summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po
diff options
context:
space:
mode:
authorTomas Mraz <tm@t8m.info>2009-02-26 07:47:10 +0000
committerTomas Mraz <tm@t8m.info>2009-02-26 07:47:10 +0000
commitca06584b38da8c44c26da19399a1bfd802ef5ee4 (patch)
tree8ffcb9cec7a0b8ff83ca651dd8f327c3facc5fbc /po
parent48a26b6141fb6bf276208bc1a06f5105880e843e (diff)
Relevant BUGIDs:
Purpose of commit: translation Commit summary: --------------- 2009-02-26 Timur Birsh <taem@linukz.org> * po/LINGUAS: New Kazakh translation. * po/kk.po: New Kazakh translation.
Diffstat (limited to 'po')
-rw-r--r--po/LINGUAS1
-rw-r--r--po/kk.po583
2 files changed, 584 insertions, 0 deletions
diff --git a/po/LINGUAS b/po/LINGUAS
index b5930306..26953bff 100644
--- a/po/LINGUAS
+++ b/po/LINGUAS
@@ -13,6 +13,7 @@ hi
hu
it
ja
+kk
km
kn
ko
diff --git a/po/kk.po b/po/kk.po
new file mode 100644
index 00000000..792b0e5f
--- /dev/null
+++ b/po/kk.po
@@ -0,0 +1,583 @@
+# translation of Linux-PAM.po to Kazakh
+# Copyright (C) 2009 Linux-PAM Project
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# Baurzhan Muftakhidinov@gmail.com
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: Linux-PAM 1.0.3\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/projects/pam\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-02-25 17:13+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-02-26 13:07+0600\n"
+"Last-Translator: Baurzhan M. <baurthefirst@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Kazakh <kk_KZ@googlegroups.com>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
+
+#: libpam_misc/misc_conv.c:33
+msgid "...Time is running out...\n"
+msgstr "...Уақытыңыз бітіп барады...\n"
+
+#: libpam_misc/misc_conv.c:34
+msgid "...Sorry, your time is up!\n"
+msgstr "...Кешіріңіз, сіздің уақытыңыз бітті!\n"
+
+#: libpam_misc/misc_conv.c:342
+#, c-format
+msgid "erroneous conversation (%d)\n"
+msgstr "қате сұхбат (%d)\n"
+
+#: libpam/pam_get_authtok.c:39
+#: modules/pam_exec/pam_exec.c:142
+#: modules/pam_unix/pam_unix_auth.c:159
+#: modules/pam_userdb/pam_userdb.c:63
+msgid "Password: "
+msgstr "Пароль:"
+
+#: libpam/pam_get_authtok.c:41
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:66
+#, c-format
+msgid "New %s%spassword: "
+msgstr "%s%sүшін жаңа пароль: "
+
+#: libpam/pam_get_authtok.c:43
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:68
+#, c-format
+msgid "Retype new %s%spassword: "
+msgstr "%s%sүшін жаңа парольді қайта енгізіңіз: "
+
+#: libpam/pam_get_authtok.c:44
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:69
+msgid "Sorry, passwords do not match."
+msgstr "Кешіріңіз, парольдер өзара сәйкес емес."
+
+#: libpam/pam_get_authtok.c:127
+#, c-format
+msgid "Retype %s"
+msgstr "%s қайта енгізіңіз"
+
+#: libpam/pam_get_authtok.c:146
+msgid "Password change aborted."
+msgstr "Парольді өзгертуден бас тартылды."
