt)."

#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:267 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:274
#, c-format
msgid "Warning: your password will expire in %d day."
msgid_plural "Warning: your password will expire in %d days."
msgstr[0] "Varning: ditt lösenord går ut om %d dag."
msgstr[1] "Varning: ditt lösenord går ut om %d dagar."

#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not supported
#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:279
#, c-format
msgid "Warning: your password will expire in %d days."
msgstr "Varning: ditt lösenord går ut om %d dagar."

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:468
msgid "NIS password could not be changed."
msgstr "NIS-lösenord kunde inte ändras."

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:584
msgid "You must choose a shorter password."
msgstr "Du måste välja ett kortare lösenord."

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:588
msgid "You must choose a longer password."
msgstr "Du måste välja ett längre lösenord."

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:695
#, c-format
msgid "Changing password for %s."
msgstr "Ändrar lösenord för %s."

#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:725
msgid "You must wait longer to change your password."
msgstr "Du måste vänta längre innan du kan ändra lösenord."