summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>2020-03-07 00:59:29 +0100
committerWeblate <noreply@weblate.org>2020-03-07 00:59:39 +0100
commit8a2b0c914161031173924d7219e1db0df95341d3 (patch)
tree96639cfe0b106210186d6d9befaf99f042166ad9
parent594cfed3848cd1919b6e0b2af2dcbc6f51f0b3de (diff)
Translated using Weblate (Polish)
Currently translated at 100.0% (117 of 117 strings) Translation: linux-pam/master Translate-URL: https://translate.fedoraproject.org/projects/linux-pam/master/pl/ Translated using Weblate (Polish) Currently translated at 100.0% (117 of 117 strings) Translation: linux-pam/master Translate-URL: https://translate.fedoraproject.org/projects/linux-pam/master/pl/
-rw-r--r--po/pl.po82
1 files changed, 36 insertions, 46 deletions
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index f0966c36..30eb4698 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -1,7 +1,7 @@
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR Linux-PAM Project
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-#
+#
# Translators:
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2008,2012, 2020.
# Stanisław Małolepszy <smalolepszy@aviary.pl>, 2006
@@ -13,10 +13,10 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Linux-PAM\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/projects/pam\n"
"POT-Creation-Date: 2020-03-03 10:51+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-02-29 12:03+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-03-03 15:39+0000\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
-"Language-Team: Polish <https://translate.fedoraproject.org/projects/linux-"
-"pam/master/pl/>\n"
+"Language-Team: Polish <https://translate.fedoraproject.org/projects/"
+"linux-pam/master/pl/>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -68,7 +68,6 @@ msgid "Retype %s"
msgstr "Proszę ponownie wpisać %s"
#: libpam/pam_get_authtok.c:166 libpam/pam_get_authtok.c:244
-#, fuzzy
msgid "Password change has been aborted."
msgstr "Przerwano zmianę hasła."
@@ -256,15 +255,13 @@ msgstr "zawiera nazwę użytkownika w jakiejś formie"
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:695
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:565
-#, fuzzy
msgid "No password has been supplied."
-msgstr "Nie podano hasła"
+msgstr "Nie podano hasła."
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:696
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:566
-#, fuzzy
msgid "The password has not been changed."
-msgstr "Nie można zmienić hasła NIS."
+msgstr "Hasło nie zostało zmienione."
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:716
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:798
@@ -340,14 +337,13 @@ msgstr ""
"Nastąpiło %d nieudanych prób zalogowania od ostatniego udanego logowania."
#: modules/pam_limits/pam_limits.c:1088
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "There were too many logins for '%s'."
msgstr "Za dużo prób zalogowania na „%s”."
#: modules/pam_mail/pam_mail.c:297
-#, fuzzy
msgid "You have no mail."
-msgstr "Odebrano nowe wiadomości."
+msgstr "Brak wiadomości."
#: modules/pam_mail/pam_mail.c:300
msgid "You have new mail."
@@ -401,9 +397,9 @@ msgid "Password has been already used."
msgstr "Hasło było już używane."
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:206
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "The default security context is %s."
-msgstr "Domyślny kontekst zabezpieczeń %s\n"
+msgstr "Domyślny kontekst zabezpieczeń to %s."
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:210
msgid "Would you like to enter a different role or level?"
@@ -414,33 +410,32 @@ msgid "role:"
msgstr "rola:"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:227
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "There is no default type for role %s."
-msgstr "Brak domyślnego typu dla roli %s\n"
+msgstr "Brak domyślnego typu dla roli %s."
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:259
msgid "level:"
msgstr "poziom:"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:292
-#, fuzzy
msgid "This is not a valid security context."
-msgstr "Nieprawidłowy kontekst zabezpieczeń"
+msgstr "Nieprawidłowy kontekst zabezpieczeń."
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:541
#, c-format
msgid "A valid context for %s could not be obtained."
-msgstr ""
+msgstr "Nie można uzyskać prawidłowego kontekstu dla %s."
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:660
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Security context %s has been assigned."
-msgstr "Przypisano kontekst zabezpieczeń %s"
+msgstr "Przypisano kontekst zabezpieczeń %s."