+
+#: libpam/pam_item.c:310
+msgid "login:"
+msgstr "тіркелу:"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:40
+msgid "Success"
+msgstr "Сәтті"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:42
+msgid "Critical error - immediate abort"
+msgstr "Критикалық қате - ұзамай-ақ шығу"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:44
+msgid "Failed to load module"
+msgstr "Модульді жүктеу мүмкін емес"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:46
+msgid "Symbol not found"
+msgstr "Таңба табылмады"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:48
+msgid "Error in service module"
+msgstr "Қызмет модулінде қате"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:50
+msgid "System error"
+msgstr "Жүйелік қате"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:52
+msgid "Memory buffer error"
+msgstr "Жады буфер қатесі"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:54
+msgid "Permission denied"
+msgstr "Рұқсат жоқ"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:56
+msgid "Authentication failure"
+msgstr "Шындылықты тексеру қатесі"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:58
+msgid "Insufficient credentials to access authentication data"
+msgstr "Шындылықты тексеру мәліметтерге қол жеткізу үшін тіркелгі ақпараты жеткіліксіз"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:60
+msgid "Authentication service cannot retrieve authentication info"
+msgstr "Шындылықты тексеру қызметі мәліметтерді жүктей алмады"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:62
+msgid "User not known to the underlying authentication module"
+msgstr "Пайдаланушы шындылықты тексеру қызметіне белгісіз"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:64
+msgid "Have exhausted maximum number of retries for service"
+msgstr "Қызмет үшін анықталған талаптар саны біткен"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:66
+msgid "Authentication token is no longer valid; new one required"
+msgstr "Шындылықты тексеру маркері бұдан былай қате; жаңасы керек"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:68
+msgid "User account has expired"
+msgstr "Пайдаланушы тіркелгісінің мерзімі аяқталған"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:70
+msgid "Cannot make/remove an entry for the specified session"
+msgstr "Көрсетілген сеанс үшін жазбаны жасау/өшіру мүмкін емес"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:72
+msgid "Authentication service cannot retrieve user credentials"
+msgstr "Шындылықты тексеру қызметі пайдаланушының мәліметтерін жүктей алмайды"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:74
+msgid "User credentials expired"
+msgstr "Пайдаланушы тіркелгісінің мерзімі аяқталған"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:76
+msgid "Failure setting user credentials"
+msgstr "Пайдаланушы мәліметін орнату мүмкін емес"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:78
+msgid "No module specific data is present"
+msgstr "Модуль үшін керек ақпарат жоқ болып тұр"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:80
+msgid "Bad item passed to pam_*_item()"
+msgstr "pam_*_item() құрамында қате элемент берілген"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:82
+msgid "Conversation error"
+msgstr "Сұхбат қатесі"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:84
+msgid "Authentication token manipulation error"
+msgstr "Шындылықты тексеру маркерімен әрекет өткізу қатесі"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:86
+msgid "Authentication information cannot be recovered"
+msgstr "Шындылықты тексеру ақпаратын қайтару мүмкін емес"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:88
+msgid "Authentication token lock busy"
+msgstr "Шындылықты тексеру маркерінің оқшаулауы бос емес"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:90
+msgid "Authentication token aging disabled"
+msgstr "Шындылықты тексеру маркерінің мерзіммен шектеу сөндірілген"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:92
+msgid "Failed preliminary check by password service"
+msgstr "Парольдерді тексеру қызметі алдын-ала тексеруду өткізе алмады"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:94
+msgid "The return value should be ignored by PAM dispatch"
+msgstr "Қайтарылған мәнді PAM-ға берілген кезде елемеу керек"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:96
+msgid "Module is unknown"
+msgstr "Модуль белгісіз"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:98
+msgid "Authentication token expired"
+msgstr "Шындылықты тексеру маркерінің мерзімі аяқталған"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:100
+msgid "Conversation is waiting for event"
+msgstr "Сұхбат үрдісі оқиғаны күтіп тұр"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:102
+msgid "Application needs to call libpam again"
+msgstr "Бағдарлама libpam-ды қайтадан шақыруы керек"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:105
+msgid "Unknown PAM error"
+msgstr "Белгісіз PAM қатесі"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:490
+msgid "is the same as the old one"
+msgstr "алдыңғысына сәйкес болып тұр"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:504
+msgid "is a palindrome"
+msgstr "палиндром болып тұр"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:507
+msgid "case changes only"
+msgstr "өзгерістер таңбалардың регистрінде ғана"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:510
+msgid "is too similar to the old one"
+msgstr "ескі парольге өте ұқсас"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:513
+msgid "is too simple"
+msgstr "өте оңай болып тұр"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:516
+msgid "is rotated"
+msgstr "аударылған ескі пароль"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:519
+msgid "not enough character classes"
+msgstr "керек таңбалар кластары жоқ"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:522
+msgid "contains too many same characters consecutively"
+msgstr "құрамында бірдей таңбалардың тізбегі бар"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:525
+msgid "contains the user name in some form"
+msgstr "құрамында пайдаланушы аты бар"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:555
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:449
+msgid "No password supplied"
+msgstr "Пароль көрсетілмеді"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:555
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:449
+msgid "Password unchanged"
+msgstr "Пароль өзгертілмеді"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:575
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:658
+#, c-format
+msgid "BAD PASSWORD: %s"
+msgstr "ҚАТЕ ПАРОЛЬ: %s"
+
+#: modules/pam_exec/pam_exec.c:215
+#, c-format
+msgid "%s failed: exit code %d"
+msgstr "%s қатесі: шығу коды %d"
+
+#: modules/pam_exec/pam_exec.c:224
+#, c-format
+msgid "%s failed: caught signal %d%s"
+msgstr "%s қатесі: алынған сигнал %d%s"
+
+#: modules/pam_exec/pam_exec.c:233
+#, c-format
+msgid "%s failed: unknown status 0x%x"
+msgstr "%s қатесі: белгісіз қалып-күйі 0x%x"
+
+#. TRANSLATORS: "strftime options for date of last login"
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:201
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:429
+msgid " %a %b %e %H:%M:%S %Z %Y"
+msgstr " %a %b %e %H:%M:%S %Z %Y"
+
+#. TRANSLATORS: " from <host>"
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:210
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:438
+#, c-format
+msgid " from %.*s"
+msgstr "қайдан: %.*s"
+
+#. TRANSLATORS: " on <terminal>"
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:222
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:450
+#, c-format
+msgid " on %.*s"
+msgstr "қайда: %.*s"
+
+#. TRANSLATORS: "Last login: <date> from <host> on <terminal>"
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:232
+#, c-format
+msgid "Last login:%s%s%s"
+msgstr "Соңғы рет жүйеге кіру:%s%s%s"
+
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:238
+msgid "Welcome to your new account!"