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:676
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Key creation context %s has been assigned."
-msgstr "Przypisano kontekst tworzenia klucza %s"
+msgstr "Przypisano kontekst tworzenia klucza %s."
#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:99
#, c-format
@@ -458,14 +453,14 @@ msgid "login: failure forking: %m"
msgstr "login: rozdzielenie się nie powiodło: %m"
#: modules/pam_tally/pam_tally.c:541 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:592
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "The account is temporarily locked (%ld seconds left)."
-msgstr "Konto zostało tymczasowo zablokowane (pozostało %ld s)"
+msgstr "Konto zostało tymczasowo zablokowane (pozostało %ld s)."
#: modules/pam_tally/pam_tally.c:566 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:575
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "The account is locked due to %u failed logins."
-msgstr "Konto zostało zablokowane z powodu %u nieudanych logowań"
+msgstr "Konto zostało zablokowane z powodu %u nieudanych logowań."
#: modules/pam_tally/pam_tally.c:750 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:858
msgid "Authentication error"
@@ -523,42 +518,39 @@ msgstr ""
" [-r] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
#: modules/pam_timestamp/pam_timestamp.c:357
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Access has been granted (last access was %ld seconds ago)."
-msgstr "Udzielono dostęp (ostatni dostęp %ld s temu)."
+msgstr "Udzielono dostęp (ostatni dostęp %ld s temu)."
#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:232 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:254
-#, fuzzy
msgid "Your account has expired; please contact your system administrator."
-msgstr "Konto wygasło; proszę skontaktować się z administratorem komputera"
+msgstr "Konto wygasło; proszę skontaktować się z administratorem komputera."
#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:240
-#, fuzzy
msgid ""
"You are required to change your password immediately (administrator "
"enforced)."
msgstr ""
-"Wymagana jest natychmiastowa zmiana hasła (wymuszone przez administratora)"
+"Wymagana jest natychmiastowa zmiana hasła (wymuszone przez administratora)."
#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:246
-#, fuzzy
msgid ""
"You are required to change your password immediately (password expired)."
-msgstr "Wymagana jest natychmiastowa zmiana hasła (hasło wygasło)"
+msgstr "Wymagana jest natychmiastowa zmiana hasła (hasło wygasło)."
#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:267 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:274
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Warning: your password will expire in %d day."
msgid_plural "Warning: your password will expire in %d days."
-msgstr[0] "Ostrzeżenie: hasło wygaśnie za %d dzień"
-msgstr[1] "Ostrzeżenie: hasło wygaśnie za %d dni"
-msgstr[2] "Ostrzeżenie: hasło wygaśnie za %d dni"
+msgstr[0] "Ostrzeżenie: hasło wygaśnie za %d dzień."
+msgstr[1] "Ostrzeżenie: hasło wygaśnie za %d dni."
+msgstr[2] "Ostrzeżenie: hasło wygaśnie za %d dni."
#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not supported
#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:279
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Warning: your password will expire in %d days."
-msgstr "Ostrzeżenie: hasło wygaśnie za %d dni"
+msgstr "Ostrzeżenie: hasło wygaśnie za %d dni."
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:467
msgid "NIS password could not be changed."
@@ -566,12 +558,11 @@ msgstr "Nie można zmienić hasła NIS."
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:583
msgid "You must choose a shorter password."
-msgstr "Musisz wybrać krótsze hasło."
+msgstr "Należy wybrać krótsze hasło."
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:587
-#, fuzzy
msgid "You must choose a longer password."
-msgstr "Należy wybrać dłuższe hasło"
+msgstr "Należy wybrać dłuższe hasło."
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:694
#, c-format
@@ -579,9 +570,8 @@ msgid "Changing password for %s."
msgstr "Zmienianie hasła dla %s."
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:724
-#, fuzzy
msgid "You must wait longer to change your password."
-msgstr "Należy poczekać dłużej na zmianę hasła"
+msgstr "Należy poczekać dłużej na zmianę hasła."
#~ msgid "Password unchanged"
#~ msgstr "Hasło nie zostało zmienione"