+msgstr "Жаңа тіркелгіге қош келдіңіз!"
+
+#. TRANSLATORS: "Last failed login: <date> from <host> on <terminal>"
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:460
+#, c-format
+msgid "Last failed login:%s%s%s"
+msgstr "Соңғы сәтсіз жүйеге кіру талабы:%s%s%s"
+
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:469
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:476
+#, c-format
+msgid "There was %d failed login attempt since the last successful login."
+msgid_plural "There were %d failed login attempts since the last successful login."
+msgstr[0] "Соңғы сәтті жүйеге кіру реттен кейін %d қате талаптар болған."
+
+#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not supported
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:481
+#, c-format
+msgid "There were %d failed login attempts since the last successful login."
+msgstr "Соңғы сәтті жүйеге кіру реттен кейін %d қате талаптар болған."
+
+#: modules/pam_limits/pam_limits.c:786
+#, c-format
+msgid "Too many logins for '%s'."
+msgstr "'%s' үшін жүйеге кіру талап саны шектен көп."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:318
+msgid "No mail."
+msgstr "Пошта жоқ."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:321
+msgid "You have new mail."
+msgstr "Сізде жаңа поштаңыз бар."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:324
+msgid "You have old mail."
+msgstr "Сізде ескі поштаңыз бар."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:328
+msgid "You have mail."
+msgstr "Сізде пошта бар."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:335
+#, c-format
+msgid "You have no mail in folder %s."
+msgstr "Сізде %s бумасында пошта жоқ."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:339
+#, c-format
+msgid "You have new mail in folder %s."
+msgstr "Сізде %s бумасында жаңа поштаңыз бар."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:343
+#, c-format
+msgid "You have old mail in folder %s."
+msgstr "Сізде %s бумасында ескі поштаңыз бар."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:348
+#, c-format
+msgid "You have mail in folder %s."
+msgstr "Сізде %s бумасында поштаңыз бар."
+
+#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:111
+#, c-format
+msgid "Creating directory '%s'."
+msgstr "'%s' бумасын құру."
+
+#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:178
+#, c-format
+msgid "Unable to create and initialize directory '%s'."
+msgstr "%s бумасын құру мүмкін емес: %m"
+
+#: modules/pam_pwhistory/pam_pwhistory.c:218
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:470
+msgid "Password has been already used. Choose another."
+msgstr "Пароль осыған дейін қолданған. Басқасын таңдаңыз."
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:172
+msgid "Would you like to enter a security context? [N] "
+msgstr "Қауіпсіздік контексті енгізуді қалайсыз ба? [N] "
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:191
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:282
+msgid "role:"
+msgstr "ролі:"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:204
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:316
+msgid "level:"
+msgstr "деңгейі:"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:219
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:349
+msgid "Not a valid security context"
+msgstr "Дұрыс қауіпсіздік контексті емес"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:265
+#, c-format
+msgid "Default Security Context %s\n"
+msgstr "Бастапқы қауіпсіздік контексті %s\n"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:269
+msgid "Would you like to enter a different role or level?"
+msgstr "Басқа роль не деңгейді енгізуді қалайсыз ба?"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:285
+#, c-format
+msgid "No default type for role %s\n"
+msgstr "%s ролі үшін бастапқы түрі көрсетілмеген\n"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:677
+#, c-format
+msgid "Unable to get valid context for %s"
+msgstr "%s үшін дұрыс контексті алу мүмкін емес"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:728
+#, c-format
+msgid "Security Context %s Assigned"
+msgstr "%s қауіпсіздік контексті орнатылды"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:749
+#, c-format
+msgid "Key Creation Context %s Assigned"
+msgstr "%s кілттерді жасау қауіпсіздік контексті орнатылды"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:99
+#, c-format
+msgid "failed to initialize PAM\n"
+msgstr "PAM-ды іске қосу мүмкін емес\n"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:105
+#, c-format
+msgid "failed to pam_set_item()\n"
+msgstr "pam_set_item() орындау мүмкін емес\n"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:133
+#, c-format
+msgid "login: failure forking: %m"
+msgstr "login: үрдісті бастау мүмкін емес: %m"
+
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:475
+#, c-format
+msgid "Changing STRESS password for %s."
+msgstr "%s үшін STRESS паролін өзгерту."
+
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:489
+msgid "Enter new STRESS password: "
+msgstr "Жаңа STRESS паролі: "
+
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:492
+msgid "Retype new STRESS password: "
+msgstr "Жаңа STRESS паролін қайта енгізіңіз: "
+
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:521
+msgid "Verification mis-typed; password unchanged"
+msgstr "Растау дұрыс өтпеді; пароль өзгертілмеді"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:541
+#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:541
+#, c-format
+msgid "Account temporary locked (%ld seconds left)"
+msgstr "Тіркелгі уақытша оқшауланған (%ld секунд қалды)"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:566
+#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:520
+#, c-format
+msgid "Account locked due to %u failed logins"
+msgstr "Тіркелгі %u рет қате кіру талабы есебінен оқшауланды"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:777
+#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:812
+msgid "Authentication error"
+msgstr "Шындылықты анықтау қатесі"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:778
+#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:813
+msgid "Service error"
+msgstr "Қызмет қатесі"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:779
+#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:814
+msgid "Unknown user"
+msgstr "Белгісіз пайдаланушы"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:780
+#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:815
+msgid "Unknown error"
+msgstr "Белгісіз қате"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:796
+#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:834
+#, c-format
+msgid "%s: Bad number given to --reset=\n"
+msgstr "%s: --reset= үшін қате сан берілді\n"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:800
+#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:838
+#, c-format
+msgid "%s: Unrecognised option %s\n"
+msgstr "%s: %s опциясы белгісіз\n"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:812
+#, c-format
+msgid "%s: [--file rooted-filename] [--user username] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
+msgstr "%s: [--file түбірлік_файл_аты] [--user пайдаланушы] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:886
+#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:964
+#, c-format
+msgid "%s: Can't reset all users to non-zero\n"
+msgstr "%s: Барлық пайдаланушыларды нөлдік емес мәнге тастау мүмкін емес\n"
+
+#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:865
+#, c-format
+msgid "Login Failures Latest failure From\n"
+msgstr "Пайдаланушы аты Сәтсіз кіру саны Соңғы қате Қайдан\n"
+
+#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:881
+#, c-format
+msgid ""
+"%s: [-f rooted-filename] [--file rooted-filename]\n"
+" [-u username] [--user username]\n"
+" [-r] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
+msgstr ""
+"%s: [-f түбірлік_файл_аты] [--file түбірлік_файл_аты]\n"
+" [-u пайдаланушы_аты] [--user пайдаланушы_аты]\n"
+" [-r] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
+
+#: modules/pam_timestamp/pam_timestamp.c:339
+#, c-format
+msgid "Access granted (last access was %ld seconds ago)."
+msgstr "Рұқсат расталған (соңғы рет %ld секунд бұрын болған)"
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:228
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:250
+msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
+msgstr "Тіркелгіңіздің мерзімі аяқталған; жүйелік администраторыңызға хабарласыңыз"
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:236
+msgid "You are required to change your password immediately (root enforced)"
+msgstr "Сіз өзіңіздің пароліңізді қазір ауыстыруыңыз керек (root мәжбүрлеген)"
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:242
+msgid "You are required to change your password immediately (password aged)"
+msgstr "Сіз өзіңіздің пароліңізді қазір ауыстыруыңыз керек (парольдің мерзімі аяқталған)"
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:260
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:267
+#, c-format
+msgid "Warning: your password will expire in %d day"
+msgid_plural "Warning: your password will expire in %d days"
+msgstr[0] "Ескерту: сіздің пароліңіздің мерзімі %d күнде бітеді"
+
+#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not supported
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:272
+#, c-format
+msgid "Warning: your password will expire in %d days"
+msgstr "Ескерту: сіздің пароліңіздің мерзімі %d күнде бітеді"
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:359
+msgid "NIS password could not be changed."
+msgstr "NIS паролін өзгерту мүмкін емес"
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:466
+msgid "You must choose a longer password"
+msgstr "Сізге ұзынырақ парольді таңдау керек"
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:571
+#, c-format
+msgid "Changing password for %s."
+msgstr "%s үшін парольді өзгерту."
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:582
+msgid "(current) UNIX password: "
+msgstr "(ағымдағы) UNIX паролі: "
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:617
+msgid "You must wait longer to change your password"
+msgstr "Пароліңізді өзгерті үшін біраз күтуіңіз керек"
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:677
+msgid "Enter new UNIX password: "
+msgstr "Жаңа UNIX паролін енгізіңіз: "
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:678
+msgid "Retype new UNIX password: "
+msgstr "Жаңа UNIX паролін қайта енгізіңіз: "
+